دوشنبه، ۱۳ جولای ۲۰۰۹

 

اولتر از همه سلام های گرم خودرا از شهر گرم کندز خدمت دست اندرکاران سایت وزین «اصالت» تقدیم میدارم موفقیت و سربلندی تانرا برای همیشه در کار و پیکار از بارگاه خداوند بزرگ خواهانم. چون معلولین کندز دردهای بسیار زیاد دارند یک موضوع مدلهای معلولیت را امیدوارم نشر نمایید تا به زخمهای اشخاص دارای معلولیت مرحم گزار باشد و در حمایت شان هموطنان ما از دل و جان بکوشند چون قشر آسیب پذیر جامعه است.

و چند تابلوی کارگاه هنری رنجبر نمایانگر ادامهء توانایی های کار و مبارزۀ اشخاص دارای معلولیت در زون شمالشرق میباشد یعنی اینکه معلولین دارای توانایی های خوبی هستند اگر دولت بتواند به خواست های معقول شان توجه نماید.

با احترام،

غلام نبی "رنجبر" خطاط چهار قلمی خطوط اسلامی .

توانایی ها در وجود اشخاص دارای معلولیت

مدلهای معلولیت.

۱. مدل ترحم آمیز

۲. مدل طبی

۳. مدل اجتماعی

۴. مدل حقوق محوری.

مدل ترحم آمیز:

• افراد دارای معلولیت قربانیان عارضه شان می باشند.

• آنان نمی توانند که قدم بزنند، حرف بزنند، ببینند، بیاموزند و یا کارکنند.

• معلولیت عیب، ضعف و ناتوانی پنداشته می شد.

• آنان قادر نیستند که به خود کمک کنند، مستقلانه زندگی کنند وضعیت شان فاجعه بار است.

• آنان به خدمات ویژه، مکاتب ویژه و مکان ویژه ضرورت دارند و آنان با دیگران فرق دارند

• با آنان ترحم، شفقت، دلسوزی، همدردی، خیرات داده شود از آنان مراقبت شود

• در نتیجه گاهگاهی افراد دارای معلولیت به چنین مفاهیم عادت نموده، خود را ناتوان و بی اعتماد احساس می کردند.

• مشکلات فردی است

مدل طبی

• آنان مشکل فزیکی (طبی) دارند باید تداوی شوند و آنان مریض می باشند

• هدف آن نورمال نشان آنان می باشد با وجودیکه در موارد غیر نورمال است.

• موضوع معلولیت یک محدودیت فردی است، معلولیت باید تغییر داده شود نه جامعه و محیط.

• آنان به خدمات خاص: سیستم ترانسپورتی خاص و خدمات بهزیستی اجتماعی ضرورت دارند.

• مراکز خاص: شفاخانه ها، مکاتب خاص، اماکن کاری خاص که متخصصین و کارمندان اجتماعی، داکتران، فزیوتراپستان، معلمین تعلیمات خاص تصمیمی بگیرند که چگونه تداوی کنند، چگونه بیاموزانند و کاریابی شود

• مشکل فردی است

مدل اجتماعی

• ساختار و نگرش جامعه معلولیت را بوجود می آورد

• محدودیت ها و تعصبات جامعه معلولیت ایجاد می کند

– رفتاری: نادیده گرفتن ها، وحشت یا ترس و توقعات کم یا کم توان پنداشتن (ناشی از فرهنگ و مذهب)

– محیطی: عدم دسترسی های فزیکی که تمام ابعاد زندگی را متأثر می نماید (مارکیت ها، اماکن عام المنفعه، معابد، ترانسپورت . . .)

– نهادی یا سازمانی: موانع قانونی، آنان به حقوق شان دسترسی ندارند و منزوی می شوند.

– مشکل جامعه است

مدل حقوق محور

• این مدل شبیه مدل اجتماعی است

• تمرکز به دسترسی افراد به حقوق انسانی شان دارد

• حق دسترسی به فرصت های مساوی و شمولیت در جامعه

• هیچ گونه تبعیضی بین افراد دارای معلولیت و غیر معلولیت وجود ندارد

اشخاص دارای معلولیت در جهان:

 * ۶۵۰ میلیون اشخاص دارای معلولیت در جهان وجود دارد که بزرگترین اقلیت جهانی را تشکیل می دهد.

 * ۸۰٪ اشخاص دارای معلولیت در کشور های در حال توسعه زندگی می کنند.

 * ۹۰٪ اطفال دارای معلولیت در کشور های در حال توسعه در مکتب نمی روند (یونسکو).

 * ۸۰٪ الی %۹۰ اشخاص دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه بی کارند.

*  بیش از ۱۵۰ میلیون اطفال دارای معلولیت می باشند.

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مقیم کندز

مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

غلام نبی رنجبر.

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org