استاد (صباح)

 

جدال قلم و تفنگ
 

 

همیشه حرفهای می ماند برای نگفتن و مقصدهای برای نرسیدن و آرزوهای برای برآورده نشدن و اما اگر زندگی مجال داد در خدمت خواهم ماند و برایتان خواهم نوشت . . .

نشریه های ملی و میهنی در شرایطی به مطالبم همت گماشتند که قلم را تفنگدار به دار می کشید و قلم دار را به زنجیر و زولانه می بستند. تفنگداران ده ها، صدها و هزاران دسیسه و توطئه چیدند تا قلم ها را شکسته و قلبها را سرد و ساکت بسازند و به این شهکاری نشریه های ملی، مطلبی تحت عنوان «جدال قلمدار و تفنگدار» را تقدیم نموده و می خواهم که عزم شان پولادین و راه شان پر از رهرو باشد.

با یک آسمان سپاس تا دشتهای بیکران از حوصله مندی و بزرگ اندیشی مسوولین و مدیران مبتکر و خلاق که با تمام کمی ها و کاستی ها در نشر و پخش پژوهشهایم همت گماشته اند و اگر زندگی باقی بود و حوادث امان آرامش را به من بخشید از تک تک دوستان و یاران قدردانی خواهم کرد.

در رفافت رسم ما جان دادن است 

هر قدم را صد قدم پس دادن است 

هر که بر ما تب کند جان میدهیم 

ناز او را هر چه باشد میخریم.

- مرد با جرئت، ادیب با شهامت، شخصیت با دیانت و دوست با همت جناب عزیز «جرئت» مؤسس و مدیر نشریه آریایی که طی این سالها با «آریایی» دوست داشتنی و محبوب، قلم و قدم زده ام و در پخش و نشر نبشته هایم تلاش نموده است، منت گزار هستم و تا حدود توان به پیش خواهم رفت و به قول معروف حق دوستی را ادا خواهم کرد. به آقای «جرئت» سعادت و طول عمر آرزو دارم.

- «رسالت» و «رسالتداران بی باک»، «راه پرچمداران پاک» و «راه پرچم» - نشریه های رسالتمندان، همفکران، هم اندیشان و مبارزین نامدار این مرز و بوم را درود میگویم. این نشریه ها با تمام توان در انعکاس مطالبم پیش قدم بوده اند و سخاوتمندانه کمکم کرده اند، درود گرمم را نثار راه شان نموده پیروزی و بهروزی تمنا دارم.

- وبگاه «وطندار» نشریه ای که متعلق بخود میدانم و در نشر و آرشیف ساختن نبشته هایم زحمات زیادی متقبل شده اند بی نهایت سپاس مینمایم و به صاحب امتیاز ارجمندش و مدیر عزتمندش توفیق می طلبم.

- وب سایت «سپیده دم» که بدون مبالغه از نخستین همکاران قلمی اش هستم و از شخصیت بزرگ جناب فیضی گرامی و حریف نازنین سپاسگزارم، طی این مدت متفکرانه و حوصله مندانه دین همفکری و همیاری را ادا نموده و نبشته هایم را بدست نشر سپرده اند و درود و سرودم نثار راه شان باد.

- وبگاه دعوت و دوست و یار همیشه وفادارم محترم بزگر که با روحیه ی بزرگ منشی و اخلاق ترقی خواهانه تحقیق و پژوهشهایم را بازتاب داده اند، ممنونم و مدیونم.

- انجمن فرهنگی و تارنمای میهن و بخصوص از خانم مبارز، دوراندیش متین و با عفت محترمه انجنیر نورضیافرین قدردانی مینمایم که سخاوتمندانه مرا در نشر نبشته هایم یاری رسانده اند.

- وبگاه های «حقیقت» و «آزادی رو» نشریه های ترقی خواهان و عدالت پسندان و مسوولین با شرف این نشریه ها که با تمام مصروفیتها در نشرمطالب من پیش قدم بوده اند، دستهای پر از لطف شانرا با گرمی می فشارم.

