پنجشنبه، ۲۷ اگست ۲۰۰۹


پیام تبریکیۀ نذیر احمد (ظفر)

به مناسبتِ سومین سالگردِ نشراتِ اصالت

به نام جهاندار جان آفرین

با کمال مسرت و ابراز صمیمیت های فرهنگی سومین سال فعالیت های تارنمای اصالت را تبریک گفته و همه همکاران قلمی را که با وجود مشکلات متعدد مهاجرت و مسافرت و دوری از آغوش میهن در احیای فرهنگی سهم وطنی شانرا ایفا مینمایند؛ عرض احترام میکنم و سنگ اندازان راه ترقی را از بارگاه خداوند سنگسار میخواهم و پرچم نهضت و ترقی را بر فراز قله های میهن ما همیشه در اهتزاز خواهانم.

تارنمای اصالت مانند سایر تارنما های افغانی در رشد فرهنگ و ارتقای سطح دانش و معلومات خواننده گان بذل مساعی نموده و با در نظر داشت میتود های ژورنالیستی فعالیتش را ادامه میدهد که در شرایط فعلی این همت و جرائت قابل تمجید است و امیدوارم که این تارنما چراغ همیشه فروزان در خانهء فرهنگ ما باشد و خداوندگار جناب محترم انجنیر فضل الرحیم (همت) را پیهم عافیت و توان بیشتر نصیب گرداند تا با سایر عزیزان فرهنگی گل همیشه بهار باشند.

 

با عرض حرمت و ادای احترام

نذیر احمد (ظفر)

ژورنالیست

ورجینا- امریکا

۲۷ اگست سال ۲۰۰۹

 

 

www.esalat.org