پیام رفیق توریالی نوریار

به مناسبتِ چهل و پنجمین سالروز تأسیس ح.د.خ.ا.

 

رفیق های رزمنده و پیکارجوی سایت «اصالت» به خصوص رفیق نهایت پُرتوان پُرانرژی و پُر ابتکار رفیق فضلی!

رفیق های عزیز و پُرشور!

به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد ح.د.خ.ا.، این حزب شهیدان و قهرمانان گمنام، حزبی که به خاطر همزیستی مسالمت آمیز، تساوی حقوق ملیتهای باهم برادر، دموکراسی واقعی مطابق به جهان بینی علمی مبارزه نموده است، مراتب صمیمانه ترین تبریکات خودرا حضور شما و تمام رفقای اصیل و معتقد به مبارزۀ دادخواهانه تقدیم میدارم.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان به خاطر تأمین حقوق سیاسی و اقتصادی، عدالت اجتماعی، حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، تحکیم و استقرار حاکمیت مردمی و ملی بر مبنای اصول دموکراسی واقعی، تامین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی به شکل دموکراتیک برای تمام خلقهای رنجدیده و زحمتکش کشور به ویژه در نظر گرفتن زندگانی زحمتکشان ملیت های متحد میهن خصوصاً طبقه کارگر و زحمتکش که دایم تحت سلطه ظلم و استبداد انحصار سرمایه داری قرار داشته اند و ریشه کن ساختن استبداد استثمار و استعمار جدید و کهنه، متحد و یکپارچه ساختن تمام نیروهای ملی و مترقی، انکشاف اقتصاد سریع ملی و مترقی، تقویه سکتورهای خصوصی با در نظرداشت منافع ملی و مردمی توده ها، انجام اصلاحات دموکراتیک ارضی، سهیم ساختن تمام ملیتها و اقوام متحد مختلف کشور در منابع مهم طبیعی کشور بر اساس تساوی حقوق تمام اقوام و اقلیت های کشور، ایجاد صنایع کوچک و بزرگ و موسسات تولیدی، ایجاد زیربنا و روبنای موثر اقتصادی اجتماعی و سیاسی، تولید و توزیع عادلانه نعمات مادی و معنوی در بین تمام طبقات زحمتکش کشور و دفاع از حقوق و آزدایهای خلقهای پشتون و بلوچ منحیث آرمان ملی و وطنی مبارزه پرشور و بی امان نموده است.

ح.د.خ.ا. خط تحمیلی دیورند ۱۸۹۳ را به رسمیت نشناخته همیشه طرفدار حل و فصل سیاسی- حقوقی این مسله بوده که آرزوی دیرینه خلقهای قهرمان پشتون و بلوچ افغانستان میباشد.

ح.د.خ.ا. از سیاست عدم انسلاک پشتیبانی نموده، همواره طرفدار همزیستی مسالمت آمیز بین دولتهای همسایه، زنده گی صلح آمیز مطابق به میثاق های بین المللی و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای همسایه بوده، علیه امپریالیزم و متحدین آن و ارتجاع عرب و منطقه مبارزه پیگیر نموده است.

رفقا،

در خاتمه یک بارِ دیگر بهترین تمنیات و درودهای آتشین خودرا بدین مناسبت به تمام اعضای رزمنده و پُرشور ح.د.خ.ا. در هرکجای دنیا که امرار حیات دارند به ویژه آنعده اعضای قهرمان ح.د.خ.ا. که در شرایط خیلی نهایت دشوار علیه بی عدالتی های اجتماعی، استعمار، فقر و گرسنگی و اشغال و خونریزی توسط امپریالیزم جهانی و متحدین جنایتکار شان صادقانه و بی باکانه در میهن می رزمند، تقدیم نموده پیروزی نهایی و متحد شدن رفقا را علیه حق بر باطل آرزو مینمایم.

با درود های آتشین انقلابی به روان پاک شهدای گلگون کفن ح.د.خ.ا.!

نابود باد توطئه و دسیسه های دشمنان کشور!

زنده باد مردم با شهامت میهن ما افغانستان!

فرخنده باد چهل و پنجمین سالگرد تأسیس ح.د.خ.ا.!

 

توریالی نوریار

   

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org