 

- نشریه های «حقیقت» به مدیریت دوست ادیب ام سلیم عابد پیمان و «د نارنج گل ویب پانه» به مسوولیت شخصیت بزرگوار این وطن نه تنها در نشر و پخش مضامین من مودبانه زحمت کشیده اند و بزرگوارانه از نشرمطالبم اطمینان داده اند و از بارگاه لایزال به ایشان عمر دراز تمنا دارم.

- نشریه انترنیتی «همایون» به مسوولیت دوست عزیزم همایون عزیزی که با همه مصروفیت در تدوین و تنظیم مطالب من بزرگی کرده اند، قلبا سپاسگزاری مینمایم.

The Voice of Afghanistan Women

- خانم با شهامت، دوست نازنین، پژوهشگر ارجمند، خانم شیرین نظری مسوول نشریه انترنیتی و فیسبوکی، با غیرت و شهامت در پخش تحقیقاتم شب و روز را نشناخته اند، تشکرات خود را به ایشان تقدیم نموده و سرفرازی و بهروزی همیشگی اش را آرزو دارم.

نشریه های زیبا و خواندنی «رسانه نور» به مدیریت دوست گرانمایه نورالدین همسنگر و نشریه «روشنایی» به صاحب امتیازی ادیب اندیشمند و دانشمند ارجمند سراج ادیب، دلسوزانه و مسوولانه در تنظیم و نشر مضامینم زحمت فراوان متقبل شده اند و درینجا از ایشان سپاس و قدردانی بی حد نموده و موفقیت های مزید شانرا می خواهم

- چند باری دوستانی به من گفتند: "خوش بودیم که در عقب پرده شما وبگاه «اصالت» را گردانندگی و مدیریت میکردید و در رهبریش قرار داشتید و اکنون بی تفاوت در قبال مطالب نشر شده در «اصالت» برخورد مینمایید، نمیدانیم علت چیست؟؟؟". من خنده ام گرفته بود و مایوس نیز شده بودم، به این جهت مایوس بودم که دنیایی آزادی و دموکراسی است و هر کسی حق دارد چیزی بگوید و بنویسد . . . و هم خنده بخاطر آن، من کجا و مدیریت یک نشریه ی بزرگی مانند «اصالت» کجا . . . و بعدها گفتم این گمان تان ممکن است دقیق نباشد . . . و "همکاری" تا "گردانندگی" خیلی تفاوت دارد.

اما حدس دوستان تا جایی در ظاهر قضیه درست بود، زمانیکه من همکاری را با «اصالت» آغاز نمودم دور و بر پنج و یا شش هزار کلک خورده بود و اکنون به اساس زحمت کشی های مدیر زحمتکش و مبتکر، دوست خوبم ع . ق . فضلی از یک و نیم میلیون به بالا رفته است. من از صمیم قلب زحمتکشی های وی را تبریک میگویم و آرزو دارم که همچنان خلاقانه به پیش برود. نشریه «اصالت» واقعا جالب و خواندنی است و من با «اصالت» نشیب و فرازهای زیادی داشته ام . . . و اکنون میگویم هیچ زمانی در عقب پرده و مسوولیت این نشریه زیبا را نداشته ام و گاه گاهی چیزهای را اگر نبشته ام به اساس دوستی شخصی بوده است. اما دوست نازنینم محترم فضلی عزیز در نشر، تنظیم، ویرایش و پیرایش مطالبم از نظر زیبایی در «اصالت» بی نهایت زحمت کشیده اند و همچنان در هر حالت از من و فامیلم احوال گیری نموده اند منت گزارم. یاهو.

مشاجره و جدال قلم دار و تفنگ دار

قلم وسیله پرقدرتی است برای ترسیم و تحریر خوبیها و زشتی ها و حقایق، وقتی در جستجوی حقیقت بر صفحات کاغذ به گردش می آید و واژه ها ‏را ترسیم می کند، خواب را از چشمان دزدان و چپاولگران تفنگدار می رباید. بلی! ستمگران و دزدان کرسی دار با آن که بزرگترین راه ها و شیوه های سرکوب و ترور شخصیت را در دسترس دارند و با آن که تمامی ‏امکانات اقتصادی، امنیتی - شخصی و دولتی را در انحصار خود دارند، باز هم از نویسنده ی بی دفاع و بی ‏سلاحی، که تنها ابزارش قلم و تنها کارش پژوهش و حقیقت در پرتو واژه هاست، وحشت دارند. ‏قدرت داران جنایت پیشه و در هر مقام و منزلتی که است هیچ چیزی را به اندازه واژگانی که از نوک قلمهای نویسندگان ‏روشنفکر جاری می شود برای خود خطرناک نمی داند و تمام تلاشش نابودی قلم بدست و روشنفکر است.

