ارگان نشراتی حزب دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور 
 

نیمه پېړۍ

د خلک دموکراتیک ګوند/ د وطن ګوند د بنسټ ایښودونکې کنګرې له نېټې نه

 پوره پنځوس کاله تېر شول. هو، نیمه پېړۍ . . .

عــبدالصمــد ازهـــر

 
 


«در شب ششم جدی ۱۳۵۸، ببرک کارمل که در اثر یک کودتای درون حزبی به وسیله حفیظ الله امین به خارج از کشور تبعید گردیده بود، با طنین مملو از سربلندی و آواز هیبت ناک اش "سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین این جاسوس سفاک امپریالیزم امریکا و دیکتاتور جبار و عوامفریب" را به مردم افغانستان تبریک گفت. ولی آنچه را با قاطعیت میتوان ابراز داشت اینست که بدون تحول ششم جدی، سرنوشت مردم افغانستان و انقلاب ثور به انتهای مرگبار می شتافت که پروسه آن از زمان به قدرت رسیدن حفیظ الله امین آغاز یافته بود. از همینرو، ورود قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی و سرنگونی حاکمیت حفیظ الله امین در ششم جدی ۱۳۵۸ یک تحول ضروری و ناگذیر بنابر تقاضای شرایط حاکم بر افغانستان آنوقت بود. بدون شک سرنگونی حاکمیت حفیظ الله امین، که طی آن مدت کوتاه هزاران افغان بشمول اعضای جناح های "خلق" و "پرچم" حزب دموکراتیک خلق افغانستان راهی نیستی گردیدند و از طریق طرح تقسیم قدرت با نیروهای ضد انقلاب در تبانی با کشورهای همسایه و ایالات متحده امریکا عملاً به انقلاب افغانستان خیانت صورت گرفته بود، به نفع مردم افغانستان ثابت گردید.«
            ترتیب کوونکی: ع . ق . فضــلی

جیــمی کـارتــر رئیس جمهور سابق امریکا به خاطر کشته شدن حفیظ الله امین اشک تمساح میریزد

و او را رئیس جمهور قانونی(!) افغانستان یاد میکند!!!

 

 

Computerized typing by: A. Q. Fazli

 

رفقا، دوستان، خواهران، برادران و همرزمان شجاع و انقلابی افغان!

 سلامها و درودهای گرم مان نثار شما!

با اغتنام از فُرصت مراتب صمیمانه ترین تبریکات قلبی مان را به مناسبت سی و ششمین سالروز قیام نجاتبخش و رهائیبخش ۶ جدی ۱۳۵۸ حضور شما و از طریق شما حضور همه رفقا دوستان، همرزمان و زحمتکشان کشور تقدیم میداریم. آزادی زندانیان را برای خانواده های داغدیده و محترم شان تبریک عرض می کنیم و به روان شهیدان گلگون کفن حزب و مردم ستمدیدۀ مان درود فرستاده، در برابر متانت، شجاعت، مردانگی، وفاداری و سرسپرده گی شان سر تعظیم فرود می آوریم و روح و روان شان را شاد میخواهیم. ننگ و نفرین ابدی تاریخ به  حفیظ الله امین این چهرۀ سیاه و بدنام در تاریخ بشریت و باند تبهکار، خون آشام و جنایتکار وی!
 درود بر روان پاک رهبر زحمتکشان افغانستان زنده یاد
ببرک کارمل!

 

 درست ۳۶ سال پیش از امروز که کشور و مردم شریف ما در شرایط ترور اختناق امین جلاد و باند تبهکار آن قرار داشتند، فرزندان صدیق وطن با گرفتن مسوولیت تاریخی دست به قیام مسلحانه زده با پیروزی مرحلهء نوین برای مردم شریف و داغدیده خویش زنده گی نوین را تحفه دادند. در این رابطه زنده یاد ببرک کارمل در مصاحبه با ژورنالیست شپیگل آلمان چنین فرموده اند: "به مثابه یک فرد وطن پرست و مردم دوست که دوبار نمایندۀ منتخب شان در پارلمان بودم به صفت معاون شورای انقلابی و . . . در آن شرایط دشوار میتوانستم بی تفاوت مانده تماشا نمایم هرگز نه، من بخاطر نجات مردم شریف رنجدیده و داغدیده ام بخاطر نجات کشورم این تصمیم تاریخی را گرفتم". برای آنعده افرادی که میخواهند آفتاب را با دو انگشت پنهان کنند و تاریخ را مسخ نمایند نوار ویدیویی ذیل را تماشا نموده خود ببینند که در روز برافراشتن بیرق ملی کشور چی میبینند از مردم آیا میشود چنان هیجان و احساسات پاک مردمی را جعلی و یا به زور مطالبه نمود که چنین افتخار در تاریخ کشور تا اکنون یگانه و بی نظیر است که آن افتخار برای زعیم ملی و سیاسی کشور زنده یاد ببرک کارمل و ح.د.خ.ا. از طرف مردم شریف و قدر شناس ما به فرزندان واقعی شان داده شده است.

