پیام تبریکیهء انجنیر عزیز جرئت مسئول سایت وزین آریایی

نهال پربار اصالت جاودانه باد !

سايت انترنتی اصالت وسيله ايست برای پخش واشاعهً انديشه های مترقی، برقراری روابط بين نيروهای مترقی با هدف خدمتگزاری به روند اتحاد و تشکل نيروهای انقلابی و اساس گذاری نيروهای چپ انقلابی و ايجاد جبههً همسو در مسير پيکارها با سياست های توسعه گرانهً امپرياليزم جهانی و ارتجاع داخلی .

سايت اصالت در مدت عمرکوتاه خود تواسنته است به صحيفهً بزرگ معنوی برای روشنفکران افغانستان در داخل و خارج کشور تبديل گردد و با انتشار مقالات علمی و موضعگيری اصولی، گام های اساسی را در راه تفاهم ميان روشنفکران افغانستان بمثابهً يکی از ضروری ترين پيش شرط ها برای نهضت چپ افغانستان و وحدت ملی بردارد.

من درود ها و شادباش های بيکرانم را به تقريب نخستين سالروز گشايش اين صفحهً انترنتی پربار به جناب انجنیر فضل الرحیم همت، مدیرمسوول، همکاران قلمی و تمام دست اندرکاران اصالت پيشکش نموده، آرزومندم، تا با بهره جويی هرچه بيشتر ازين سايت، در پخش و گسترش آرمانهای انسانی در سطح ملی و بين المللی دست آورد های چشمگيرتری را نصيب شويم.

 

با درود های فراوان

عزيز جرئت

مسئول سايت آريايی

 

پیام تبریکیهء نور محمد عطازی قامت مدیر مسوول سایت وزین روزنه

  

    دوست گرامی من محترم انجنیر فضل الرحیم همت  !

 اجازه دهید تا اولین سالگرد نشرات سایت پر بار و وزین اصالت را به شما و همه دست اندر کاران این صحیفه روشنگر از صمیم قلب تبریک عرض کنم .بدون شک ما در طی یکسال شاهد کار منظم و با هدف شما عزیزان در راستای ترویج تفکر و اندیشه های ترقیخواهانه به نیت رهایی مردم ما و جامعه ما از چنگال وحشتناک نیرو های ارتجاعی و تفکر بنیادگرایی استیم .

سایت اصالت فارغ از هر نوع گرایش های قومی، زبانی، سمتی و... مسیر خود را تا کنون بدرستی دنبال نموده است . ویژه گی دلچسپ کار سایت اصالت را همچنان در نشر مضامین و مطالب دست اول آن میشود دریافت.

 بار دیگر بشما و همه بیننده گان سایت اصالت جشن پر شکوه و موفقیت های مزید را خواهانم.

 

 نورمحمد عطازی قامت

 مدیر مسوول سایت روزنه

 روتردام هالند

پیام تبریکیهء سایت وزین جوانان بیدار

جوانان بيدار

 

همه دستان پاک باهم

درودهای رفيقانهء گرداننده گانِ صفحهء انترنيتیِ جوانان بيدار، نثار پيشگامانِ اصيل ترويج انديشه های پيشرو و دموکراتيک (اصالت) باد !

به مناسبتِ اولين سالگردِ اصالتِ ديرپای، بهترين تمنيات ما را پذيرا شويد!

جوانان بيدار، آرزومند است تا سالهای پُرباری در راستای روشننگری و سالم انديشی استقبال تان نمايد و جهانبينی علمی و نقادِ زحمتکشان رفيقِ راه تان باشد.

جوانان بيدار،

پیام تبریکیهء ذوالفقار عــــــلی (حقــــــــــداد) از افغانستان

 

رفقای عزیز!

 اجازه دهید مراتب سلام و احترامات صمیمانهء خود و سایر رفقا و دوستان داخل کشور را خدمت تان تقدیم نموده و به مناسبت اولین سالگرد سایت وزین اصالت برای تان از صمیم قلب تبریک و تهنیت بگویم.

 دوستان عزیز و گرامی!

 بعد از سپری شدن چندین سال سکوت و به فراموشی سپردن یکی از پیشکسوتان جنبش انقلابی معاصر افغانستان، جوانان شجاع و دلیر در رأس، رفقا: انجینیر فضل الرحیم همت، رفیق فضلی و سایر گرداننده گان سایت زرین اصالت این خموشی را درهم شکستند و با اهدای سایت وزین اصالت به زنده یاد رفیق ببرک کارمل رهبر بافهم، مُبلغ و مبارز خردمند ح. د. خ. ا. این فرزند صدیق خلقهای زحمتکش افغانستان، مسؤولیت بزرگ تاریخی را به دوش گرفتند.

 از جانبی، دوستان و همرزمان واقعی مکتب سیاسی روان شاد کارمل با همکاری تعدادی زیادی از همکاران قلمی و علاقه مندان این سایت وزین در داخل و خارج از کشور سهم خود را در بارورشدنِ هرچه بيشتر اين صفحهء وزين انترنيتی ایفا کرده و خواهند کرد.

 ولی با تأسف، کسانی که زمانی شریک شادی و غم یک دیگر بودند و روزگاری تلخ و شیرینی را در کنار هم سپری نمودند و به نام زنده یاد کارمل سوگند یاد مینمودند تا الحال پیامی از جانب ایشان در این سایت به مشاهده نمیرسد، از همکاری با سایت اصالت را اصلاً نمیخواهم حرفی درمیان بگذارم.

 رفقا و دوستان عزیز!

 بیايید سخنان آموزگار خویش را به یاد بياوريم که میگفتند: وحدت، همبسته گی و همکاری همه اتباع افغان و تمام نیروهای ملی و وطنپرست دموکراتیک و ترقی خواه کشور، چون هوا برای تنفس انسان ضروری و حیاتی میباشد. . . ،وحدت خلق ما ضامن شکست ناپذیری ما در برابر دشمن است. به هرصورت، زنده یاد ببرک کارمل این آموزگار تاریخ سیاسی کشورِما تنها مربوط به افراد، حزب، سازمان و گروه خاصی نبوده، بل که متعلق به تمام مردم ستمدیده و زحمتکش افغانستان ميباشد.

 من به نوبهء خود موفقیتهای هرچه بیشترِ شما رفقای عزیز را در امر پیشبرد هرچه بهتر این سایت خواهانم و اهدای این سایت را به رادمرد بزرگ تاریخ مبارزات ضد استعمار و ضد استثمار وطن عزیزم افغانستان (زنده یاد شادروان ببرک کارمل گرامی و محترم) به حساب می آورم و امیدوارم این اقدام نیک و به جای شما نقش تأثیرگذاری را در اشاعهء آرمانهای آغازین ح. د. خ. ا. و گسترش اندیشه های دموکراتیک و انقلابی ایفا نماید.

 در خاتمه به گرداننده گان محترم سایت اصالت دو نظر پیشنهادی دارم:

١- در عقب نشان جمهوری دموکراتیک افغانستان که سایت وزین اصالت را با درخشش خود مزین ساخته است باید بیرق سه رنگ ملی گذاشته شود.

٢- بدون از ویدیوها و نوارهای صوتی زنده نام کارمل دیگر ویدیو کلیپها به نظر من به سایت اصالت زیبنده نخواهد بود و در سایت گذاشته نشوند.

 در پایان از همه دوستان ابراز تشکر و امتنان مینمایم که لحظات پُرارزش شان را در اختیار بنده گذاشتند. صحت، سلامتی به ایشان و همه راهروان مکتب سیاسی شاد روان کارمل را از خداوند طلبگارم. موفق و سربلند باشید.

 دوستان محترم!

زنده و جاویدان باد وطن آبايی مان افغانستان عزیز!

درود بر روان شهیدان گلگون کفن راه آزادی انسان زحمتکش!

 

با احترام

ذوالفقار عــــــلی (حقــــــــــداد)

پیام تبریکیهء شیر از آلمان به مناسبت نخستین سالگرد سایت وزین اصالت

 

 رفقا، دوستان و هموطنان عزیز !

