دوستان عزیز به سایت «اصالت» خوش آمدید !        «اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد»           دوستان عزیز به سایت «اصالت» خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت «اصالت» خوش آمدید !          «اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد» اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند


به مناسبتِ سیزدهمین سالگردِ وفاتِ زنده یاد ببرک کارمل، فرزند صدیق خلق افغانستان

(۱۰ قوس ۱۳۷۵ مطابق اول دسمبر ۱۹۹۶)

جاویدان باد خاطرۀ تابناک زنده یاد ببرک کارمل، رهبر زحمتکشان افغانستان !
 دست اندرکاران «اصالت» مراتبِ تأثراتِ عمیق قلبی خویشرا به مناسبتِ سیزدهمین سالگردِ وفاتِ بزرگمرد تاریخ معاصر افغانستان زنده یاد ببرک کارمل به محترمه محبوبه کارمل و تمام اعضای فامیل و خانوادۀ محترم و نجیبِ آن بزرگمرد، محترمه دکتور اناهیتا راتبزاد، هموطنان شریف، دوستان، رفقا، همرزمان، کادرها و صفوفِ رزمندۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان  تقدیم میدارند.   یاد و خاطرۀ آن بزرگمرد گرامی باد !

 

یادبود از شخصیت جاودان تاریخ

(به مناسبتِ سیزدهمین سالگردِ وفات زنده یاد ببرک کارمل)

Friday, 4 december 2009 15:43:48

از آنجائیکه اندیشه های بشری و حافظه تاریخ به خاطر دارد، خیر اند یشان، نیک خواهان، ترقی پسندان و آزادی خواهان به خاطر استقرار یک جامعهء عادلانه اجتماعی که سعادت رفاه و خوشبختی انسان در آن مضمر باشد تا سرحد قبول فداکاری و ایثار رزمیده و در این آرمان مقدس شهرت نیک و افتخارات بزرگ را نصیب گردیده اند. این متفکران انسان دوست و نوع پرور به منظور بیرونرفت جامعهء بشری از این بد بختی و رسیدن به اندیشه های والای انسانی از هر نوع فداکاری برای این ارمان دریغ نه ورزیده اند.

از جمله یکی از متفکرین پُر نبوغ و خلاق و مبارز پُر شور و انقلابی معاصر کشور زنده یاد ببرک کارمل این نماد جاوید تاریخ نهضت چپ ملی و دموکراتیک معاصر کشور که از عنفوان جوانی قلبش به خاطر ترقی و سعادت و تأمین عدالت اجتماعی به میهن می تپید و راه نجات توده های ستمدیده را جز مبارزه به خاطر استقرار عدالت اجتماعی راه دیگری جستجو نمیکرد. و آن را در مبارزۀ اگاهانه و پیگیر اصولی و سالم در وجود یک حزب قوی و با دسپلین طرح ریزی میکرد.

ببرک کارمل به صراحت خاطر نشان میکرد که حل بنیادی مسئله عدالت اجتماعی را جز با تغییر نظام مستبد و عقب گرا و از بین بردن ریشه استعمار و استثمار نو و کهنه از جامعه میسر نبوده و نمی توان تأمین و تحقق بخشید.

ببرک کارمل با وضاحت می گفت که عدالت اجتماعی با نظام استثماری و عقب گرا سازش ندارد و یگانه را نجات آن نظام مستقل آزاد با اراده خود مردم با حفظ احترام و رعایت به حقایق عنعنات و سنن جامعه در وجود حکومت دموکرات و ملی می تواند عملی گردد.

ببرک کارمل همه اقوام و قبایل را از لحاظ موقف سیاسی و اجتماعی مساوی میدانست و همه را شهروند و به آرمانهای شهروندی متعقد بود.

ببرک کارمل یکی از بنیان گذاران اصلی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بعد از رهائی زندان تلاش ورزید تا در بسیج روشنفکران و تشکیل سازمان سیاسی سرتاسری با اندیشهء ترقی خواهانه که دارای پروگرام روشن و از دسپلین عالی بر خوردار باشد اقدام ورزید.  ببرک کارمل منحیث رهبر با تقوا مبتکر و اندیشمند دایماً برای تحکیم وحدت سازمانی، تشکیلاتی ح.د.خ.ا. پیگیرانه مبارزه نموده و از هیچ نوع فداکاری دریغ نه ورزیده است.

