ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 


ʘ ی یҡ ی! ی ی ی ʡ ϡ ی ی یʡ ی ۀ ی ی ی یʘ ی ی ی ی ی ј ییی.

ѐ ј ! ی ǘ ی ی  ی ј ! ی ʐ  ی ʘ ј !
ی ! یэ!

 

 

 

ی ۱۳۵۸ یی ی ی ǐ ی ی : یی ی ی ی ی ʡ ȡ ی . . .  یی ѐ ی یی ی   ی ی . . . ی ی ی ی ǘ ی ی ѐ یی ی ی یی ی Ӂی یی ی ی ی ѐ . . . ϐ یی . ǐ ی یی ی ѡ ی ֡ . . . ی ی ی ی ی Ϻ ǘ ی ϡ ی ی . . . ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ҡ э ی ی ǁǘ ی یی ی یϡ ی ی یی ی ی ی ی:


ی ...
ʡ
ی ی ѐ ...
ی Șѡ
ی ޡ
ی ی ...
ی ...
ی
ی ...
ی ی :
ی !!!

- ی

 

 

 

ی ی ی ی. یی ی ی ی ی ѐ یی ی .

ی ی یی ی ی یی ی ی یϡ ی ی یی ی ی .

ϡ ی  . ی یی ی یی ϡ ی یی ی ϡ ی ی . ی ی ی ییی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ϐ ی . ی یی ی ی ی . ی ی ی ی . یی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی یی эی . ی ی یی ی "ی " ی ی ی یϡ ی ی یی . "эی " ی ی ی ی ی ی Ԙ ی یی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ϡ ѐ ی ی.

ی یی ی ǘی ی یی ی ی ی یی ϡ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی " ی" ݘ ی ی ی یی ی ی ی ی ѐی ی ی. ی ی "ی" ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی .

ی یی ǘیی ی یی ی ی یی Ӂ ی ی ی ی ی ǘی Ҙ ی ی ی یی ی : ی ی ی ی ͘ی " ی" یی ی ی ی эی ѐ. ی ی "эی " ϡ ǘی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی : ی "эی " ی ϡ ی ی یی یی Ԙ ی یی . ی ݘ ی ی "эی " ی ی .

ی ی "эی" ی ی ی ی ی ǘ ی ی . ی ی ی  ی . . .

 

 

:

 

 

 

 

ی ړ ی ی یی ی یی ځځی ی ړی
 
(ј - ۶ ی ۱۳۵۸)

 

 

یی یی ј ی یی

 (ј - ۶ ی ۱۳۵۸)

 

 

ی ی ی یی ی

 (ј - ۶ ی ۱۳۵۸)

 

 

 

 

www.esalat.org