 امروز ما نخستین سالگرد سایتی را تجلیل می کنیم که در شبکه جهانی انترنیت بنام اصالت اولین و یگانه سایتی وزینی است که با افتخار، شهامت و صداقت پرچم سرخ هزاران شهید گلگون کفن و سرخ رویی هزاران مبارز راه دموکراسی، ترقی و عدالت را در اهتزاز آورده و به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت رفیق ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا و رهبر زحمتکشان افغانستان گشایش یافته و به شخص ایشان اهدا گردیده است.

این جشن بزرگ را برای همه رفقای عزیز، دوستان و هموطنان محترم خود تبریک گفته بخصوص برای رفیق عزیز همت و سایری رفقای عزیز مسوول و همکاران قلمی سایت که با زحمات زیادی شب و روز بدون احساس خستگی در غنای مطالب سایت از لحاظ سیاسی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و فرهنگی کوشیده اند.

سایت وزین اصالت با افتخار بزرگ جلایش صداقت، پاکی و اعتماد خود را با افتخار خود که به نام بزرگ مرد مبارز تاریخ معاصر کشور ما رفیق ببرک کارمل عزیز نهادین ساخته هیچ جایی را برای شک و تردید نگذاشته، اعتماد بزرگ همه را با خود دارد چون رهروان مکتب بزرگ زنده یاد رفیق کارمل مکتب صداقت، شهامت، صمیمیت، پاکیزه گی و اعتماد به آرمان های پاک سعادت، رفاه، ترقی و تامین عدالت حقیقی اجتماعی برای مردم، کشور و ختم رنج های بیکران در جهان است. ادامه دهنده گان این مکتب بزرگ امروز با عظمت خود دیگر تنها در وجود ح.د.خ.ا خلاصه نشده بلکه در وجود همه ی هموطنان عزیز ما اعم از روشنفکران مترقی، کارگران، دهقانان، تجاران ملی و بخصوص نسل جوان و آگاه کشور تبلور یافته است.

در حالیکه سر احترام و درود های بی پایان خود را به روان پاک شهیدان گلگون کفن خود که جان های شیرین شان را بخاطر سعادت و شگوفایی مردم و وطن خود قربان کرده اند تقدیم نموده از همه رفقای عزیز، هموطنان و دوستان عزیز احترامانه تقاضا می نمایم تا با همکاری خود در وسیع شدن سایت وزین اصالت در همه امور آن همکاری صمیمانه و رفیقانه نموده تا پرچم صداقت و اصالتِ مبارزه به خاطر انسان زحمتکش در قلب تاریخ جاویدانه بلند و در اهتزاز باشد !

 

فرخنده باد نخستین سالگرد سایت وزین اصالت !

 با درود های رفیقانه

شیر از آلمان

  

پیام تبریکیهء امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا !

 

 به رفقای محترم گرداننده ای سایت وزین اصالت محترم رفیق فضلی و سایر رفقای گرامی و همکار در راس رفیق محترم انجنیر فضل الرحیم همت مدیر مسؤل !

 ۱۳اگست که مصادف است با اولین سالروز آغاز فعالیت سایت انترنتی اصالت، باینوسیله بهترین تبریکات خود را بخاطر آغاز سال دیگری از فعالیت سایت پر محتوا و وزین اصالت از صمیم قلب بشما و همه همکاران شما اعم از نویسنده گا ن، ادبا، شعرا و همه اهل قلم و همچنان بینند ه گان سایت و همه وطنپرستان چه در داخل مرز و چه بیرون از آن تقدیم و موفقیت های هرچه بیشتر شما را در امر انعکاس خواست های نیک مردمان نجیب و میهن پرست وطن عزیز و سر بلند ما افغانستان از بار گاه خداوند متعال خواهانم.

 این مبرهن است که سایت پرمحتوای اصالت که با فوتوی شخصیت و راد مرد بزرگ تاریخ رفیق ببرک کارمل عزیز مزین است در طی سال گذشته در همه عرصه های امور اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی در امر نشر و انعکاس مطالب ارزنده ای ملی و بین المللی که با شرایط و خواستهای فعلی جامعه افغانی انطباق دارد گامهای ارزنده و مفید برداشته است. علاقمندان و ببینده گان سایت اصالت که روزتا روز به تعداد آن افزود میشود، خود نمودی واضح و غیر قابل انکار از محتویات پر ارزش این سایت میباشد.

 امر ازدیاد بیننده گان سایت یک امر تصادفی نبوده بلکه ناشی از رهبری و انسجام درست سایت و جلب همکاران قلمی اعم از نویسنده گان، شعرا، ادبا و سایر قلم بدستان وطنپرست چه در داخل کشور عزیز و چه خارج از آن میباشد. همکاران قلمی که همه نخبه گان ادبی را تشکیل میدهند وقت گرانبهای شانرا وقف تحلیل و تجزیه احوال و اوضاع کنونی چه درمقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی که مردم شرافتمند میهن عزیز ما خاصتاً نسل جوان و پیشتاز جامعه بآن نیاز دارند نموده اند و مطالب ارزنده ای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و معلوماتی را از طریق سایت اصالت با قبول زحمات و صرف وقت گرانبهای شان پیشکش هموطنان عزیز ما داشته اند، شخصاً این مسؤلیت و رویه عالی انسانی انها را بدیده نهایت قدر دیده و میستایم.

 محتویات سایت اصالت که دربخش های جداگانه تحت عناوین مختلف مرزبندی گردیده هر کدام بنوبه ای خود بازتابی حقایقی را نماینده گی میکند که بیننده و علاقمند سایت را وا میدارد تا در هر بخش سایت کنجکاوی و مطلب مورد علاقه اش را به خوانش بگیرد و به غنای اندوخته های علمی و معلوماتی اش بیفزاید. بخش تیوریک سایت آموزنده ای خوبی برای اعضای جوان نهضت های چپ دیموکراتیک بشمارمیرود و هم منبع خوب معلوماتی برای نو آموزان جوان دیگر و سایر علاقمندان برای حصول معلومات مقدماتی تیوری علمی انقلابی محسوب میگردد.

 موجودیت ارتباط با دیگر سایت ها که در چوکات مرزبندی گردیده است وسیله ای خوبی دستیابی به سایت های دیگر عمدتاً سایت های چپ انترنتی میباشد که بیننده و علاقمند سایت میتواند بسهولت بسایت های دیگر نیز سری بزند و از مطالب مفید آنها نیز مستفید گردند.

 بخش البوم تصاویر رفیق عزیز و گرامی و راد مرد بزرگ تاریخ رفیق ببرک کارمل، یادی زنده ای از کارنامه های آن مرد بزرگ را به بیننده  بدست میدهد که زیر و رو کردن آن خود تاریخ زنده ای از کارنامه های کارمل عزیز میباشد که با خصلت مردم داری اش نه تنها دوستان بلکه حتی دشمنان ما نیز معترف بوده و خواهند بود.

 این بود مختصر از نقاط نظر شخصی من در مورد سایت اصالت که بمناسبت اولین سالروز خدمات انترنتی اش تقدیم گردید.

 حال چند پیشنهادی در رابطه به این سایت مختصراً بعرض میرسد :

 1- بخش البوم مدالها و نشانهای مربوط شخصیت های برازنده ملی ابتکاری شایسته ایست که من در سایر سایت ها بآن تا حال برخورد نکرده ام لذا اگر بیوگرافی شخصیت های ملی که مدالها بنام پر افتخار شان زینت یافته مختصراً تذکر یابد کاری معقول خواهد بود تا بیننده گان سایت اصالت به هویت و شخصیت تاریخی شان قدری آشنایی حاصل نمایند .

 2- هر گاه لازم باشد فوتو های همکاران قلمی شما اعم از شعرا، نویسنده گان با نام اصلی شان در سایت نشر گردد برای دوستان و علاقمندان سایت خالی از بهره نخواهد بود البته در صورتیکه همه ای همکاران، دوستان و رفقا بخواهند چنین کاری انجام گردد. لذا هر گاه ما باین گفته ای مشهور اتکا کنیم مشکل نخواهد بود : " دل شیر نداری سفر عشق مکن ".

