محمــد طــاهــر نسیــم

                                          

 

رفیق عزیز (فضلی)!

سالهای زنده گی شما با مبارزات زحمتکشان گره خورده است!

سالگرد تولد شما رفیق گرامی و عرصه های رشد و انکشاف آگاهی و فعالیتهای عملی، با سلسلۀ مبارزات تاریخی خلق های زحمتکش میهن عزیز مان، و حزب پیشتاز و دوران ساز، ح.د.خ.ا.، به رهبری مبارز نامدار و مقتدر ملی و بین المللی زنده یاد رفیق کارمل حامل اندیشه های پیشرو و تحول طلب عصر مان، در نبرد خسته گی ناپذیر علیه امپریالیزم، تسلط گرائی مافیایی، تروریستان حرفوی، دزدان دریائی گره خورده است. سالهای طولانی زنده گی تان در راه «اصیل»- «اصالت»-، درفش پیکار رهائی بخش ملی را علیه اشغالگران خارجی، امریکایی و اروپايی، و مزدوران دست نشانده داخلی، ارتجاع منطقه، و چپاولگران بین المللی با آگاهی و شیوه های سالم مبارزه دور از هرگونه تزلزل، هراس و انحراف با فداکاری و صداقت، وقف کرده اید!

و در راه بسیج کلیه نیروهای ملی و مترقی، دور از هرگونه وابسته گی به گروههای سیاه و خرافات، و تعصبات مذهبی قرون وسطائی در یک سازمان متحد و وسیع رهائی بخش همگانی، علی الرغم سنگ اندازی های دشمنان رنگارنگ، تلاشهای گسترده ای مبذول داشته اید!

روز تاریخی تولد شما رفیق عزیز سنگ محکیست که بر پاکیزه گی میتودها و شیوه های رهبری «اصالت» در مبارزه ملی و دموکراتیک و سهم گیری شما، صحه میگذارد!

با مساعی بی پایان شما و متکی بر تجارب و دستاوردهای ملی و بین المللی، پرده از چهره های سیاه، گروههای انحرافی، وطن فروش، آدمکش و دهشت افکن، شبکه های جاسوسی و استخباراتی برداشته شده و برملا گردیده است!

راه شما، راه «اصالت»، راه حقانیت، راه اندیشه های ملی و انترناسیونالیستی انسان زحمتکش، راه امیدواری به سوی پیروزی است.

با یقین کامل میتوان گفت و تاکید کرد که پرچم کاروان مبارزه شما جوانان دلیر، آگاه و فداکار وطن، جاویدان در اهتزاز است پیروز میشود!

حوصله مندی، صبر و تحمل انقلابی، پیشتازی، و پیگیری شما ما را نیز در این عرصه ها تکامل بخشیده است، ما توانمندی جوان و پایداری را از شما آموخته ایم!

صحتمند، شاد و در راه موفقیت ها و دستاورد گسترده پیروزمندانه به پیش روید!

با تبریکات رفیقانه،

محمد طاهر نسیم

۲۹ مارچ ۲۰۱۷

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org