یاد و بود از شهیدان گلگون کفن حزب و
دولت دموکراتیک افغانستان
 

 گور خونین شهیدان به تو آواز دهد

شعله ی را که فروزان شده خاموش مکن

ما به اُمیدی وفای تو گذشتیم ز جان

دوستان را مبر از یاد و فراموش مکن
 

یادی از شهید

 

 محمد داؤد غازی زاده

از جملۀ اولین شهدای سازمان  دموکراتیک  جوانان افغانستان

رفیق شهید محمد داود غازی زاده  اولین شهید سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان است که بعد از شش جدی ۱۳۵۸ بتاریخ ۵ دلو ۱۳۵۸به سن ۱۷سالگی حین اجرای وظیفۀ سازمانی به شهادت رسید.

رفیق شهید داود غازی زاده در یک فامیل روشنفکر و مبارز در محلۀ تنورسازی شهر کهنۀ کابل، چشم به جهان گشود. دورۀ ابتدائی را در مکتب بیهقی و متوسطه را در مکتب شاه شهید و دوره ثانوی را درلیسه عالی حبیبیه خواند. رفیق داود بخاطر مبارزه در راه آرمان زحمتکشان و طبقۀ کارگر کشور به صفوف سازمان دمو کراتیک جوانان افغانستان پیوست و در دوران اختناق حفیظ الله امین جنایتکار، بخش مخفی جوانان سید نورمحمد شاه مینه و قلعۀ احمد خان را رهبری میکرد و سمت منشی این دو بخش را عهده دار بود. وی به ورزش علاقه فروان داشت و عضو تیم وزنه برداری تعلیم و تربیه نیز بود.

شهید غازی زاده که آرزوهای بیشمار را برای نجات مردمش در سر داشت، در اثنای اجرای وظیفه  در جهت تامین امنیت محل توسط جنایتکاران آتش افروز به شهادت رسید و به حیث شهید گلکون کفن حزب ما  نامش ثبت تاریخ  شد.

 روحش شاد و آرمانهایش پیروز باد!

 

 

رفیق شهید تورنجنرال عبدالجلیل شهیدی

رفیق شهید عزیز احمد نوری

رفیق شهید کمال الدین

رفیق شهید غلام جیلانی

رفیق شهید تورن جنرال سید دل اقا

رفیق شهید سید عبدالمنیم (صدلقیان)

 

 

دست اندرکاران اصالت از شما رفقا، دوستان و هموطنان عزیز صیمانه تقاضا میکنند كه هر گونه اطلاع، خاطره، نام و يا ردي از اين شهدا داريد، در اختيار ما قرار بدهيد، هر خاطرۀ شما ولو بسيار كوچك باشد، برگ زريني از تاريخ استقامت و پايداري لاله هاي داغدار اين مرز و بوم است. لطفاً در تدوين اين ليست، ما را همياري كنيد و در جمع آوری  زندگینامه، خاطره ها و حماسه های این قهرمانان و شهیدان و معرفی آنها به نسلهای جدید مبارزان راه آزادی، ترقی و دموکراسی ، یاری رسانده، رسالت و دین خودرا ادا نمایید.

 

زنده گینامه های قهرمانان و شهیدان گلگون کفن را به ادرس های ذیل میتوانید برای ما بفرستید:

 

ادارۀ سایت "اصالت"

admin@esalat.org

esalatadmin@hotmail.com