امین الله مفکر امینی

 

امین الله مفکر امینی          2014-17-09

 

یک طرح پیشنهادی برای یادبود از محترمه دکتورس اناهیتا راتب زاد!

 

البته ضرورت نیست که من راجع به شخصیت مرحومه دکتورس اناهیتا راتـب زاد، از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطالب تکرار بنویسم. زیرا همه فرزندان صدیق ح.د.خ.ا.، و سایر وطنپرستان و همفکران سیاسی مـــا از شخصیت سیاسی و اجتماعی ایـن زن فدا کار یعنی مرحومه دکتورس انا هیتا راتب زاد عضو اسبق بیروی سیاسی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و بنیان گذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان که از پیشتازان استوار و صدیق جنبش آزادیبخش زنــــان میهن ازقید هرنو ع ظلم واستبداد وانواع سالاری هابود ه اند، آگاهی کامل دارند.

البته این مبرهن است که آمد و رفت در این جهان یک پدیدهء اجتماعی بوده که دامن گیر هر موجود زنده میباشد و راهی است که همه در پیش دارند. لذا برای ارج گذاری بمقام و شخصیت انسانی و سیاسی و زنده نگهداشتن خاطره های رزمی این زن قهرمان، من چنین نظر پیشنهادی دارم:

1- اگر یک نشریهء سیاسی و یا فرهنگی باسم این زن مبارز یعنی اناهیتا راتب زاد سر و سامان داده شود، بواقعیت ما قدم مثبت بخاطر ارج گذاری از شخصیت والای شان برداشته ایم. این اقدام را من خصوصا از مقام های ذیصلاح داخل میهــــــن عزیزم، و خصوصا زنان مبارز که آواز شان بعضا از طریق پارلــمان افغانستان و یا سازمانهای مربوط دفاع از حقوق زنان بلند است و بلند میشود، توقع دارم که در این باره طرح های پیشنهادی شانرا داشته و عملا داخل اقدام شوند.

 2- دیگر اینکه اگر بیادبود شان در داخل میهن به طورعمده و یا در خارج از میهن محلی و یا موسسه و سازمانی فرهنگی، نامگذاری شود ما گویا قدمی مثبتی برای زنده نگهداشتن یادبود از این زن فدا کار برداشته ایم. زیرا اگر دیگران بایـن قادر اند که برای عده ای، در داخل میهن که از اهمیت و شهرت شخصی و اجتماعی شـان مردم رنجدیدهء میهن ما آگاهی درست ندارند، بچنین اقدامات دست زده اند، پس ما چرا در این راستا تغافل ورزیم.

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org