یاد و بود از شهیدان گلگون کفن حزب و
 
دولت دموکراتیکِ افغانستان
 

 گور خونین شهیدان به تو آواز دهد

شعله ی را که فروزان شده خاموش مکن

ما به اُمیدی وفای تو گذشتیم ز جان

دوستان را مبر از یاد و فراموش مکن

 

 

رفـیــق شــهیـــــــد جـګړن عبدالـکریم

 

رفیق شهیــد نیک مـحمد دلاور
 

رفیق شهید عزیز (بسام)

رفیق شهید محمد عزیز (فروغ)

جنرال احمدالدین شهید

یادی از افسر پیلوت، عبدالواسع کوهستانی

جنرال عبدالجلال رزمنده قهرمان جمهوری افغانستان

 رفیق شهید دگروال محمد انور یوسفی

 رفیق شهید مصطفی پیلوت

رفیق شهید محبوب سنگر

رفیق شهید محمد اصغر

رفیق شهید گل انور دهقان 

رفیق شهید تورنجنرال عبدالجلیل شهیدی

رفیق شهید عزیز احمد نوری

رفیق شهید کمال الدین

رفیق شهید غلام جیلانی

رفیق شهید تورن جنرال سید دل اقا

رفیق شهید محمد داؤد غازی زاده

رفیق شهیدسید عبدالمنیم (صدلقیان)

 شهید وطنوال

 

 

دست اندرکاران اصالت از شما رفقا، دوستان و هموطنان عزیز صیمانه تقاضا میکنند كه هر گونه اطلاع، خاطره، نام و يا ردي از اين شهدا داريد، در اختيار ما قرار بدهيد، هر خاطرۀ شما ولو بسيار كوچك باشد، برگ زريني از تاريخ استقامت و پايداري لاله هاي داغدار اين مرز و بوم است. لطفاً در تدوين اين ليست، ما را همياري كنيد و در جمع آوری  زندگینامه، خاطره ها و حماسه های این قهرمانان و شهیدان و معرفی آنها به نسلهای جدید مبارزان راه آزادی، ترقی و دموکراسی ، یاری رسانده، رسالت و دین خودرا ادا نمایید.

زنده گینامه های قهرمانان و شهیدان گلگون کفن را به ادرس های ذیل میتوانید برای ما بفرستید:

 ادارۀ سایت اصالت

admin@esalat.org

esalatadmin@hotmail.com