ضرورت تاریخی

و شرایط کنونی مبارزه رهائی بخش افغانستان میطلبد:

یک سازمان هدفمند و مترقی، به فعالیت آغاز نماید!


محمد طاهر نسیم

 

از سال ۱۹۹۲، سال نفرت آور فروپاشی ح.د.خ.ا.، دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، پایمال سازی دستاورد های قیام ثور، متزلزل ساختن و تضعیف اتوریته و مقام ملی، منطقوی و بین المللی کشور و بنیاد های قدرت دولتی و افتیدن آن در دست های آلوده به خون خلق های زحمتکش افغانستان، در نتیجه جنگ تحمیلی امپریالیستی به رهبری ایالات متحده امریکا، و متحدان خارجی و داخلی آن، کشور های "ناتو" و غرب، ارتجاع عرب و منطقه ، تروریستان "جهادی" و به تعقیب آنان امارت "اسلامی" سیاه و عقب گرای "طالبی" و "القاعده" و . . . و اشغال نظامی افغانستان، و از بین رفتن کلیه پدیده های آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی، موازین قانونی و حقوق مدنی و دموکراتیک، حتی با ویژه گی های لیبرال بورژوازی، بیش از مدت بیست سال میگذرد.

تمام دگرگونی های که در عرصه داخلی، و در زیر چتر موجودیت تسلط خارجی صورت گرفته است، به سود انحصارات و بنیاد های گوناگون کشور های سرمایه داری، مافیای چندین ملیتی بین المللی، شبکه های استخباراتی و اطلاعاتی منطقوی و جهانی، مقاصد غرض آلود برخی از همسایه گان بویژه پاکستان، ایران و غیره بوده است.

زحمتکشان افغانستان در زیر بار بسا سنگین، و شرایط دشوار روز افزون، زندگی را به سر میبرند. و نیازمندیهای ذی ضرورت روزمره خویش را به سختی و به وسایل رقت بار بدست می آورند. و با بد ترین برخورد های دوره های برده گی، قبیله سالاری، فیودالی، ستم، رنج و بی عدالتی رو برو هستند!

دهشت افکنی های تروریستان بیش از پیش افزایش یافته است، گروههای تخریب کار در لانه های پاکستانی خود، آنطرف خط منحوس دیورند، با اسلحه پیشرفته، دستگاهها، پلان ها و کمک های مشورتی، مجهز میگردند و با مشاورین در تخریب کاری و ترور همراهی میشوند! و حتی توسط وسایط و هلیکوپتر های نظامی خارجی جابجا میگردند. و در کشور ننگین "قطر" یکی از پایگاههای نظامی آمریکا، برای نمایندگی رسمی "امارت اسلامی" تروریستان "طالبی"، جای مناسب و مصونیت کافی بخشیده شده است.

ایالات متحده امریکا و متحدان آن، با پخش آوازه های فریب و ریا کاری که گویا در سال 2014 افغانستان را ترک میگویند، در امضای قرارداد های استراتیژیکی با بخش های نظامی آن اقدام کرده اند. و از اکنون راه ادامه موجودیت خویش را در آینده بر پایه های نوین "قانونیت" هموار میسازند. بررسی ها و گزارش های وسایل اطلاعات جمعی خود آنان نشان میدهد که بهره برداری شان در افغانستان و منطقه هنوز به اکمال نرسیده است، و تا سالهای طولانی دیگری ادامه خواهد یافت.

با نزدیک شدن "انتخابات" ریاست جمهوری، باداران اشغالگر و حاکمیت مزدور، از اکنون دستگاههای تبلیغاتی رنگارنگ خود را در ریا کاری، گمراهی، و مغشوش ساختن اذهان عامه، مطابق پلانهای دست داشته خویش و در آماده سازی "الترناتیف" نوین، به راه انداخته اند!

جنبش ها و سازمان های سیاسی موجود در عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی تا کنون در نتیجه برنامه های نا همگون و سازش کاری خود و دور از پایه های با قدرت توده ای و استراتیژی متناسب با ایجابات شرایط و اوضاع کنونی و عدم توجه به پیشنهاد ها و طرحهای سازنده بهبود کار و فعالیت، ارتقا و تحکیم ترکیب و ماهیت سازمانی، نتوانسته اند، گامهای عملی و نیرومندی بردارند.

این بررسی فشرده بیانگر این واقعیت است، که خالی گاه بزرگی و شکاف گسترده ای در مبارزه همگانی ملی و دموکراتیک برای رهائی افغانستان و اجرای تحولات بعدی بنیادی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و زندگی عادلانه دور از ستم و بی عدالتی ها بوجود آمده است! که بشکل کلی جنبش های موجود عاجز در ایفای مسئولیت های تراکم یافته و روز افزون میباشند!

لذا و نتیجۀ چنین عوامل ناگوار و آشوبگری ها که روز به روز گسترش می یابد لازمست تا یک سازمان نیرومند، توانا و توده ای ترقّیخواه، مبارزه همگانی را در تطابق با اندیشه های دوران ساز و بنیادی برعهده گیرد.

خلق های زحمتکش افغانستان، جهت رهائی از رنج و بی عدالتی ها، و بدبختی های تراکم یافته سالهای متمادی گذشته در بخش های مختلف زندگی شان و به منظور دفاع از آزادی، استقلال، تمامیت ارضی کامل، و دستیابی به دموکراسی واقعی، جامعۀ پیشرفته و میهن با اتوریته ملی و بین المللی، راهی دیگری ندارند.!

بسیاری از جوانان متعهد و زحمتکش وطن با درک مسئولیت تاریخی خود اولین اقدامات خویش را در ساختار چنین بنیاد رهائی بخش، بر پایه های اندیشه های ترقی خواهانه زنده یاد رفیق ببرک کارمل، در تجدید روند مبارزه ملی و دموکراتیک در عرصه عمل پیاده مینمایند، و راه را برای ایجاد و تحکیم جنبش همگانی نیرومند و ثمر بخش مبارزه هدفمند، و جلوگیری از افزایش اوضاع فلاکت بار و بدبختی های رنج آور، هموار میسازند!

رزمنده گان اصالتمند و رسالتمند وطن همیشه پیشروان مبارزه و در صف مقدم قرار داشته اند!

شرایط عینی و ذهنی جامعه امروزی چنین موضعگیری را بحیث ضرورت تاخیر ناپذیر تاریخی ایجاب مینماید!

فرانکفورت، ۱۱ اگست ۲۰۱۳

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org