سر سپرده گان راه انقلاب و مردم

تا آخرین نفس در راه مقدس ترین آرمان


شهید گل انور دهقان

با این رفیق شهید و قهرمان معرفی شوید. او گل انور نام داشت و پدرش یارمست مرد زحمتکش متواضع و نیک اندیش بود. گل انور در سال ۱۳۱۲ در قریه نازیان ولسوالی سروبی، در یک خانواده فقیر و ناتوان دهقانی دیده بجهان گشود.

زنده گی خود را در فقر و تنگدستی و در بدری سپری میکرد و رنج میبرد، به اطرافیان متمول و آنانیکه صاحب ثروت و زمین نامحدود بودند، می اندیشید و با خود میگفت که چرا اینقدر تفاوت وجود دارد که من درختی ندارم که در سایه اش یک لحظه یی استراحت کنم و فلانی حدود زمین و مقدار و تعداد پول و موتر خود را نمی فهمد، درین فکر ها روزها را میگذشتاند. کمرش در زیر کار طاقت فرسای دهقانی و مزدوری چنگ میشد و وقتی آنرا راست میکرد آه پرسوزی میکشید تو گویی، از درد کمر است ولی با درد کمر غم درونی اش را بیرون میکشید.

در سال ۱۳۵۵، عضویت پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان را کمایی کرد. او بعداً میگفت حالا نیز گرسنه و فقیر هستم ولی چون راه نجات را پیدا کرده ام و روزی حتماً شاهد سقوط حکومت های خانان و اربابان ستمگر خواهم بود، و ریسمان را غرض تقسیم زمینهای فیودالان بدست خواهم گرفت آنگاه غم و غصه ام برطرف میشود. او میگفت: من افتخار میکنم که حزبی شده ام و برای مردم خود مبارزه میکنم.

با پیروزی انقلاب ثور آرمانهای گل انور بسان میلیون ها دهقان و زحمتکش دیگر برآورده شد، برای او زمینه کار مساعد گردید و او در خود نمی گنجید، شور و فریاد را براه میانداخت و میگفت که ما پیروز شدیم.

او در راه ایجاد کوپراتیف های دهقانی و تشکیل گروه های مدافعین انقلاب، نقش بزرگ خودرا ایفا کرد او در جبهات ننگرهار و کنر اشتراک داشت و از خود قهرمانی بی نظیری نشان داد. او در مرکز لوی ولسوالی شینوار در قرای کاټیلی، غنی خیل، شیر ګړ، کلاهی و ناقلین در پوسته های امنیتی و در ایجاد کوپراتیف ها نقش رسالتمند خود را انجام داد و به اساس فهم و ایمان بزرگش نسبت به انقلاب مطابق فیصله مقامات حزبی به صفت منشی سازمان اولیه کوپراتیف مرکز لوی ولسوالی شینوار تعیین شد.

او دو برادر داشت و سه پسر از وی باقیمانده که همه در دفاع از انقلاب شب و روز با ایمان و صداقت مبارزه میکردند.

رفیق گل انور مردی که روزهای سخت و دشوار زنده گی را با مردانه گی و غرور سپری کرد، کار نمود، زحمت کشید، در خدمت وطن، مردم و انقلاب قرار گرفت و شب و روز خود را وقف آرمان های انسانی انقلاب ثور و مرحله نوین و تکاملی آن نمود.

این رفیق مبارز و این دهقان آگاه بتاریخ ۱۱ جدی سال ۱۳۶۲ ساعت یک بجه روز به اثر یک حمله رهزنانه ضدانقلاب زخم برداشت و شهید شد. او در روز سالگرد و میلاد حزبش شهید شد، در روزی شهید شد که خود او و همه رفقای حزبی اش با مردم وطنش نزدهمین سالگرد تاسیس حزبی را جشن گرفتند که رفیق گل انور بخاطر آرمان های پاک و مقدس آن شهید شد.

 

درود گرم بر روان پاک رفیق شهید گل انور دهقان و سایر شهیدان راه انقلاب ثور!

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org