سه شنبه، ۱۶ جولای ۲۰۱۳


محمد طاهر نسیم:

 

تبادل نظر، نشست ها و تفاهم های سازنده به مبارزه همگانی،

 ارتقاء و تحکیم می بخشد!

 

سایت «اصالت» اخیرا اطلاع یافت که محترم پوهاند دکتور محمد داوود "راوش" رئیس "حزب مردم افغانستان"، بعد از مسافرت شان به برخی از کشور ها به تاریخ ۲۵ جون ۲۰۱۳ به فرانکفورت مواصلت کردند. جمعی از کادر ها و اعضای "حزب مردم"، شخصیت های مستقل، دانشمندان و از کادرهای سابق ح.د.خ.ا. منجمله رفقا محمد طاهر نسیم و نثار بهین در نشستی که در این رابطه سازمان یافته، و دعوت شده بودند، اشتراک ورزیدند.

*    *    *

بدین مناسبت سایت «اصالت» از رفیق محمد طاهر نسیم درباره اشتراک و سهم گیری شان در نشست و مسایل مطروحه پرسش به عمل آورد که در جواب چنین توضیحاتی را ارایه کردند:

"مطابق با توانمندی و امکانات دست داشته، آرمان ها و اندیشه های ترقی خواهانه ح.د.خ.ا.، اینجانب و دیگر رفقای همنوا و هم توافق، هیچ وقت از اشتراک در جلسات و نشست های پرنسیپی سازنده، تبادل نظر و مباحثه که ما را با هم نزدیک و هماهنگ میسازد، و به نفع بهبود مبارزه و کمک به جنبش همگانی در راه تحقق نیازمندی های زحمتکشان افغانستان و ایجاد تحولات ذی ضرورت در جامعه عقب مانده، دموکراسی و نوسازی زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و حمایت از آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی می انجامد، دوری و انزوا نخواهیم کرد.

محترم "راوش" گزارشی را درباره مسافرت شان، و فعالیت های سیاسی، سازمانی "حزب مردم"، و شیوه های پیشبرد آن در تطابق با شرایط و اوضاع داخلی کشور در مقایسه و موازنه با شرایط خارجی، و دشواری های موجود در داخل از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، و به منظور جستجوی الترناتیف های مناسب، مفصلاً ارایه نمودند."

"اینجانب در سوال های خود تاکید نمودم، اینکه مناسب میبود، در گزارش ارایه شده، موضعگیری های مشخص "حزب مردم" در باره تسلط نظامی خارجی و قرارداد های استراتیژیک و ضمایم نظامی، و آینده موجودیت آن، ضرورت تحقق تحولات بنیادی در جامعه عقب مانده و دستیابی به نیازمندی های زحمتکشان، دموکراسی، عدالت و دفاع از حقوق مساویانه زنان و مردان و توجه جدی به حقوق جوانان، و سمت گیری به سوی جامعه مترقی و انکشاف یافته، مطرح میگردید.

البته محترم "راوش" در جواب، توضیحاتی را مطابق با سیاست برنامه ای "حزب مردم"، شرایط و دشواری های گوناگون داخلی افغانستان بیان کردند، و از دریافت پیشنهاد های دوستانه در جهت بهبود کار و فعالیت، خشنودی و آماده گی نشان دادند."

"و بعداً با محترم "راوش" مدت ۴۵ دقیقه صحبت جداگانه ای داشتم و اشاره نمودم، که قبلاً پیشنهاد های در جهت بهبود کار سیاسی و سازمانی و ارتقای سطح مبارزه کنونی و الترناتیف مطروحه در زمینه دستیابی به موفقیت های چشمگیر در عرصه های گوناگون زندگی، به آدرس "حزب مردم" توسط رفقای بخش اروپایی فرستاده شد. شاید نسبت تراکم کار و مصروفیت های دیگری به دسترس تان قرار نگرفته باشد. با امیدواری اینکه بتوانیم بار دیگر مستقیماً به آدرس خود تان ارسال بدارم. بر علاوه یادآوری گردید که چنین پیشنهاد ها مورد توافق و همنوایی دیگر رفقای مان از اندیشمندان حزب دموکراتیک خلق افغانستان، قرار دارد.

محترم "راوش" از دریافت همچو پیشنهاد ها ابراز آماده گی کردند و فرمودند که مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد و بدون جواب باقی نخواهد ماند. و از باز شدن دریچه تبادل نظر و تفاهم در راه هماهنگی، اعلام خرسندی نمودند."

"در ختام با درک مسؤولیت، و با صراحت ابراز میدارم:

که در شرایط و اوضاع دشوار و پیچیده کنونی افغانستان و آینده ای که به آن خلق های رنجدیده افغانستان در نتیجه پلان های رقت بار دشمنان داخلی و خارجی رنگارنگ وطن، روبرو میشوند، و جهت جلوگیری از بهره برداری سوء در تضاد با آزادی، استقلال و تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی لازم است از کلیه فرصت ها، زمینه ها و نیروها که به بهبود فعالیت های سیاسی و سازمانی و ایجاد هماهنگی و همکاری های مشترک، ارتقا و تحکیم می بخشد، حیثیت و آبروی میهن ما را نگهداری مینماید باید همه جانبه استفاده کرد و در عمل پیاده نمود. و از سیاست انزوا، دوری، و بلند پروازی باید خودداری کرد.

منافع علیای وطن از ما، از همه وطن دوستان، از کلیه جنبش سیاسی اصلاح طلب و ترقّیخواه همگانی در داخل و خارج، آنرا میطلبد!"

پیروز باشید!

فرانکفورت- جرمنی،  ۸ جولای ۲۰۱۳

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org