دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند
 

 
 

 
 


 

 

 

 (۱۰ قوس ۱۳۷۵ مطابق اول دسمبر ۱۹۹۶)

جاویدان باد نام و خاطرۀ تابناک زنده یاد ببرک کارمل، رهبر زحمتکشان افغانستان!

 

 

دست اندرکاران اصالت مراتبِ تأثراتِ عمیق قلبی خویشرا به مناسبتِ چهاردهمین سالگردِ وفاتِ بزرگمرد تاریخ معاصر افغانستان زنده یاد ببرک کارمل به محترمه محبوبه کارمل و تمام اعضای فامیل و خانوادۀ محترم و شریف آن بزرگمرد، محترمه رفیق دکتور اناهیتا راتبزاد، هموطنان عزیز، دوستان، رفقا، همرزمان، کادرها و صفوفِ رزمندۀ حزبِ شهیدان و قهرمانان ما حزب دموکراتیک خلق افغانستان  تقدیم میدارند.

   یاد و خاطرۀ رهبر بزرگ مان گرامی باد!