ببرک کارمل یکی از آن شخصیت هایست که با تحلیل عمیق و درک علمی اش از جامعه مبارزه مسالمت آمیز را برای نفوذ و گسترش اهداف ترقی خواهانه حزب در جامعه و بسیج توده ها بدور آن حزب و سازمانهای اجتماعی بر گزیده و از این طریق راه عدم خشونت تفاهم و همسوئی را با سائیر نیروهای ملی و مترقی چپ به خاطر ایجاد جبههء مشترک ضد استبدادی و ضد استعماری هموار گر دانید. وی را برحق می توان منحیث شخصیت بی نظیر و بی بدیل که جایگاه خاص خودرا در تاریخ جنبش چپ و دموکراتیک کشور دارد به حساب آورد.

شادروان ببرک کارمل به مانند یک شخصیت با تقوی و پرهیزگار جز معنویت چیزی از لحاظ مادی از خود بجا نمانده و به مثابه شخصیت بزرگ سیاسی و سیاستمدار بزرگ فراموش ناشدنی کشور ما زیست نموده است.

زنده یاد ببرک کارمل دایمأ توجه به رفع مشکلات رفقا که از لحاظ مادی دچار حال شان بود دلسوزانه برخورد داشت، در زمانی که به حیث منشی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و رئیس شورای انقلابی ایفای وظیفه داشتند، به گفته یک تن کارمندان شورای انقلابی بنام نورمحمد خانه سامان "که هر ماه رفیق کارمل معاش خودرا برای آنعده فامیل های که در راه وطن شهید شده اند و در مشکلات اقتصادی قرار داشتند به بازمانده گانش توسط وی ارسال می نمود".

افتخار به شخصیت همچو رهبر با احساس وطن دوست و رفیق دوست، خاطرات و روانش شاد و اندیشه هایش پیروز باد.

پیروز باشیـــــــد،

علی رستمی

کشور المان

 

 

نام و نیکوئی های رفیق ببرک کارمل جاودان باد!

 یاد بود شخصیت های تاریخ ساز یاد بود خاطره ها نیست. بلکه یاد بود یک تفکر خردمندانهء انسان هدفمند است .آنانیکه تاریخ ساز استند فراتر از حدود روابط خون تباری مربوط خانواده بشری اند .به اساس همین تعریف، زنده یاد رفیق ببرک کارمل یک تن از آن شخصیت های متعلق به تاریخ مبارزات سیاسی کشور ماست .که ما فقدان رهبری خردمندانه اوشان را در شرایط بحران زده کشور مان شدیدأ احساس میکنیم .

 آنگاه که یاران و رهروان رفیق کارمل در بارهء این شخصیت تاریخ ساز حرف ها وسخن های بسیار نیک را به بیان میگیرند بی شک که آراسته گی و پیراسته گی چنین رهبر را سزاواراست. گرامی داشت نام و نیکوئی های رفیق کارمل بخاطر آن است که اوشان از توانائی و خلاقیت رهبری بصورت واضح بهره مند بودند. حزبی که اوشان رهبری میکردند جایگاه آن در سطح ملی و بین المللی معین و مشخص بود. صاحب صلاحیت خارق العادهء بازداشت سلیقه های شخصی در درون سازمان بودند. توان و قدرت رضایت بخش خواست های رفیقانه را داشتند. به اساس خلاقیت رهبری اوشان بود که ح.د.خ.ا. به عنوان یک حزب سیاسی نیرومند و سراسری در وضعیت سیاسی کشور مطرح بود. حزبی که امروز همهء ما با افتخار خود را متعلق به آن میدانیم.

 رفیق کارمل! امروز در حالیکه بار دیگر یاد شما و ارمان شما خدمت گذار خداوند بخشیده را در جمع باز مانده های شما گرامی میداریم، در حضور قلب تجدید تعهد مینمائیم که میراث ارزشمند شما یعنی حزب بزرگ شما را حتمأ از چند دستگی نجات میدهیم ویاران رهروان آرمان شما حتمأ به هم میرسند.

روح بزرگ رفیق کارمل شادباد وحدت یاران ورهروان رفیق کارمل پیروزباد!

یعقوب هادی

wednesday 2 december 2009 23:49:08

 

ا