 3- بخش اخبار در عرصه واقعات و جریانات فعلی در میهن عزیز ما افغانستان سربلند، منطقه و جهان کمبودی است در سایت. زیرا در چنین شرایطی که وطن عزیز به نابسامانی های عمده ای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و خاصتاً عدم ثبات امنیت با وجود حضور نظامی ناتو و حلقات مربوط بآن روبرو است و گروه های تجدد گرای طالبی نیز بی امنی زیادی را مبنی بر کشتار و ترور شخصیت های ملی وطنپرست، قطاع الطریقی و غیره روی دست گرفته و هر روز سر و صدا های زیادی از ا ین گروپهای تروریستی در مقیاس ملی و بین المللی روی زبانها قرار دارد، مردمان شریف میهن ما چه در داخل و خاصتاً در خارج از مرز نیاز مبرم دارند تا با وقایع جاری روزانه در داخل کشور آگاه باشند. هرگاه امکانات وجود داشته باشد که این بخش در سایت گنجانیده شود کاری بس معقول و شایسته ای خواهد بود.

 4- هرگاه در دسته بندی مطالب سایت اصالت از فرامین هشت گانه دولت جمهوری دیموکراتیک افغانستان که هر یک بنوبه خود بازتابی از دستاورد های انقلابی را نشان میدهد نیز نام برده شود و آن فرامین بنشر برسد بنظر شخصی من کاری  درستی میباشد.

 در خاتمه یکبار دیگر بشما رفقای محترم و رزمنده ای سایت اصالت موفقیت های بیشمار در امر تحقق آرمان های والای مردم شرافتمند میهن عزیز ما افغانستان خواهانم.

 

با درود های گرم و صمیمانه

 پیام تبریکیهء قدوس زریر از آلمان

 

به دست اندرکاران محترم سایت وزین اصالت !

 رفقا و دوستان ارجمند!

 اجازه دهید سالروز فرخندهﺀ گشایش تارنمای رنگین و وزین اصالت را به شما و همهﺀ خواننده گان سایت پربار شما صمیمانه تبریک و تهنیت بگویم٠ در فرصت یکسال بعد از گشایش که بر پایهﺀ محاسبهﺀ زمان فاصلهﺀ اندک است اصالت توانسته با نشر مطالب گوناگون سیاسی، تاریخی و فرهنگی راه پر ثمر اشاعهﺀ اندیشه های انسانی، مدنیت پرور و ترقیخواهانه را به وجه احسن بپیماید، در قلب فراوان خوانندهﺀ میهن دوست، دموکرات، مترقی و چپ راه یابد و جایگاه شایستهﺀ خود را در خانوادهﺀ رسانه ای چپ دموکراتیک بیرون مرزی کشور ما احراز نماید٠

زحمات خسته گی ناپذیر دست اندرکاران اصالت در جهت جلب همکاری شمار قابل توجه ای از قلم بدستان آگاه، رسالت مند و آزاد اندیش که زمینه ساز گسترش و تقویهﺀ هرچه بیشتر صفوف ناشرین و ناقلین افکار دموکراتیک و مترقی می گردد و فضای مناسبی را برای دست یابی به تفاهم و همسوئی در میان نیروهای مترقی میهن ما فراهم می سازد در خور تمجید و ستایش است٠

امیدوارم در سال و سالهای که پیش رو دارید تفکر و قلم تان توانمند تر، حلقهﺀ همکاران قلمی تان فراخ تر و ساحهﺀ خواننده گان تان وسیع تر گردد٠ درست با همین امیدواری پیروزی های مزید برایتان آرزو می نمایم .

 

 قدوس زریر

پیام تبریکیهء عصمت نایبخیل از کشور دنمارک

 

رفقا، دوستان  گرداننده گان سایت وزین اصالت !

 به پاس خدمات ارزشمند شما طی یک سال گذشته ، بخاطر   پخش و اشاعه اندیشه های پیشرو، علمی ، مترقی و دانستنی های ارزشمند،  که بصورت متداوم تهیه و ازطریق سایت اصالت به نشر رسیده است ،  به شما و تمام رفقای که در طرح ، دیزاین و تهیه مواد سایت وزین اصالت طی سال گذشته زحمات فراوان کشیده اند ، این مؤفقیت  را تبریک عرض نموده و دستآورد های هر بیشتر شما را در غنا سازی این سایت ارزشمند تمنا دارم.

با عرض مبارک باد ، دستان شما را میفشارم

 عصمت نایبخیل از کشور دنمارک

پیام تبریکیهء گنجعلی عبدالله و حمیده عبدالله از کشور سویدن

فرخنده باد اولین سالگرد سایت وزین اصالت!

رفقای نهایت گرامی، دوستان عزیز، هموطنان گرانقدر!

اولتر از همه نخستین سالگرد سایت بینظیر اصالت را برای تمام دست اندرکاران، فعالان، همکاران قلمی، علاقه مندان، خواننده گان و به ویژه مدیر مسؤول رفیق محترم انجنیر همت و رفیق گرانقدر فضلی، این رفقای پٌرتلاش، مبتکران و مشعلداران پیشتاز، روشنگران چراغ تاریخ سیاسی ح. د. خ. ا.، وطن و مردم زحمتکش افغانستان، تبریک عرض داشته و موفقیتهای بیشتر ایشان را در راه این مبارزهء پٌرافتخار تاریخی و انسانی آرزو دارم. برای همکاران قلمی سایت سعادت و کامگاری تمنا دارم.

رفقای عزیز!

درست یکسال قبل از امروز به تاریخ ۱۳ اگست در شرایط بسیار دشوار سیاسی که یک تعداد از جفاکاران سیاسی ح. د. خ. ا. بعد از دهسال سکوت ناگهان از خواب بیدار و در تلاش ایجاد فرکسیونهای سیاسی از بدنهء حزب که از مدتها قبل در سر داشتند، دست به کار شدند، یک تعداد دیگر با تجاوز امپریالیزم امریکا و دشمن قدیمی افغانها انگلیسها و در مجموع 33 کشور بر قلمرو کشور عزیز ما افغانستان دل بسته و به بهانهء این که از کاروان عقب میمانیم، با عجله و شتابزده گی دور از تمام موازین و اصولنامهء سیاسی، بدون تفکیک مخالفان آشتی پذیر با دشمن آشتی ناپذیر، با تمام دشمنان سوگند خوردهء حزب و مردم در سازش و معاملهء سیاسی قرار گرفتند و یا به فرکسیونهای بی پایه و بی اساس پیوستند.

از جانب دیگر خوش خدمتان تحت نام گردهمايی اعضای سابق ح. د. خ. ا. (حزب وطن) و بعداً هم به اسم کمیسیون تدارک کنفرانس سر و صدا را بلند کردند، از سوی دیگر افراد، اشخاص و گروپهای استفاده جو بعد از دهسال سکوت و بی تفاوتی، دهمین سالگرد وفات رهبر خردمند ح. د. خ. ا. و فرزند صدیق مردم افغانستان رفیق ببرک کارمل را روی بعضی از مسایل بهانه قرار داده و به نفع خود و فرکسیونهای خود به تبلیغات آغاز کردند و خوابهای سیاه و سفید خود را از طریق ویبلاگها و فارومهای مختلف به دست نشر سپردند و از این قبیل صدها مشکلات سیاسی دیگر در داخل و خارج از کشور را به وجود آوردند. در کشاکش این همه فعالیتهای منفی و حتی ارتجاعی، سایت وزین اصالت باافتخار در فضای تاریک و مکدر سیاسی و سکوت مرگبار اندیشه یی چون خورشید تابناک با نور فزایندهء دور از تصور با درفش اصیل انقلابی و حقیقت پرستی و نشر تصویر زنده یاد رفیق کارمل به فعالیت نشراتی آغاز نموده و آن را برای نخستین بار در شبکهء جهانی انترنیت به نام رهبر مردم زحمتکش افغانسان اهدا نمود و این افتخار بزرگ را نصیب جنبش چپ انقلابی کشور نمود. اگر چه برای آنانی که فقط به خاطر ارتقای شخصیت کاذب و پوچ خود این جا و آن جا نام از رهبر میگرفتند و در سایهء رهبر هیکل رهبر را تمثیل میکردند خوش آیند نبود ولی برای اکثریت رفقای اصولی و معتقد به اندیشه های پیشرو مترقی و وفادار به حزب ما این ابتکار به مثابهء شکست سکوت مرگبار سیاسی بعد از دهسال اخیر به فال نیک گرفته شده و مشت محکم و کوبنده يی بر فرق دشمنان سیاسی حزب ما، دشمنان ترقی و دموکراسی، دشمنان مبارزان تاريخی ح. د. خ. ا. کوبید و دست سربازگیران سیاسی را کوتاه و به اصطلاح بعضی از فرکسیونبازان از گیرآوردن ماهیها در جال ماهیگیری شان جلوگیری به عمل آورد.

