هما یوسفی

تاریخ ارسال به «اصالت»

Mon, March 5, 2012 00:22

 

هشت مارچ امسال در شرایطی فرا می رسد که زنان هموطن ما هنوز هم در وضعیت اسفناکی از لحاظ حقوقی و اجتماعی بسر می برند.

افزایش خودسوزی ها در جامعه، مشکلات خانواد گی، فقر، ازدواج های اجباری و دهها معضلۀ اجتماعی و فرهنگی دیگر سرنوشت زنان هم میهن ما را تشکیل می دهد.

تجلیل از روز جهانی زن از سوی "دولت" و "حکومت" در کشور ما همه ساله بیشتر همچون یک نمایش نمادین و سمبولیک تجلیل می گردد و بس. همیشه "مقامات" مربوطه با نوشتن چند مطلب و برگزاری محافلی می خواهند نشان بدهند که برای زنان خدمتی انجام داده اند. محرومیت زنان افغانستان از حقوق شان در طول تاریخ از جمله نتیجۀ بی توجهی ها و عدم پایبندی دولت ها در مجموع به تعهدات آنها بوده است، زیرا اگر امکانات و ظرفیت های زنده گی از طرف مقامات آماده می گردید، زنان افغان ازین حق مسلم خویش استفاده نیز به عمل می آوردند و مشکلات بی شمار ما به میزان كنونی هرگز نمی رسید.

وضعیت فعلی، اما هرگز مناسب حال ما نیست. ما زنانِ كشورِ نا بسامان و آشفتۀ افغانستان نیازمند به مبارزات سازمان یافته می باشیم.

وصول و حصول حقوق طبیعی و انسانی ما با اتکاء به فعالیت های چند هم میهن در خارج و یا سر دادن چند شعار عملی نخواهد گردید، بلكه فقط و تنها به وسیلۀ تشکلات زنان آزادیخواه و استمرار مبارزات زنان و مردان دلیر تحقق می یابد. ما خوب می دانیم که تنها با اتحاد و همبستگی زنان سراسر جهان، تشکیلات گوناگون ما بارور می گردند و متحد شدن زنان در سراسر جهان و ارتقاء ظرفیت ها باعث گسترش حضور و سهمگیری زنان در جامعۀ ما میشود.

در حالی که زنان در کشور ما وضعیت اسفناکی را میگذرانند، اقدامات اساسی و بنیادین را جهت رفع مشکلات و مصایب آتی در نظر باید گرفت:

 ۱ ـ صف زنان مبارز دارای انسجام و سازماندهی درست و کافی نمی باشد و برخی ازین تشکیلات سیاسی رادیکال و افراط گرا می باشند.

۲ ـ عدم استقلال مالی و وابستگی اقتصادی.

۳ ـ عدم استقلال فکری و تعریف هویت خودی.

۴ ـ عدم موجودیت تأمین اجتماعی و پپشتیبانی از فعاالیت های فرهنگی زنان.

۵ ـ عدم حمایت قانونی و حقوقی زن به عنوان شهروند و عضو جامعه با امکانات و مسؤولیت های مساوی.

۶ ـ نداشتن حق اعتراض در برابر تبعیض، ظلم و خشونت.

تأثيرات عوامل و مشکلات ذکر شده پيامدهای نا مناسبی در زمينۀ دست يافتن به حقوق اساسی زنان دارد.

ما از همۀ زنان در افغانستان تقاضا بعمل می آوریم که با ما دســـت به دست هم بدهند تا در کاهش و از بین بردن هر نوع اعمال خشونت، ظلم و بی عدالتی مشترکاً مبارزه کنیم و در جهت تحقق برابری و عدالت اجتماعی و تساوی کامل حقوق زن و مرد و ایجاد جامعۀ مدنی و دموکراتیک سعی و تلاش دوامدار و مؤثر را انجام بدهیم.

با عرض حرمت، هما یوسفی

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org