با ابراز سپاس از رفیق زینب غروال، یکی از سابقه داران ح.د.خ.ا. و سازمان دموکراتیک زنان افغانستان، که مقالۀ شانرا به مناسبت تجلیل از روز جهانی زن غرض نشر به ادارۀ سایت اصالت ارسال نمودند.

گرامی داشت از هشت مارچ
زینب غروال

 اولاً روز ۸ مارچ را که مصادف با روز جهانی زن میباشد به تمام زنان افغان صمیمانه تبریک میگویم.

بین سالیان ۱۹۰۸ ۱۹۱۰ زنان کارگر در نیویارک دست به اعتصاب زدند و سوال نمودند که چرا دستمزد کار شان کمتر از مردان است. بعداً خواهان حق رای، حق تشکیل اتحادیه، افزایش معاش و دستمزد، محدودیت وقت کار در روز شدند.

روز زن بالاخره در سال ۱۹۱۰ به رسمیت شناخته شد و در سال ۱۹۱۳ در کشورهای دیگر جهان مورد تائید و پشتیبانی نیز قرار گرفته و شکل بین المللی را به خود گرفت.

در کشورما بار نخست در زمان زعامت شاه امان الله، ملکه ثریا در کنار شوهرش بدون حجاب ظاهر شد که این موجب خشم انگلیسها و جاسوسان شان در لباس دین و مذهب علیه وی دست به توطئه و دسیسه زدند زیرا آنها هیچگاه فراموش نکرده و نمی کنند که پرچم آزادی و استقلال در افغانستان توسط این شاه مدبر اعلام گردیده بود.

رفقا و دوستان!

سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بین سالیان ۱۹۶۴- ۱۹۶۶ به صورت سازمان مستقل پُرتوان و قدرتمند تحت رهبری خانم مبارز پُرشور، پیگیر و مدافع صدیق حقوق زنان، دکتور اناهیتا راتبزاد، عرض اندام نمود که مایه افتخار و مباهات همه عناصر مترقی و وطنپرست، چه زن و چه مرد باشد، میباشد. این سازمان بعد از تأسیس ح.د.خ.ا. اولین سازمان متحد و یکپارچه در پیکار علیه تمام بیدادگری و ظلم و ستم در مبارزه برخواسته و در دفاع از خواسته های شان و همه زحمتکشان در مجموع پرداخته است. و نیز بازهم برای نخستین بار از طرف س.د.ز.ا حق مساوی زنان با مردان را اعلام نموده و گام های مؤثر را در این راستا برداشته و عملی نموده که ما پیروان این دبستان به این مبارزه دوام می دهیم.

جمهوری اسلامی افغانستان با اعلان دموکراسی تیپ امریکایی و به راه انداختن تبلیغات حقوق زن، ایجاد وزارت زن و غیره، بازهم زنان افغان ظلم و ستم مجاهدان و طالبان سابق را متحمل شده و به دوش می کشند که نمونه آنرا می توان از خودکشی زنان و سوزاندن جسم شان که ۱۸۰ نفر تنها در ولایت هرات صورت گرفته، یاد کرد.

زن در بدل بد داده می شود، دختر ۱۶ ساله و حتی سن کمتر از آن به مردان ۸۵ ساله فروخته می شوند و مایه ننگ دیگر اینکه در یکی از ولایات کشور، دختر به یک سگ جنگی مبادله گردیده است.

به خاطر آنکه صحبت به درازا کشیده نشود، پایان سخن را اعلام داشته و تقاضا میدارم تا تمام زنان افغان در هرکجای که هستند در برابر همه مظالم و زورگویی متحد شده و مبارزه نمایند.

۹ مارچ ۲۰۰۸

 

www.esalat.org