اکنون بعد از یکسال با سرفرازی و غرور منطقی، استوار و محکم با داشتن اسناد و مدارک تاریخی، مقالات علمی، فلمهای مستند سیاسی، بیانیه ها و سخنرانیهای تاریخی زنده یاد رفیق ببرک کارمل، مطالب اجتماعی، سیاسی، هنری و اقتصادی و صدها مواد و اسناد مربوط به زنده گی و مبارزات پٌرافتخار ح. د. خ. ا. و فرزندان راستین حزب، با سربلندی به پیش میرود و جایگاه خود را در قلوب زحمتکشان کشورِما به دست آورده است. علاقه مندان بیشمار سیاسی، اندیشمندان استوار و باایمان، نویسنده گان بیباک و قلم به دستان حق نویس را به خود جلب نموده، تا در این مبارزهء دشوار اما برحق، در مبارزه به خاطر دفاع از منافع و حقوق انسان زحمتکش روشنتر قلم زنند. نقش شجاعانه و دانشمندانهء رفقای ارجمند امین الله مفکر امینی، رادمرد، اسکاری و دیگران از قلب امپریالیزم یعنی از قارهء امریکا سرآغاز و تا قله های سر به فلک کشیدهء پامیر و دره های پُر خم و پیچ زیباک و اشکاشم بدخشان رفقا: خ. زیباکیان، ذوالفقار علی (حقداد) و دیگران گویای روشنِ این ادعای ماست.

با ارزشتر از همه، برای آنهایی که به آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور عزیز ما می اندیشند و به هیچ یکی از فرکسیونهای معامله گر نپیوسته اند، انرژی بخش و نیرودهنده است، این که سایت بینظیر اصالت بر مبنای حقایق و واقعیتهای تاریخی گذشته، حال و آیندهء سیاسی کشور دید وسیع و همه جانبه انداخته و انعکاس دهندهء آنچه مربوط به منافع ملی کشور و منافع زحمتکشان آن سرزمین و منطقه و جهان بوده، راه روشن سیاسی را بدون لغزش و انحراف از اصول مبارزات طبقاتی در پیش دارد و بی حراس با تمام مشکلات موجود سیاسی دست و پنجه نرم دارد.

 

پیروزیهای بیشتر سایت را آرزو داریم.

 درفشِ تان در اهتزاز باد!

چشم دشمنان تان کور باد!

 با احترام

گنجعلی عبدالله، سویدن

حمیده عبدالله، سویدن

 

پیام تبریکیهء ص. عملیار از کشور ناروی

 

رفقا، دوستان !

بدین وسیله بهترین تبریکات خویش را به مناسبت اولین سالگرد سایت اصالت تقدیم میدارم.

به صراحت میتوان گفت که سایت اصالت توانسته است برخی از گزارشات، بیانات و مقالات شخصیت برجسته جنبش دمواکراتیک کشور زنده یاد ببرک کارمل را به نشر برساند که این خود خدمت بزرگ در امر رشد و تکامل مکتب چپ دموکراتیک میاشد .

لازم به یادآوری است که اصالت با پخش مقالات و مطالب پیرامون مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی نقش مهم را در بلند بردن اذهان روشنفکران، زنان و جوانان بازی نموده است .

انتظار می رود تا سایت اصالت در کنارفعالیتهای نشراتی خویش به امر وحدت نیروهای دموکراتیک چپ که هدف از آن تشکیل خانواده چپ که ضرورت مبرم جامعه ما است، مساعی به خرچ دهند .

 

ص . عملیار

پیام تبریکیهء نجیب افغان

 

سلام های گرم خود را نثار دست اندرکارانِ سایتِ اصالت تقدیم نموده، در عرصه کار و فعالیت سیاسی و فرهنگی  و  مبارزه تان به خاطر تأمین عدالت اجتماعی، رفاه و سعادت زحمتکشان در جامعه ما افغانستان موفقیت های هر چه بیشتر تان را آرزو مینمایم.

 پیروز باشید

 نجیب افغان

پیام تبریکیهء علم مل

 

رفقا و مسئولین سایت وزین اصالت !

 بهترین تمنیات و شادباشهای خود را به مناسبت اولین سالگرد سایت اصالت به شما و از طریق شما به تمام مبارزان راه حق و عدالت ابراز میدارم.

رفقا،

بگذارید و اجازه دهید که درفش انقلابی راه مبارزان اصیل و بیباک میهن مان برافراشته باشد. مبارزه ادامه دارد، مبارزه بر بنیاد اندیشه های انقلابی و  جهانبینی علمی، مبارزه در جهت نیل به اهداف عالی و انسانی، مبارزه سیاسی و طبقاتی به خاطر رفع بهره کشی انسان از انسان و مبارزه به خاطر رفع مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و سرانجام زدودن فقر، گرسنگی، بیسوادی و تأمین صلح، عدالت و برابری واقعی اجتماعی از وظایف مبرم و اساسی وطنپرستان کشور است. من یقین دارم که سرانجام رسیدن به این اهداف والای انسانی حتمیست.

وطنپرستان واقعی در یک مبارزه و پیکار نابرابر و نهایت پیچیده و مشکل قرار دارند. سیطره حاکمیت جباران ظلم و استبداد و به بند و اسارت کشیدن کشورها و بلعیدن آنها دیوانه وار از جانب زورمندان جهان و صاحبان سرمایه ادامه دارد و اما مبارزه پیگیر، انقلابی، متحدانه و هدفمند می تواند سرانجام راه نجات خلق افغانستان را به ارمغان آورد.

انحراف و سقوط فکری و طفره روی از اصل مبارزه طبقاتی و پناه بردن به اندیشه های ضد ترقی و خودرا پنهان کردن در بین جملات قشنگ و به اصطلاح انقلابی نمیتواند کارگر و سرنوشت ساز باشد.

من ایمان کامل دارم که اصل عدالت اجتماعی واقعی در پروسه روند تکامل جامعه بشری پیروز میگردد.

یک بار دیگر به شما و همه دست اندر کاران و همکاران سایت پیروزیهای مزید آرزو نموده، بگذارید که سایت اصالت مشعل نور معرفت و رهنمای خوب انقلابیون باشد !

 

 با احترام،

 علم مل

پیام تبریکیهء ع . رؤفی از فرانسه

به مناسبت دومين سال نشرات سايت اصالت

 

پيگيري و كار مجدانة گردانندگان سايت اصالت توانست درضرف اين مدت اين سايت را در قطار سايت هاي افغاني معتبر، پر خواننده و غني با مطالب گوناگون قرار بدهد . اين كاميابي را به مسئولان اصالت برادرانه تبريك ميگويم .

اين سايت كه آشكارا به خاطرة يكي از رهبران سابق ح د خ ا اهدا شده است، بوي از فراكسيون بازي و اثري ازبيماری های دوران كودكي كه گاهگاه جنبش هاي چپ به آن گرفتار ميشوند، در خود ندارد. اين ويژه گي امكان ميدهد تا غير از چپيها هم به صفحات اصالت كليك كنند واز داشته هاي آن سود ببرند .