"دشمنان جهاد و مقاومت"، "عوامل بیگانه"، "مزدور"، "مرتد"، "ملحد و کمونیست" نامهای هستند که چپاولگران برای نویسندگان متفکر، پژوهشگران افشاگر و وطن دوستان برگزیده است.

قتلها، ترورها، به زندان انداختنها و به مهاجرت کشاندن اجباری که نمایش هولناکی از تکاندهنده ترین نوع رذالت و ددمنشی و عمق سقوط قدرت ‏پرستان در ورطه بی اخلاقی و بی وجدانی در جنگ همه جانبه علیه نویسندگان اند. تفنگداران از طریق ادارات امنیتی، پارلمان، ریاست جمهوری و محاکم با تهدیدهای مکرر نویسندگان، بر این پندار پوچ هستند که ‏با قتل و ترور و بیرون راندن، چنان ترسی ‏را بر پیکر جامعه مسلط کند که دیگر از ترس قلمها را در غلاف و ‏زبانها را در کام بخشکانند. محاسبه آنان سراسر اشتباه است، اینان هرگز از تاریخ درس ‏نمی گیرند، این حقیقت ساده را نمی فهمند که عمر تفنگ، سرکوب و ترور محدود است. زمانی ‏فرا می رسد که دیگر سرکوب و آدمکشی، نیز قدرت تاثیر ‏خود را از دست می دهد و به ضد خود تبدیل می شود.

تفنگدار:

زره پوشم بود امید جانم

او را مستانه هر سو می دوانم

نمایم قتل عام مانند چنگیز

وطن را در غم مردم نشانم.

روشنفکر:

قلمم را بیاور تا نویسم

زقاتلان بی حیا نویسم

خیانت و جنایت وطن را

برای تاریخ فردا نویسم.

تفنگدار:

تفنگم را بیاور تو ز خانه

نمانم از قلم داران نشانه

دما را ز روزگار شان برآرم

بماند یادگاری در زمانه.

روشنفکر:

روم تا دهمزنگ و تا گذرگاه

قلم نو بگیرم از فروشگاه

نویسم نامه بر فرزند میهن

اگر سرخ اند و سفید اند و سیاه.

تفنگدار:

گروزین و پکولم را بیارید

به دروازه قصر من گذارید

میان همگی اقوام افغان

تفاق و تخم بدبینی بکارید.

روشنفکر:

کتابی را خریده ام ز جاده

چکر زدم به هر سو پای پیاده

یتیمان را دیدم در باغ بالا

لب دامن به گدایی نهاده.

تفنگدار:

کجا شد چادر چهارخانه من ؟

چریکهای خوب و جانانه من ؟

روید راکتی سکر را بیارید

گذارید هر دو را بر شانه من.

روشنفکر:

تفکرم بود آئین و کیشم

قلم در دست و کتابم بپیشم

قسم خوردم بنام مام میهن

ز درد مردمم غافل نمیشم.

تفنگدار:

خریدم سالها چرس شیرکدار

قمارهم میکنم تکرار به تکرار

شبها هم میروم با لاله روی

سحر پرخانه کوچه و بازار.

روشنفکر:

شبها از درد وطن مینویسم

ز زردی های چمن مینویسم

چرا شده دو عاشق تیرباران؟

ز کشته شدن زن مینویسم.

تفنگدار:

نمی مانیم ز روشنفکر نشانه

او را نابود کنیم درین زمانه

دیدی فرخنده را چه کردیم؟

به چه دروغ و فریب و بهانه.

