دوشنبه، ۲۲ اپریل ۲۰۱۳

 

               زادهء  تفتین
 

 حرامی زاده شد  از بطن و از دامــــان  استثمار

به ظاهر پــــاک خوانندش ولی است فتنه و مکار

 

عجین کردند به نامش مظهر و اوصـاف اسلامی

که تا پنهان دارنـــــــد منبع  فسق و ریــــا کاری

 

جدا گشتند زاصـــل خود تنی بی مایه و خونریز

به دنیا فتنه انگیزند غلامـــــــــان بچه ء انگریز

 

به ظلمــــــــت میکشانند مردم بیچاره و نــــادار

به نـــــــــام طالب دیـــــن و فدایی آن همه بیمار

 

مدارس شد مــــــــکان حیله و تحمیق انسان ها

مجــــــــــاهد میکند تولید نماید عرضه بــر دنیا

 

به هــــر کنج جهان بینی مجاهد در جدل درهم

به نـــــــام انتحاری وحشت افروزنـــد در عالم

 

زفرزنــــــــد غریب سازند سلاح انتحــاری را

که نــــــاز پرورد ملا ها نبــــاشد بهر آن کارا

 

به نام دین فضای ظلمت و وحشــت به پا دارند

لباس زهد بر تــــــن جمله ابلیس و ریــا کارند

 

قضا را ملک ماهم افتاد در وحشت و در خون

به نـــــام بازی جهـــــاد بدست جاهل و ملعون

 

تنــــی گشتند اجیر و جیره خــوار مهد شیطانی

اسیر فتنه و اوهام نمـــــاد جنــــــگ و ویرانی

 

چپاول را غنیمت خوانده بردند هست و بود ما

به فتوای شیـادان در لبــــــــاس رهبر و پیشوا

 

هیـــــولای جهـــــاد  مولود تفتین و شقاوت ها

فضـــــای صلح باشد مظهر مجد وحلاوت ها

 

کنون آزموده ای هر نیک و بــــد ای ملت افغان

تو خود باش تا نباشی محمل هـر حیله و داستان

 

نمی شاید به ملک خــود چنین  توهین و ویرانی

اگر از خــــــون افغــــانی  اگر از جنس انسانی

 

بکن جهد از بــرای عــــــزت و آبروی دیرینت

نماد همــــــت و غیرت بــودی با کیش و آیینت

 

بری راه نجـــــات در اتحاد و نور عرفان است

که جهل وظلمت واوهام فضای شبپرستان است

ف. بری

 

    

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org