راه انقلاب ثور، راه حق و حقیقت بود

عبدالهادی از کانادا

 

انقلاب ثور برای همه زحمتکشان کشورما شرایط زنده گی بهتری را مهیا نموده بود. انقلاب به دهقانان زمین داد و آنانرا از زیر یوغ استثمار فیودالی از ظلم اربابان و سودخواران نجات داد. به برکت انقلاب ثور اصلاحات دموکراتیک ارضی و آب به نفع زحمتکشان کشور جریان داشت. سواد همگانی شده و دولت انقلابی وقت درین زمینه امکانات را بخاطر این امر انسانی فراهم آورده بود.

حزب و دولت مردمی آنوقت که مدافع صدیق منافع خلقهای افغانستان بود از پشتیبانی همه مردم برخوردار بود.

من اصلاً یک دهقان بچه بودم که در پهلوی کار بر زمین درس و تعلیم را نیز فرا گرفته و متعلم صنف دوازدهم شعبه برق لیسه میخانیکی کندهار بودم.

پدرم دهقان بود. او میخواست یگانه پسرش که من هستم کارگر شوم.

منکه در آنزمان به حقانیت انقلاب پی بردم میدانستم انقلاب ثور که به رهبری ح.د.خ.ا. به پیروزی رسیده بود در شگوفانی کشور عزیز ما نقش ارزنده داشت از اینرو خودرا در برابر زحمتکشان وطن مسوول دانستم و دوری از حزب را گناه و بهمین جهت تصمیم گرفتم در صفوف این حزب زنجیر شکن، خود را تنظیم و دوش بدوش رفقای رزمنده خویش در کار و پیکار انقلابی سهم خویش را اداء نمایم. با همین احساس در سال ۱۳۶۰ عضویت پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان را کمایی نمودم و در حالیکه متعلم بودم، سپاهی انقلاب نیز بودم. از یکسو دانش فراء میگیرفتم و از طرف دیگر علیه ضدانقلاب این خاینان و فروخته شده گان دالر و کلدار میرزمیدم.

ضدانقلاب که منافع شان را در حال نابودی می دیدند، به انقلاب خصومت ورزیدند به بادران امپریالیستی و ارتجاعی خویش پناه بردند تحت نام اسلام علیه انقلاب و دست آورد های آن قرار گرفتند و زیر نام اسلام برای بادران پاکستانی، آمریکایی چینایی خویش خدمت نمودند، دالر بدست آوردند و با زنده گی مردم بیگناه و فریب خورده ما تجارت کردند و هم اکنون نیز مصروف تجارت و قاچاق مواد مخدر تریاک و هیروئین میباشند و برای خویش قصرهای مجلل آباد نموده اند.

ضدانقلاب تنها با انقلاب خصومت نکردند بلکه این اوباشان ضدعلم، دانش سواد و ترقی نیز میباشند هرگز فراموش نخواهم کرد آن جنایتی را که ضدانقلاب شبی به خانه یکی از همصنفی هایم رفته بودند و پدر و مادرش را به این گناه که چرا پسرش متعلم است به قتل رسانیدند.

این عمل نابخشودنی و صدها عمل ننگین و شرم آور دیگر آنها که تا به امروز سلسلۀ آن ادامه دارد مایه نفرین ملیون ها انسان شریف وطن ما علیه این جنایتکاران و اشرار بی فرهنگ (مجاهدین(!)) است.

 

فرخنده باد سی و دومین سالگرد انقلاب ثور!

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org