محمد طاهر نسیم

 

دور دوم "انتخابات" ریاست جمهوری افغانستان . . .

 

تقلب، تقلب می آفریند . . و بحران، بحران میزاید!

و جنگ دزدان، خاتمه ای نخواهد داشت!

 

دور دوم صحنه سازیها، جعل و ریاکاریهای "پروسۀ" مسخ شده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید، و به دنبال فریبکاریهای شاخدار نتائیج نهائی بعد از "بررسی" شکایات واصله در رابطه به اصطلاح تقلب کاری سازمان یافته، اعلام میگردد.

و مطابق به "گزارش" کمیسیون وابسته انتخاباتی با ایراد دلایل، و آمار احصائیوی- تهیه شده و فرمان یافته قبلی- درباره هر دو تیم برنده و بازنده روشن گردیده است که برنده دکتور اشرف غنی احمدزی بوده، و بازنده دکتور عبدالله عبدالله، شمرده میشود. هموطنان آگاهی کافی دارند که در ترکیب هردو "ستاد"، مزدوران خودفروش، آدمکشان حرفوی دوره جهادی آموزش یافته در تربیه گاههای اربابان آمریکائی و اروپائی، گروهها و تنظیم های سیاه بنیادگرائی، تروریستی و مافیائی، وابسته گان ارگانهای استخباراتی، گمراهان و منحرفین سیاسی، عده ای از مرتدان "چپ" سیاسی و نقاب پوشان "دموکرات"، و "مدافعین حقوق بشر" و ثروتمندان جنگ سالاری شامل اند.

برنده با ادعای احراز اکثریت که از رأی دهندگان واقعی، ملیون ها "رأی" بالاتر طفره رفته است، تلاش میورزد هرچه زودتر تخت و تاج ریاست جمهوری را در ارگ اشغال کند، و بازنده با ادعای اینکه تیم خودش برنده است، و قانونیت را در دست دارد، و حاکمیت "تقلبی" و سازمان یافته و مهندسی شده را نمی پذیرد و گویا متکی بر "اراده" مردم، حق دارد حکومت مشروع خود را تشکیل و اعلام بدارد!

از خلال نشست ها، تبادل نظر و دیالوگ های میز های مدور و مصاحبه ها و غیره که توسط وسایل وستجمعی بویژه تلویزیونها سازماندهی یافته است چنین معلومات و آماری از اعترافات خود ارگانهای ذیربط بدست آمده است که صحنه سازیهای بی حد و حدود "پروسه" انتخابات را از ریشه برملا میسازد:

-         صندوقهای رأی گیری "موهوم"، "بی صاحب"، "با صاحب" و جا بجا شدن سحر آمیز ان، پرشدن و خالی شدن به شیوۀ سازمان یافته، ملیون ها برگ "رأی گیری" بیش از شمار ردی دهنده گان به شکل تقلبی غرض استفاده به دوران انداخته شده است!

-         شماری از مسئولین خود کمیسیون ها در مداخله، تقلب کاری و جعل سازی ها و سازماندهی تخطی های رنگارنگ فعالانه دست دراز داشته اند، و چنین افتضاح و رسوائی تا کنون در هیچ کشور دیگری دیده نشده است! و تقلب را در ماهیت و محتوای خود به تقلب از نوع جدیدی و با ابعاد بسا وسیعی مبدل شده و تحول یافته است!!

-         لذا کمیسیون های "مستقل" انتخاباتی، استقلالیت خود را از دست داده اند و به جای پاسداران به دزدان تبدیل شده اند . . چنانچه گفته شده است که کمیسیون ها اندک تجربه ای در سازماندهی و پیشبرد روند انتخابات نداشته، و اشتباهات گسترده ای را مرتکب شده اند که به جنایت وظیفوی و خیانت به مسئولیت، شناسائی میشوند!

