جمعه، ۱۹ جون ۲۰۰۹

 

((یک بار رای بدهید چهارسال بخندید ستاد انتخاباتی احمدی نژاد))

منبع:

http://forum.hammihan.com/showthread.php?t=8453&page=23