روشنفکر:

بیا رویم به سوی خیرخانه

شده فرخنده نامی جاودانه

بیا شب زنده داری ها رسیده

نمایم شمع روشن در شبانه.

تفنگدار:

فرستم از تی دل یک صلوات

بگیرم با تفنگم عشر و زکات

منم مالک چند پس خانه دالر

سلام و رحمت الله و برکات.

روشنفکر:

بیا با هم یکی گردیم وطندار

بکنیم ریشه جنگ و تفنگدار

بخوانیم نغمه آزاده گی را

به مثل مرهمی در دل تبدار.

تفنگدار:

دهم فتوا که اینان کفر گویند

روند راه حقیقت را بجویند

قلمداران شوند نابود بدستم

دیگر وطن وطن هرگز نگویند.

روشنفکر:

خدا انصاف دهد ترا تفنگدار

چرا بستی کمر از پی آزار

برو توبه بکن دربار خدا

خدایی قادر و جبار و غفار.

تفنگدار:

تفنگم یاور روزهای سختم

بدون او منم سرد و کرختم

تمام هستی ام از ماشه او

برایم بهتر از طالع و بختم.

روشنفکر:

بیار پایان سر را تا گریبان

ببین بر حال مردم پریشان

همه چیز وطن گشته چپاول

دیگر رحمی نمایید بر یتمان.

تفنگدار:

برو یاوه نگو مرد قلم دار

خدا داده به من دالر بسیار

زدم سنت سر و صورتم را

شوم قربان دریشی گلدار.

روشنفکر:

مبارک با شدت پیراهن آبی

به آن نکتایی سرخ و گلابی

دو چشمانت مثال کاسه خون

همیشه مست باده و شرابی.

تفنگدار:

بود شیرپور قصر آرزویم

تفنگدار دیگر نیز رو برویم

قطار موترها در پیش خانه

گروپ بادیگاردها آبرویم.

روشنفکر:

برو آدم باش ای مرد جفا

مرو دنبال این جفنگ دنیا

نه اجنبی می ارزد و نه دالر

تو تنها میروی تنهای تنها.

تفنگدار:

تمام خارجی ها افتخارم

از اینان بوجی دالر میارم

بنام فامیلم در بانک دوبی

امانت و پس انداز میگذارم.

روشنفکر:

جفا بسیار کرده ای تفنگدار

گرفتی زندگانی وطندار

ترا افشاء نمایم و نویسم

به روزنامه و رادیو و اخبار.

تفنگدار:

مگر تو می نویسی از جفایم؟

خط و نشان می کشی برایم؟

حسابت را کف دستت گزارم

خبر باشی به سراغت میایم.

روشنفکر:

بکن حرف مرا امروز باور

تو فردا میروی در پیش داور

منم بازمانده مردان بزرگ

شنیدی نام خراسان و خاور؟.

تفنگدار:

نه خاور و نه باختر و خراسان

نه ازبک و هزاره و نه افغان

سلاحم مونسم، پولم وطنم

نه پابندم به اجداد و نیاکان.

روشنفکر:

بده لطفاً سلاحت را بدولت

نما یک بار در کارت شرافت

بیا روزی گرفتار میشوی تو

بدست قانون و اندر قضاوت.

تفنگدار:

منم با دالرهایم مثل قارون

تمام کارهایم همچو شارون

درینجا دولت و قاضی ندیدم

سلاحم بهتر از کتاب قانون.

با یک کهکشان حرمت – صباح دوست همیشگی شما.

 

یادداشت اداره:

سایت انترنیتی «اصالت» افتخار دارد که استاد (صباح) گرانقدر یکی از ایجادگران توانا و مبتکر آن بوده که  از برکت رهنمایی ها، مشوره های سودمند، همکاری های وسیع قلمی و کار و فعالیت و زحمات خستگی ناپذیر قابل قدر و ارزشمند شان تا به امروز در کنار سایر دست اندرکاران و همکاران قلمی گران ارج آن  از محبوبیت فراوان در داخل و خارج از کشور برخوردار بوده و به مخاطبان آن روز به روز افزوده میشود.

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

www.esalat.org