اما شك دارم كه ديگر اعضاي ح د خ ا كه به شخصيتهاي ديگر آن حزب دلبسته اند، با فهميدن اين مطلب، در سايت اصالت خود را راحت احساس كنند و با اعتماد كامل مطالب آنرا بخوانند، ببينند و بشنوند .

پابندي به اصول نشراتي ويژه ، كه ميتواند رهنماي مسئولان در گزينش و نشر مطالب باشد اگر از يكسو به آنان امكان نشر آنچه را ميدهد كه با روحية سايت مطابقت داشته باشد، از سوي ديگر مسئولان را وا ميدارد تا به اصول  آزادي بيان و احترام به ديدگاهاي ديگران خود را مقيد بدانند . اميد ميرود در آينده داشته هاي سايت چون گذشته ، به خوانندگان اين زمينه را فراهم آورد تا برابر به ذوق و علاقه هاي شان نوشته ها، شنيدنيها و ديدنيها را در لا بلاي سايت دريابند، كه فخر آن نصيب گردانندگان اصالت خواهد بود .

امروز با تاسف انترنت به بازاري ميماند كه هر كس در آن هر چي خواست ميفروشد و ميخرد . هيچ قانون ومقررة وجود ندارد تا مراقبتي بر نشرات سايتها داشته باشد ، در سايتهاي گوناگون مطالبي نشر ميشوند كه نتنها هيچگونه اعتبار ندارند  و نميتوان  به آنها اعتماد كرد، افزوده بران با پخش مطالب نادرست وپرازاشتباهات ، افراد جامعه را به گمراهي مي كشانند . اين مساله  درد سري براي گردانند گان سايتهاي شده است كه ميخواهند به اعتبار و درستي كارشان خدشة وارد نگردد و خوانندگانشان داشته هاي ناب و معتبر را بدست بياورند . تا جاييكه ديده ميشود اصالت توانسته است اصالتش را در ين عرصه چون عرصه هاي ديگر حفظ كند، كه همواره چنين بادا و چون خوانندة دايمي سايت، عمق توجه و انتهاي هوشياري گردانندگان را در ين قسمت خواستارم .

رسالت روشنفكران چون پيشروان جامعه، ره گشايي بسوي آينده ها با درك وشناخت درست امروزوتحليل بيطرفانه و واقعبينانة ديروز، رسالت خطير و بزرگ است كه نميتوان آنرا ساده پنداشت . آنانيكه خود را آمادة كاروپيكاردرين راه بزرگ وپرخطرميدانند ، خوب ميدانند كه به رهنماها و دانش فراوان نيازدارند تا مانند مشعل تار يكيهاي راه را برايشان روشن كنند . با نشر مطالب تئوريكي و علمي سايت اصالت درين راه قدم گذاشته است . استواري و راست روي، آگاهانه رفتن و كمتر به خطا رفتن را برايش آرزو ميكنيم .

پيروزي هاي زياد ، حوصلة فروان ، عزم راسخ ، هوشياري و دقت بيحد ، درپايان سخن به گردانندكان اصالت آرزو ميكنم .

 

ع . رؤفی

پیام تبریکیهء نور منگل از کشور سویس

 

رفقا و دوستان محترم ! بهترین تبریکات و تمنیات خویش را بمناسبت اولین سالگرد نشرات انترنیتی سایت وزین اصالت مربوط به پرچمداران وطنپرست، دموکرات، انقلابی و مبارزین راه عدالت و دموکراسی در کشور ستمدیده ما افغانستان آزاد، مستقل و سربلند، از جانب خود به همهء همکاران، علاقمندان، دوستان و بخصوص به رفیق محترم انجنیر فضل الرحیم همت صاحب امتیاز و مدیر مسؤل ازصمیم قلب تقدیم نموده و خواهان هرچه بیشتر موفقیت های مزید در تمام امور زندگی شان میباشم .

 

با تقدیم احترامات رفیقانه !

 نور منگل از کشور سویس

پیام تبریکیهء شهاب الدین سرمند از آلمان

 

دوستان گرامی، دست اندركاران سایت وزین اصالت !

 درود و سلام به شما و شخص شما رفیق انجنیر همت،

 اجازه بدهید صمیمانه ترین شاد باش ها و تمنیات نیك خودرا به مناسبت اولین سالگرد سایت وزین اصالت حضور فرد، فرد شما رفقای روز های دشوار تقدیم بدارم .

این یك حقیقت مسلم است كه سایت اصالت زنده كننده خاطرات جاودان رزم وپیكار حزب محبوب ما حزب دموكراتیك خلق افغانستان (حزب وطن) میباشد، و اشكارا و مبرهن است كه تشنه گان خاطرات جاودان و اموزنده آن دوران را غنای روح بخشیده، متوجه رسالت امروز و فردای شان میسازد .

من و یاران دیروز ما (رفقای) ما به این باور اند كه سایت اصالت پیوند دهنده آنانی است كه ضمیر و وجدان شان به خاطر تحقق آرمان های بیكران خلق ستمكش وطن ما میتپد و هران اماده قربانی به خاطر استتقلال سیاسی، ترقی و سعادت مردم زحمتكش وطن ما میباشند .

بگذار موفقیت های بیكران و جاودان بدرقه راه شما باشد !

 

به امید موفقیت های مزید و والای شما

با درودهای رفیقانه

شهاب الدین سرمند از المان

پیام تبریکیهء محبوب الله زارع

به ادارهﺀ محترم سایت وزین اصالت !

رفقای گرامی،

اجازه دهید اولین سالروز فرخندهﺀ بروز اصالتِ روشنگری، روشن اندیشی و روشن نویسی را در وجود تارنمای زیبا و رنگین اصالت به شما رفقای ارجمند همت و فضلی و تمام آنهای که درین یکسال تقدس قلم را گرامی داشته و پرچم اندیشه های چپ و دادخواهانه را بوسیلهﺀ نگارش رسالت مندانهﺀ شان از ورای تارنمای وزین شما در اهتزاز نگهداشته اند صمیمانه شادباش و تهنیت بگویم٠

آرزوی من اینست که سایت وزین اصالت در تداوم زمان به انعکاسگر راستین و ذخیره گاه مطمئن حرف واقعیت برای نسل های امروز و فردای کشور مبدل شده سهم شایستهﺀ خویش را در تشکل و تقویت صفوف نیرو های مبارز و چپ انقلابی کشور ایفا نماید٠ درین راستا پیروزی های بزرگ برایتان آرزو مینمایم٠

 با احترام

محبوب الله زارع

 

پیام تبریکیهء رحیم آریا از افغانستان

 

من بهترین تبریکات و شادباشهای خویش را به تقریب نخستین سالگرد تاسیس سایت اصالت، به رفیق عزیز فضل الرحیم (همت)، دیگر انقلابیون و رفقای نهایت عزیز ما در سرتاسر جهان تقدیم نموده و پیروزی های هرچه بیشتر شان را در راه پخش و گسترش اهداف و ارمانهای انسانی ما و تحقق ارمانهای انسانی و دموکراتیک و ارجمند رهبر عزیزمان شادروان ببرک کارمل این انسان بزرگوار تاریخ معاصر کشور ما خواهانم . ما به جاویدانگی و راستین بودن عقاید خویش در جهت ایجاد یک جامعه دموکراتیک، عاری از طبقات و بردگی، مرفه، و ازاد و مستقل باور داریم و ما در راه براورده شدن این هدف همچو صخره مستحکم، همچو طوفان قدرتمند خواهیم بود . یکبار دیگر تمنیات نیک خویشرا حضور تمام گردانندگان سایت تقدیم و پیروزی شایان رفقای عزیز را خواهانم.

