تصامیم شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا

۱۱ می ۲۰۰۹ شهر هامبورگ جرمنی

انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا بتاریخ ۱۱ می ۲۰۰۹ به اشتراک هفت عضو شورای رهبری و رئیس کمیسیون نظارت تحت ریاست پروفیسور دوکتور غلام سخی رئیس انجمن تشکیل جلسه نموده به ارتباط اساسنامه انجمن، ایجاد دیپارتمنتها، تهیهء سمبول، تعیین حق العضویت، ایجاد سایت انترنتی و نام آن، پلان کار آینده شورای رهبری و سایر موضوعات جر و بحث نموده و تصامیم ذیل را اتخاذ نمود:

ـ اساسنامهء انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا که پرنسیپاً در جلسهء مجمع عمومی مورخ ۲۸ فبروری ۲۰۰۹ در شهر هامبورگ تصویب شده بود، جهت تصحیح و تکمیل اساسنامه کمیته پنج نفری موظف گردید تا بعد از تصحیح و تکمیل، به شورای رهبری جهت تائید بسپارد. شورای رهبری بعد از جر و بحث، اساسنامه را به اتفاق آرای حاضر در جلسه تائید نمود. و به کمیته اجرائیه وظیفه سپرد تا در قسمت ترجمه اساسنامه به لسانهای مختلف اروپائی، ثبت و راجستر آن اقدام نماید.

ـ به اساس فقره دوم ماده ۲۳ اساسنامه عضویت محترمه وحیده وحدت در شورای رهبری و عضویت محترم عبدالفهیم قیومی در کمیسیون نظارت نسبت عدم حضور جلسات و ابراز عدم همکاری شان در انجمن بشکل تحریری، الی جلسه مجمع عمومی به حالت تعلیق قرار داده شد. و محترم غلام سخی صمیم را به حیث عضو شورای رهبری، و محترم کاوه کاویان به نماینده گی از حقوقدانان جوان که در مجمع عمومی نیز مطرح شده بود به حیث عضو مشورتی شورای رهبری تعیین گردیدند.

ـ جهت پیشبرد فعلی امور انجمن دیپارتمنتهای (روابط بین المللی)، (تشکیلات)، (نشرات) (مطالعه و پژوهش)، (فقهی)، (ارائه مشوره های حقوقی در بخشهای مختلف به شمول پناهنده گی و انتیگریشن) و (فامیلی) در نظر گرفته شد. بخاطر پیشبرد امور دیپارتمنتها محترمان عبدالهادی ابوی، صمیم، محمد اکبر، محمد رسول، شیرین افضل، سادات، دهزاد، واثق و گل احمد مؤظف شدند تا با همکاری سایر حقوقدانان محترم بر تکمیل و غنای امور هر دیپارتمنت به اساس رشتهء تخصص و تجربهء شان اقدام نمایند.

  ـ در زمینهء ایجاد صفحهء انترنتی برای انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا قبلاً تصمیم اتخاذ شده بود و محترم میرعبدالواحد سادات مراحل شکلی ایجاد صفحهء انترنتی را تکمیل نموده و پول آنرا شخصاً تحویل و به شکل اعانه برای انجمن لطف فرمودند. عنقریب سایت انترنتی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا تحت نام:

www.hoqooq.eu

طبق تصمیم جلسه باید نشرات انجمن حقوقدانان شکل علمی ـ حقوقی داشته باشد. و علاوتاً دارای آرشیف قوانین، میثاقها و کنوانسیونهای بین المللی و سایر آثار علمی ـ حقوقی جهت استفاده مثمر هموطنان ما باشد. لذا از تمام حقوقدانان و دانشمندان خواهشمندیم تا در زمینهء بلند بردن دانش حقوقی هموطنان ما سهم فعال گرفته و با توضیح و تشریح قوانین، مطالب حقوقی و سایر موضوعات آموزنده بر غنای صفحهء مذکور بیافزایند.

مسئوول تخنیکی سایت محترمه لیمه ابوی تعیین گردید. و تحت نظر هیأت با صلاحیت تمام امور نشرات انجمن صورت گیرد.

ـ شورای رهبری در زمینه حق العضویت اعضا با نظر داشت معضلات اقتصادی اکثریت اعضا سالانه مبلغ ۲۰ ایرو و حق الشمول مبلغ ۵ ایرو تعیین نمود. آنعده اعضای محترم و هموطنان عزیز ما که استعداد مالی نسبتاً بهتر دارند، میتوانند با تادیه اعانه این نهاد عام المنفعه حقوقی را تقویه و کمک نمایند. انجمن جهت سهولت و شفافیت در امور مالی، حساب بانکی افتتاح خواهد نمود تا تمام حسابات پولی از طریق حسابات بانکی صورت گیرد. همچنان اعضای حاضر در جلسه شورای رهبری جهت تقویه بنیه مالی انجمن در حدود مبلغ ۳۴۰ ایرو کمک نقدی نمودند.

ـ در پلان کار آینده انجمن برعلاوه ثبت و راجستر اساسنامه، جهت سهمگیری و اشتراک سایر حقوقدانان در انجمن که نسبت معضلات مختلف نتوانستند در جلسه افتتاحیه انجمن شرکت نمایند باید طبق متن اساسنامه شعب انجمن در کشورهای اروپائی تاسیس گردد.

ـ شورای رهبری انجمن مطابق ماده چارم اساسنامه تصمیم گرفت که طی نشر اعلامیه پشتیبانی خود را در دفاع از حقوق تلف شده مهاجرین هالند و سویدن اعلام نماید و با ثبت و راجستر شدن اساسنامه انجمن در اورگانهای مربوطه طبق فقره ۶ ماده یازدهم اساسنامه منحیث یک شخصیت حقوقی با مراجع مربوطه در تماس خواهد شد.

ـ شورای رهبری تصامیم لازم در جهت بهبود کار آینده و ایجاد یک دفتر مرکزی انجمن در شهر فرانکفورت آلمان اتخاذ نمود.

ـ اساسنامه انجمن در آینده نزدیک در سایتهای انترنتی به نشر میرسد.

هیئت رهبری انجمن بار دیگراز آنعده هموطنانیکه در کار ایجاد این نهاد عام المنفعه حقوقی ما را کمک نموده اند، بخصوص از محترم عبدالغفار گرامی که قبلاً طرح اساسنامه را به لسان پشتو و فعلاً اساسنامه را به لسان انگلیسی ترجمه نمودند و از محترم نیک محمد سلطانی که در دایر نمودن جلسه شورای رهبری زحمات زیاد را متقبل شدند ابراز سپاس و قدردانی نموده موفقیت های شایان برای شان آرزو مینماید.

جلسه به امید وحدت و سهمگیری همه حقوقدانان افغان مقیم اروپا جهت خدمت به هموطنان عزیز در این انجمن، خاتمه یافت.

باتقدیم احترام

عبدالواسع غفاری

 

شنبه، ۱۷ می ۲۰۰۹

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

www.esalat.org