تذکر سایت «اصالت»

 

با دریغ و درد در این اواخر طنز یکی از همکاران گرامی این نشریه بدون درنظرداشت نورمها و قواعد ژورنالیستکی در نشریه های "آرمان ملی" و "کابل پرس" نشر گردید و درین نشریه ها قواعد کاپی رایت جداً در نظر گرفته نشده و در پهلوی آن دستکاری و ویرایش های بی مورد نیز بعمل آمده و حق نویسنده را نیز به باد فنا داده اند. سایت «اصالت» از دست اندرکاران نشریه های فوق الذکر دوستانه تقاضا دارد تا در آینده از چنین شیوه های غیرژورنالیستکی خودداری نمایند. این طنز در سایت «اصالت» زیر عنوان "پهلوان روزنامه نگار" بدست نشر سپرده شده بود، پس از مدتی در سایت محترم "روزنامه آرمان ملی" به نشر رسید و این نشریه نه تنها از منبع اصلی که سایت «اصالت» است، ذکری نه کرده، بلکه در عنوان مطلب نیز دستکاری های بی مورد ذیل را انجام داده اند:

"آرمان ملی" کلمه "پهلوان" را "پلهوان" نوشته اند و همچنان "کابل پرس" به استناد "روزنامه آرمان ملی" آن را نشر کرده و قوانین "کاپی رایت" را محترم شمرده است و اما "پلهوان" همان "پلهوان" باقی مانده است. و سایت "روزنامه آرمان ملی" در شیوه نوشتاری نیز بدون در نظرداشت حق نویسنده (مؤلف) بعضی از کلمات و جملات را به اساس سلیقه های شخصی و فکری ته و بالا نموده اند، به گونه مثال، کلمه هایی را که با "ها ها" جمع می شوند و می توان "ها" را با آنها متصل نوشت، بطور مثال: نویسندۀ محترم "گل ها" را می نویسد "گلها" و "آرمان ملی" "ها" را جدا جدا ساخته است که عین کاپی آن را سایت "کابل پرس" نیز به تکرار انتشار داده است. سایت "کابل پرس" همین مطلب را به اساس روزنامه "آرمان ملی" نیز نشر کرده و این بار نه تنها از نویسنده نامی نبرده، بل که نام مترجم را نیز حذف کرده است.

هرگاه نویسنده مقاله ی را غرض نشر به یکی از وسایل اطلاعات جمعی میفرستد، در آنصورت اداره نشریه، تا حدی حق و صلاحیت آن را دارد که در صورت لزوم دید در آن تغییراتی را بیاورند (مشروط به اینکه به اصل مطلب صدمه وارد نشود) «در مضمون تصحیح و پیرایش های را انجام دهد».

یک مطلب دیگر در باره اثر تولستوی "سنگها" نیز در یکی از وبلاگها به نشر رسیده است. ترجمه اثر لف تولستوی ("سنگها") فقط در سایت «اصالت» نشر شده است. صاحب وبلاگ که نامش کاوه است مطلب مذکور را بدون تذکر مؤخذ که «اصالت» باشد، نشر کرده و تنها به نوشتن نام مترجم دکتور طهماس اکتفأ نموده است. از نام تولستوی خود داری کرده و مهمتر از همه، یک جملۀ بسیار با اهمیت اخر مطلب را نیز حذف کرده است که این کار تنها از صلاحیت خود تولستوی است و بس.

همین اثر را روزنامه "آرمان ملی" نیر در یکی از شماره هایش نشر کرده اما از نویسنده که تولستوی باشد هیچ نامی نبرده است.

نشر مطالب سایت «اصالت» در دیگر وسایل اطلاعات جمعی کدام مانع نه دارد، لیکن هرگاه در اقتباس و انتشار مطالب از قانون کاپی رایت سرکشی صورت گیرد، ما بدین باور هستیم که بیتفاوت ماندن در این زمینه خودش همکاریی است با سرکشان از اصول نشراتی.

سایت «اصالت» با محترم شمردن حق نویسنده و منبع اولی و همچنانکه محترم داکتر طهماس یکی از همکاران گرانقدر این نشریه بوده از دست اندرکاران نشریه های محترم "آرمان ملی" و "کابل پرس" تقاضا مینمائیم تا در آینده متوجه موضوع شده ممنون سازند.

اینهم لینک های مربوط نوشتۀ محترم داکتر طهماس که در نشریه های فوق الذکر به نشر رسیده است.

با احترامات فایقه.

ادارۀ سایت «اصالت»

 

http://www.armanemili.af/spip.php?article1212

 

http://kabulpress.org/my/spip.php?article12381

 

http://kabulpress.org/my/spip.php?article7371

 

 

  

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org