 ارداتمند شما رحیم آریا

د عزیز احمد خوارمل د مبارکی پیغام

 

داصالت دانټرنيټی سایټ و محترمو چلوونکو، کارکوونکو، قلمی همکارانو، لوستونکو او لیدونکو ته، ددی سایت د یو کلن کیدو په مناسبت د زړه له کومی نه په ډیر درنښت او د ویاړه نه ډک خپل د مبارکی پیغام په دی اړه تاسو ته او مسؤول چلوونکی ملګری ته وړاندی کوم

تر هرڅه نه مخکې دا باید ووایم، هغه دا چې د اصالت د انټرنیټی سایت چلوونکی، یاران او انډیوالان دغه علمی او تاریخی انټرنیټی سایت یې، چې د افغانستان د خلق د دموکراتیک ګوند و ستر لارښود محترم او ګران ملګری مرحوم  ببرک کارمل ته یې اهدا کړی او وربخښلی دی، په زړه ورتوب او په رښتینی ډول سره ویلی سم چې دا د ښه ملګریتوب روحیه، د ښه درک او پوهی د ښه انقلابی دریځ او هوډ درلودونکی مبارزو او پر هیواد مینو او د هیواد د محکومو انسانانو او د زیارایستونکو خلکو د دوستانو او ملګرو ستره انسانی دنده او شرافتمندانه کار دی چې تاسو ترسره کړیدی، او پر ځانونه مو ټول مادی او معنوی زحمتونه او تکلیفونه منلی مو دی او په ډیر صداقت او ایمانداری سره مو خپله ټاکل شوی کړنلاره او موخو مو په میړانه او شجاعت سره مخ ته بیایې او پیلی کوی او بیله ستومانی نه ترسره کوی، چې د همدی باارزښته څو ټکو او جملاتو په نظر کې نیولو سره زه دی ته ودارشوم چې په زغرده، ښکاره او څرګنده ډول سره ووایم چې ستاسو محترمو او معززو ملګرو دغه ډول نوښت او انساندوستانه، ګټور او هیوادنی او اولسي کړني زموږ د ستری لاري، سترو ارمانونو او ګوندی موخو او د ګوندی مبارزی لاروچارو، ګوندی نظم او دسپلین لاهم غښتلي کوي، او زموږ د ګوند تاریخ ځلانده ساتی، او زموږ د ګوند هغه نیمګړتیاوی او یو لړ ناروغی چې د ګوند په دننه او داخلی چارو کې موجودي وي هغه رابرسیره کوي، بل دا چې ستاسو دغې کړني په اصل کی په مثٍبته توګه د ګوندی اصولو نه ملاتړ او د ګوندی مرکزیت د زرین اصل پر بیناد، او ګوندی سنترالیزم او دموکراسی ته غاړه ایښودل دی او د هغه و اصولو او پرنسیبونو ته د درنښت او احترام ښکارنـدوی دي، چې ستاسو د دغو کــړنو په نظر کې نیولو سره ددی  ښوونځی وټولو رښتینو همسنګرو او همرزمو ملګرو او پیروانو ته ویاړ او سرلوړی دي .

په پښتو ژبه کښې یو متل دی وایی :لمر په دوو ګوتو نه پټیږی، نو ددی متل په رڼا کې په رښتیا او واقعی توګه سره څرګنده ده چې د اصالت د انټرنیټی سایټ ټول چلوونکی، قلمی همکارانو او شخصاً ددی سایټ مسؤول ملګری په دی لږه موده کښې یې وشو کولای او ډیر زیار او تلاښ ایستلی دی تر څو هغسي علمی او تاریخی مطالب او موضوعات چې ډیره برخه یې زموږ د ګوند (د افغانستان د خلق د دموکراتیک ګوند) په اړوند تاریخی او ریالیسټیک مسایل جوړه وي را غونډه کړی په سایټ کې یې ځای پرځای کړی، ثبت، نشر، او خپور کړی چې وهر لیدونکی او لوستونکی ته ډیر په زړه پوری او آموزنده دی، زه یو ځل بیا د اصالت د انټرنیټی سایت و ټولو چلوونکو، کارکوونکو، قلمی همکارانو ته و مسؤولینو او لیدونکوته، د اصالت د سایټ د یو کلن کیدو په اړه زره ځلی نور مبارکی وړاندی کوم او ودوي هر یو ته زموږ د ګوند د سره کفنو شهیدانو د سپیڅلو ارمانونو د پیلی کیدو او د تحقق په لاره کې نه ستړی کیدونکی کار او مبارزه او د ښه تره فعالیت ارزو لرم بیا هم وټولو چلوونکو او کارکونو ته د بریاو هیله کوم، بریالی، موفق او سرلوړی او وسي .

 په درنښت :

(عزیز احمد خوارمل)

بیلجیم د انتورپین ښار

پیام تبریکیهء ديپلوم انجنير نورضيا فرين از شهر گوتنبرگ سويدن

به گرداننده محترم سايت وزين اصالت !

 

سالگرد دريچهء تنوير سايت اصالت ناشر افکار مترقی و روزنه اميد نهضت طلبان را که نتنها با پيرايش خاصی آذين، بل از محتوای غنامند و اندوخته های علمی  سياسی مشحون بوده و با نشر مطالب بديع، نوآيند، دلچسپ و مفيد که انعکاس دهنده واقعيتهای عينی جوامع ميباشد، به شما تبريک و تهنيت گفته، پيروزی و بهروزی مزيد را درين کار خلاق و ابتکار آميز متمنی ام.

آنچه درخور توجه و ويژه گی سايت اصالت است همانا اصل احترام به مقام والای انسان، رعايت عفت کلام و قلم و گامگذاری در راه پيوند هرچه بيشتر و نزديکتر نيرو های همسو و همگراست که در صفحه وزين انترنتی اصالت به مشاهده ميرسد و آنرا مقام و جايگاه ويژه ئی می بخشد.

در حاليکه به شما توانمندی و نيروی کاری بيشتری را خواستاريم با تجديد تهنيات و تمنيات مراتب سپاس خويش را بخاطر زحمات شباروزی تان در امر تنوير اذهان عامه به شما تقديم نموده موفقيت های بيشتری را آرزومينمايم

با درود

ديپلوم انجنير نورضيا فرين

گرداننده سايت ميهن

شهر گوتنبرگ سويدن

اگست ۲۰۰۷

پیام تبریکیهء سایت وزین روشنک

 

به گرداننده گان ارجمند سایت اصالت !

 رسانهء برقی روشنک که تحفهء نوروزیست، بدین وسیله تمنیات نیک خویش را به مناسبت یکساله گی نشراتِ سایت ِوزین اصالت به آقای همت و سایر گرداننده گان ِعالیقدر آن رسانه از ته ء دل تبریک و تهنیت میگوید و برای هر یک از آنان توفیق بیشتر در امر روشنگری و فضا سازی سیاسی کشور آرزو میبرد .

 س. مهران، گردانندهء روشنک

www.roshanak.nl

 

پیام تبریکیهء عظیم بابک گردانندهء تارنمای وزین پندار

 

گردانندهء گرانقدر سایت وزین اصالت، محترم فضل الرحیم همت!

 بمناسبت سالگرد نخست تارنمای تابناک اصالت به شما و یاران تان شادباش و تهنیت میگويم.

تارنمای اصالت بازتابگر اندیشه ها و دیدگاه هاییست که نسل مبارزان راستین راه عدالت، برابری، آزادی و ترقی بیش از نیم سده درفش آنرا در اهتزاز نگهداشتند و تاکنون میکوشند تا این درفش به زمین نیافتد و رسالت حفظ تقدس آنرا به نسل آینده مبارزان راه آرمانهای انسان تهیدست و فرودست میهن داغديده ما اهدا کند.

من در اصالت تلاش برای تداوم آن ايده ها و آرمانهای والای انسانی را میبینم که درنشریه های تابناک خلق، پرچم و حقیقت انقلاب ثور بازتاب مییافتند. زمان و تاریخ همه چیز را دگرگون ساخته است اما تحفظ اصالت این ایده ها و آرمانها به عهدهء ماست.

یکسال نشرات پربار و با ثمر اصالت، یکسال مبارزهء بی امان در سمت بیان مواضع اصولی مبارزه و شکست سکوت تحمیلی دوران ورشکستگی ها و نامیدی ها و یاسها بود. همه خرسنديم که اصالت این سکوت را شکستاند و بمثابه ناشر اندیشه های دموکراتیک مردم افغانستان جایگای شامخ خود را در بین رسانه های مترقی دریافت.