-         مقام ریاست جمهوری افغانستان و همدستان وی در مداخله و مهندسی تقلب سهم برجسته ای داشته اند. نتائیج پروسه قراریکه اعترافات خود اطراف درگیر در مصاحبه ها و گفتگو ها افشا میکنند، همه چاه کنان بدون استثناء در آن چاه های حفر شده برای یکدیگر، افتیده اند! و راه بیرون رفت را گم کرده اند! و به تاریکی بحران دچار شده اند!

-         شبکه های استخباراتی و اطلاعاتی بویژه برخی از همسایگان در کنار دیگر کشور های امپریالیستی در مداخله و آشوبگری و برهم زدن اوضاع و ایجاد شرایط ناگوار نقش عمده تخریبکارانه خود را ایفا کرده اند.

-         باداران خارجی مطابق به استراتیژی اشغالگرانه، و ادامه پلانهای بهره برداری خویش در افغانستان و مصارفات گزافی بویژه نظامی را که از دست داده اند، به خود حق میدهند که گویا "دموکراسی"، "عدالت" و "حقوق بشر" را حفاظت و حراست کنند! و به همین علت وزیر خارجه آمریکا "جان کری" بتاریخ ۱۱ جولای ۲۰۱۴ وارد کابل گردید که به اصطلاح بن بست انتخاباتی را بشکناند! و چگونگی مزدوران را به اطاعت باداران وادار سازد!

بهر صورت در نتیجۀ این تپه های تراکم یافته و ننگین از تخطی ها، تجاوزات و تقلب ها و جنایات ضد ملی سازمان یافته قبلی اشغالگران نظامی و حاکمیت دست نشانده و اجیران فروخته شده و تمام ارگانهای ذی ربط در پروسۀ مسخ شده انتخابات، نباید امیدوار بود که منافع مردم در کلیه و یا اندکی از اقدامات فعلی و آینده و تلاشهای عوامفریبانه و صحنه سازی میانجگری ایالات متحده آمریکا مدنظر گرفته شود و راه بیرون رفت سالم جستجو گردد!

بجز اینکه بحران را بیشتر به اوج شدت خود و به سود بهره برداری تسلط گران و زنده گی ثروتمندان جنگ سالاری و مافیائی برسانند! همه وطندوستان درک مینمایند که یگانه راه حل، تنها و تنها در مبارزه همگانی برای دستیابی به حاکمیت واقعاً ملی و ارگانهای ذیصلاحیت دموکراتیک و انتخابی، و اجرای پلانهای تحولات بنیادی در عموم زندگی زحمتکشان و جامعه عقبمانده، در افغانستان آزاد، مستقل، متحد و یکپارچه دارای تمامیت ارضی کامل، آرامش و ثبات دموکراسی، عدالت و ترقی اجتماعی، دور از هر گونه مداخله، ترور، اختناق، ستم و استثمار است!

در پایان باید علاوه کرد:

توافق اخیر دو "ستاد" انتخاباتی تقلب کار- احمدزی و عبدالله- به دستور نماینده باداران آمریکائی "جان کری" وزیر خارجه و اشتراک نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و نشان دادن آمادگی پذیرش بازشماری مجدد قسمتی از صندوقهای رأی گیری و اقدام در جهت تشکیل حکومت وحدت ملی، به بحران کنونی گسترده خاتمه نمی بخشد. همراه با دسایس آمریکائی پشت پرده، به بهانه جستجوی راه های قانونی و اماده سازی زمینه، شرایط و چگونگی تشکیل چنین حکومت، عوامل تازه ای در ایجاد بحران دیگری با ابعاد پیچیده تر و بیشتری ببار می آورد!

و افغانستان، آرام، آرام به سوی اوضاع ناهمگون و آشوبگری های دور از تصور و تخمینات، به سوی تفرقه گرائی و منازعات ملی میکشاند!

خلاصه! اینکه جنگ دزدان، خاتمه ای نخواهد داشت! تقلب، تقلب را می آفریند، و بحران، بحران دیگری میزاید!

۱۸ جولای ۲۰۱۴                محمد طاهر نسیم

 

  

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org