مردم با نام صبغت الله مجددی آشنا اند، آیا او نبود که در تبانی با خانواده سلطنتی مسوولیت ایجاد گروه ضد جنبش مردمی را به خصوص پس از سال ۱۹۶۶ متعاقب بازگشت از مصر به عهده گرفت؟ آیا او نبود که در اواخر سال های ۱۹۶۰ اوایل دهۀ هفتاد ترور و کشتار جوانان و روشنفکران مترقی را در کشور سازمان داد؟ آیا او که از خانواده حضرت های شوربازار است هزارها جریب زمین را در کوهدامن، ننگرها، لغمان، لوگر و . . . در اختیار نداشت؟ آیا او و خانواده اش سالیانه به بهانه های مختلف هزارها مواشی، میلیون ها افغانی و . . . را از مردم بیچاره جمع آوری نمی کردند؟ یا خانواده سلطنتی او را تا سرحد وزارت و سفارت ارتقاء نداد؟ پاسخ به این سوال ها روشن است:

آری او و خانواده اش سال ها جیب مردم را غارت کردند سالها نوکر وفادار خانواده سلطنتی باقی ماندند. آری همین خانواده است که در سال ۱۸۹۲ توسط انگلیس ها به افغانستان انتقال داده شدند. همین خانواده در سقوط دولت امیر امان الله و نابودی تحولات دموکراتیک آن دوران نقش اساسی ایفاء نمود. خانواده او به حبیب الله بچه سقاء بیعت کرد و بعد مستقیماً در به تخت نشاندن نادر و استقرار خانواده آل یحیی سهم گرفت. آری در دوران، امیر امان الله بود که صادق مجددی بخاطر سازش با انگلیس ها و تلاش بخاطر تضعیف مبارزه مردم اعدام شد. حقایق باز هم گواهی میدهد:

این صبغت الله مجددی بود که در می ۱۹۷۹ بنا بر فیصله جلسه جنوری ۱۹۷۹ پنج گروه ضد انقلابی با رهبری جاسوس معروف سیا لویی دوپره به نمایندگی از باندهای ضد انقلابی به ایالات متحده امریکا رفت و همراه با جاسوس مشهور سیاه بشیر ذکریا با مقامات امریکا در زمینه عملیات مسلحانه علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان به توافق رسید. این جاسوس وطن فروش که دستانش به خون هزاران هموطن بیگناه ما آلوده است در رهبری گروه به اصطلاح «جبهۀ نجات ملی» قرار دارد و میخواهد سنگ عشق به اسلام و مردم را که همیشه به آن ها پشت پا زده است به سینه بزند؟

حقیقت انقلاب ثور سه شنبه ۹ قوس سال ۱۳۶۱ مطابق ۳۰ نوامبر ۱۹۸۲، شماره ۷۱ سال سوم شماره مسلسل ۳۸۵

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

www.esalat.org