نشر تحلیلهای پر محتوای سیاسی در پیرامون بحران افغانستان، مسایل بین المللی، نوشته های فسلفی و تاریخی ،نگارش تایپی بیانيه های شادروان ببرک کارمل بوسیله محترم قدير فضلی، بزرگداشت از دهسالگی وفات آن بزرگمرد و نشر پيامهای همدردی بمناسبت درگذشت شادروان محمود بریالی از زمرهء خدماتیست که گرداننده گان گران ارج این تارنما را محبوب قلوب رهروان راه آزادی انسان زحمتکش جامعهء افغانی ساخته است. راه تان پر فیض و رزم انسانی تان پيروز باد  !

 

عظيم بابک

د عبدالرحیم کاروال د مبارکی پیغام

 

ګرانو ملګرو او دوستانو د اصالت د سایټ درنو چلوونکو !

 تر ټولو لومړی د اصالت درندی سایټ کلیزه تاسو محترمو ملګرو ته مبارکباد وایم او تاسو ښاغلو ته په دی هکله د سترو بریالیتوبونو په هیله یم .

له یوه کاله راپدی خوا چې زه د اصالت د سایټ سره آشنا یم او ددغه سایټ په اړوندو مخونو کې لیکني، مضامین او نور دلچسپه تاریخی، فلسفی او علمی مواد او اسناد د خپل ګران هیواد د خواریکښانو او زموږ د ټولنی د ټولو محکومو او پر ستم لاندی خلکو د آرمانونو سره سم یې لولم  او دا راته ژوته سوی دی چې ددغو لیکنو او مضامینو موضوعات او مطالب کټ مت لکه زمونږ د قهرمان ګوند د (خلکو دیموکراتیک ګوند) په کړنلاره کې چې څرګنده شوی یوشانته دی او د هغه د مرام نامی ښکارندوی دی . همدارنګه زما په هاند ستاسو دغه شان علمی څرګندوني او لیکني وټولو هیوادپالو، ملی او دیموکراتیکو جنبشو ته د لارښودونکی او د رڼا اچوونکی حیثیت لری .

پر یوه ټکی ټینګار کوم هغه داچې، د تأسف وړ خبره دا دی، چې زمونږ د ګوند په سپیڅلی کړنلاره کي د خواریکښانو او د خلکو د انسانی آرمانونه څخه پلوی، دفاع او مبارزه کول لیکل شوی وه، مګر یو شمیر ډیرو پرونی ملګرو دغه ضروری او لازمی کړنلاره او مرامی پروګرام یې پریښی دی او د نړیوالی ښکیلاک اصلی بڼه یی له هیره ایستلی دی . اما د خوشحالی ځای دادی چې ستاسو خپرونی هغه ستر آرمانونه ژوندی ساتی چې په زرهاوو ملګري له دغو آرمانونو او موخو سره ژوند کوی او وهغه راتلونکی ته چې د خلکو د پرګنو او د خواریکښانو د ښه ژوند او د ټولنی د پرمختګ او ترقی هیله په کښې منعکس سوی دی ودي سپیڅلی امر ته  ورسیږی .

هیله مند یم چې ستاسو زحمتونه او هڅی په دغه وګړنی لاره کې مخ په وړاندی ولاړ شی او په نتیجه کښې زموږ په ګران هیواد کې او زموږ د شریفو خلکو په منځ کې دینی، مذهبی، ژبنی، قومی، منطقوی او محلی اختلافات ورک شی له منځه ولاړ شی او یووالی او پیوستون رامنځته کړی . څرنګه چې دغه مبرم او ضروری چاري د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند آرزو وه او په دغه لاره کې یې ستر ګامونه اوچت کړی وو، دغه مثبت، منطقی او تاریخی کړنی به زمونږ د هیواد تاریخ  هیڅ کله هیر نکړی .

ستاسو د لا زیات بریالیتوبونو په هیله

عبدالرحیم کاروال

پیام ا. پولاد به مناسبت نخستین سالگرد اصالت

اصالت میرود که پا به سال دوم بگذارد.

 

هرگامی که در راه روشن سازی ذهن برداشته میشود باید خیر مقدم گفته شود.

آری روشن گری وظیفه انسانی است. این سرحدات ممنوعه بکن یا نکن ویا  کرد یا نکرد زاده ذهن نارسا ست. و این روشنگری است که این سرحد را میشکند و راه انسان و انسانیت را به انسان نشان میدهد. روشنگری است که قضاوت را در ذهن انسان باز و قدرت تمیز را بیدار می سازد.

 روشن گری ها آن وظیفه عالی و بالا ست که تا امروز انسان مدیون آنست. تکامل و رسیدن انسان به این مراتب علمی و وشناخت عالم وجود مرهون همین اصل است، اصل روشنگری.  بنا بران این اصل است که موقف روشنگران را در رده های مقامی خود تعین میدارد.

 هر روشنگری ای کمک کننده دانش انسان و رهنمود راه اوست. روشنگری وسیله ئی است که انسان میتواند به کمک آن هم بالا رود هم پائین و به مرحلة برسد که تصوروفهم امروزی ما ازان عاجز است.  وقتی انسان میتواند موقف خود را در یابد که به پائین و بالا آگاهی داشته باشد. اگر ما همیشه در روز قرار داشته باشیم دیگر مفهوم روز از ذهن ما دور شده و آنرا عادی و روند همیشکی و بی تغیر میدانیـم این تاریکی است که میتوان به مقایسه آن روشنی را دریافت. این تضاد ها است که تکامل را سبب میشود. شناخت این تضاد ها و سمت دادن این تضاد ها را روشنگری و روشنگران سبب اند. پس هر رسیدن به حقایق و یا علمی تر نزدیک شدن به حقایق همان زحمات ، عمل کردها، روش ها، تجربه ها و رهنمائیهای روشنگران است که انسان را بدین سرحد علمی رهنمون شده است.

 روشنگران برای جامعه انسانی بسیار زیاد بوده اند، اما افسوس که درک کردن واقعی هر کدامی برای انسان های عادی کاری بوده است بس دشوار، و چه بسا که این روشنگرها با بسیار عمل های کودکانه و نا بخردانه به نیستیی برده شده اند. یا اینکه روشنگری های اوشان بعوض حرکت بسوی توقف سوق داده شده است.

 روشنگران هم یکسان و یکنواخت دید خود را به جامعه انسانی عرضه نکرده اند. آنها در قالب های گوناگون رهنمود ها داده اند. همانطوریکه قبلا" گفته آمدم روشنگری وسیلة است که توسط آن انسان میتواند بالا و پائین رود و از هردو بیا موزد. اگر هردو را نیاموزد مفهوم آموزش به نیستی میرود و بته آزمایش به فراموشی گذاشته میشود. این زمان است که ما مرک عالم وجود را تصور باید بکنیم نه حرکت آنرا. به همین لحاظ روشنگران هم در مقطع زمانی خود گام نهنده قدمی به پیش است. کهنگی امر طبیعی تکامل است.  بنابران از کهنگی آموختن خود روشنگری است  و به روشنگر آن مقطع  زمانی حرمت گذاشتن کار انسانی.  ما هر کسیکه هستیم باید روشنگری روشنگران زمان را از دید و ترازوی عقل باید به سنجش بنشینیم نه به مقایسه زمان خود. روشنگران هم تاریک به ما گذاشته اند و هم روشن، از تضاد این هردوروش ما هستیم که روشنگری کاملتر آنرا به انسان عرضه میکنیم. چسپیدن به یکی ازین واقعیت ها ما را ازتکامل باز میدارد.       

روشنگران و اعمال آنها را هیچگاهی به معیار حرکت توده هائی که ساده و بی خبراند نباید سنجید. درحالیکه همین حالا جهان ما غرق در وحشت است. کار روشنگران به مسیر خود بدون توقف به پیش میرود. پس اگر ما میخواهیم رسالتی داشته باشیم همانا روشن ساختن ذهن بشر است تا کار روشنگران را دریابند نه اینکه درجادوی تفاله های تاریخ بند افتند وراه خدمت به انسان را با کلمات چرب ونرم شان بنام سیاست رها کنند. اینجاست که میتوان روشنگران بینهایت پیشگام عصر خود را دریابیم. اگر ما روشنگری را با زمان و مکان وفق ندهیم خلاف امر تکامل عمل نموده و ما همان ترمزگران روشنگری هستیم که در تاریخ نمونه های زیادی ازان را تاریخ شاهد است. همین امروز ترمز گران روشنگری بیشتر از فعالان آن در خزش اند.

 ریخت این روند و درک این پروسه کاریست بس مغلق. در لابلای این همه کشمکش ها روشنگرانی در مجموعه ای بنام اصالت سر بند کرده اند و یکسال تمام از گرم و سرد، بالا وپائین، سیا و سپید ان بهره جسته اند. جامعه انسانی و خاصتاً جامعه افغانی امیدی دارند تا این وظیفه سترگ را مطابق به اصل آن یعنی همان مکتب روشنگری تاریخی بسوی وسعت و تکامل جهشی ئی ببرند که آن جوامع به آن منتظر اند.

به امید پیروزی های بیشتر سایت اصالت بسوی روشن ساختن اذهان مردم عقب نگه داشته شدۀ ما.

ا. پولاد

پیام تبریکیهء خوشحال حسن پور از انگلستان

 

رفقای عزیز- انجنیرهمت و ق. فضلی ارجمند، ناشرین تارنمای وزین اصالت !

 سلامهای گرم رفیقانه و شادباشهای صمیمانه ام را به مناسبت جشن یکسالگی صفحهء وزین اصالت به شما و از طریق شما به همرزمان و مبارزین جنبش چپ و تحول طلب کشور و همه انسانهای آزادی دوست و عدالت پسند تقدیم می دارم.

اصالت توانست طی یکسالی کوتاه حیات نشراتی، اندیشه های ژرف انسانیی متراکم شده در هزاران سال مبارزات انسانها به خاطر تأمین عدالت واقعی و برپایی جهان نوین، بدون بهره کشی انسان از انسان را انتشار دهد و جایگاهی شایستهء را در زمره نشرات مربوط به جنبش چپ انقلابی کشور مان احراز نماید.

من ضمن اینکه این موفقیت را به شما صمیمانه تبریک میگویم، توانمندیی هرچه بیشتر شما رفقای عزیز را در امر اشاعهء اساسی ترین و مبرم ترین مسایل مربوط به حیات مبارزاتی امروزین جنبش چپ روشنفکری کشور ما آرزومندم.

 

خجسته باد جشن یکسالگی اصالت!

خوشحال حسن پور از انگلستان

پیام تبریکیهء وحید فضل از آلمان

 

به رفقای محترم گرداننده سايت اصالت محترم رفيق فضلی و محترم رفيق همت !

رفقای عزیز،

بدين وسيله بهترين تبريکات خويش را به مناسبت اولين سالگرد سايت اصالت تقديم ميدارم.

يکبار ديگر به شما رفقای محترم رزمندۀ سايت اصالت موفقيت هاي بیشماری را در امر تحقق آرمان والای مردم شرافتمند ميهن عزيز ما افغانستان خواهانم.

                                    با عرض احترام

 وحيد فضل

پیام تبریکیهء انور فرزام از استکهولم

 

رفیق گرامی فضل الرحیم همت!

 بمناسبت نخستین سالگرد گشایش صفحه ای انترنتی اصالت صمیمانه ترین شادباشها وتهنیت های خود را به شما وهمکاران محترم تان میرسانم.

صفحه ای انترنتی اصالت چنانکه شایسته نام آنست، درظرف این یکسال عمر خود پیوسته از اصالت اندیشه های مدافع ستمکشان واستثمارشوندگان سخن گفته است. این صفحه بکار بزرگ روشنگری، دفاع از منافع زحمتکشان، دفاع از مواضع چپ ، افشای امپریالیسم ونیروهای سیاهء ارتجاعی مسلط برکشور وتوضیح واقعیت های تاریخ جنبش چپ ودموکراتیک افغانستان پرداخته است. موضعگیری فراملیتی و عاری ازتعصب ملیاصالت جایگاه شایسته ای برای آن در میان رسانه های واقعاً مردمی ایجاد واعتبار فراوانی را کمایی کرده است.

برای شماوسائرهمکاران محترماصالت موفقیت های مزیددراین راستاراآرزو میکنم.

 

دستهای تانرا بگرمی می فشارم.

 

انور فرزام

استکهولم ۱۲اگست ۲۰۰۷

پیام تبریکیهء محمد نبی غروال از آلمان

 

به مناسبت آغاز دومین سال نشراتی سایت اصالت

 بهترین تمنیات و آرزوهایم را خدمت دست اندرکاران سایت اصالت ابراز داشته و موفقیت های بیشتری تانرا آرزو می نمایم.

سایت اصالت که از منافع زحمتکشان افغانستان و مبارزه طبقاتی در دفاع برخاسته است مورد تائید می باشد.

رفقا و دوستان!

اهداف ح.د.خ.ا. بر مبنای اصول جهانبینی علمی و اندیشه های پیشرو عصر در مطابقت کامل با منافع مردم زحمتکش ما تنظیم و به جامعه تقدیم گردید که در راه تحقق این نیاز های مبرم و حیاتی صدها هزار انسان دارای اندیشه های علمی و مترقی جان خودرا از دست دادند. اگر ح.د.خ.ا. در حاکمیت نیست مفهوم شکست در مبارزه نیست زیرا بعد از سقوط حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک، حزب و دولت دیگری که نسبت به آن کار بهتر و خدمات بیشتر و بهتری را انجام داده باشد نتنها به وجود نیامد، بلکه بعد از سقوط حاکمیت حزب ما اصلاً دولتِ که حافظ جان، مال و ناموس مردم و تأمین کنندۀ نظم و انجام حداقل خدمات اجتماعی باشد تا اکنون بر رغم حضور تقریباً ۳۷ کشور و سرازیر شدن ۱۶ ملیارد دالر کمک در افغانستان شکل نگرفته است.

در پایان باز هم موفقیتهای بیشتری را در این راه انسانی سایت اصالت آرزو می کنم.

 

محمد نبی غروال از آلمان

 

پیام تبریکیهء قاسم آسمایی

 

رفیق عزیز و گرامی فضل الرحیم همت

شادباشها و تبریکات صمیمانه خویشرا به مناسبت نخستین سالگرد آغاز پخش سایت پیشرو و پیشگام اصالت به شما و همکاران شما تقدیم داشته پیروزیهای بیشتر و بیشتر شمارا در امر دفاع از آرمانها و منافع زحمتکشان و عدالت اجتماعی خواهانم.

ابتکار شما در باز پخش بیانیه ها و صحبت های رفیق کارمل و آثار کلاسیک مارکسیسم عمل شجاعانه وطنپرستانه و قابل قدر و تحسین می باشد.

به امید موفقیت های مزید شما

 قاسم آسمایی

 

پیام تبریکیهء فرهاد بارکزی از سویس

رفقای محترم سایت اصالت !

من، فرهاد بارکزی، به نماینده گی از انجمن ملی افغانها در سویس و مدیر مسئول سایت afghanswes.com سالگرد سایت زیبا و وزینی شما را برای همهء شما دست اندرکاران رفیقانه تبریک میگویم و آرزو دارم که سایت شما در زمینه ی روشنگری و کار مثمر سیاسی، علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و اجتماعی همیشه مثل حالا پیشگام باشد و از این طریق بتواند در وحدت روشنفکران نقش شایسته ی بازی کند. از هر نوع همکاری که از جانب ما افغانها در سویس برای این منظور متصور باشد دریغ نمیکنیم.

 

با درورهای رفیقانه.

فرهاد بارکزی از سایت
www.afghanswiss.com

 

www.esalat.org