 


انجنیــر فضــل الرحیــم «همت»

صـاحب امتیــاز و مدیـر مســوول «اصالت»

 

 

         تهیـــه و ترتیب :   ع . ق . فضلـــــی : 
 


 

 

برای دشمنان داخلی و خارجی کشور، که هنوز هم با پُر رویی و قصداً بخاطر مغشوش ساختن روان جامعه و پوشالی نمودن تجاوز خود و نوکران اجیر شان نشخوار میکنند، میخواهیم نکاتی را تذکر دهیم:

۱- آیا میتوان از سند امضا شدۀ شادروان نورمحمد تره کی رییس دولتی که بیشتر از ۱۵۰ کشور جهان آنرا به رسمیت میشناخت با لیوند بریژنف در رابطه انکار کرد. آیا با اسناد و راپور های شبکه های جاسوسی خود شان که امروز در دسترس همه قرار دارد کدام تاریخ  برای دخول قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی وقت با تعداد نسبی و حتی دقیق آن ثبت است.

۲- برای تحت شعاع قرار دادن قیام مسلحانه حزب و مردم ما قصداً این تاریخ را به شکل دیگر آن جلوه دادند. این واقعیت است که در قیام ما قطعات نظامی اتحاد شوروی حمایت و همکاری نمودند این جز تعهد صادقانه احزاب برادر که بخاطر آزادی و جامعه انسانی با روحیه انترناسیونالیستی مبارزه میکردند بود. ولی قیام مردمی و حزبی خود ما بود پس اگر شما راست بگویید فردای آن همه نظام دولتی امنیتی و مردمی به دست شوروی ها بود، مگر میشود این همه را، زمانیکه صد ها هزار افغان به چشم خود هزاران حزبی و مردم داوطلب را که بخاطر مردم خویش مسلح و با بازوبند سفید به بازو های قهرمانانه شان دیده اند، قبول کرد. فقط کافی است که کار یک هفته همزمان یعنی از ۶ جدی تا ۱۳ جدی را مرور کرد آیا آن همه کار هارا که برای مردم و در تماس با مردم شوروی ها انجام دادند. چرا ما قیام ۶ جدی را قیام مردمی و حزبی میگوییم بخاطر اینکه همه میدانند که در پهلوی هزاران انسان وطن ما که توسط امین و باند جنایتکار و خون آشام آن به شهادت رسیدند تعداد بیشتر آن اعضای اصولی، وفادار و صدیق حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود ولی این اکثریت مردم بود که داوطلبانه سهم تاریخی گرفتند و شبها کار و دفاع کردند که آن همه کار در زمان کوتاه صورت گرفت.

۳- آیا می شود که به چشم مردم خاک زد و قلب داغدیده و دنیای رنج و عذاب شان را به استهزا گرفت و آن همه شرایط را جنت گفت و امین را شخص صادق دلسوز و وطنپرست و حزبی معتقد و وفادار شناخت و معرفی کرد. در رابطه به شرایط آنروزگار کتابها تحریر یافته و داغ لاله آن هنوز در دل هزاران هموطن ما وجود دارد. چه شکی در جاسوس سی.آی.ای بودن آن و باند او وجود دارد مگر از استخدام و پرتاب آن به ح.د.خ.ا. کدام کار مثبت به نفع حزب مردم و کشور وجود دارد مراجعه شود به تاریخ حزب و کشور. همان پروژه که از پرتاب به حزب شروع با حزب اسلامی گلبدین مشترک و ادامه آن در وجود "طالبان" ادامه دارد امروز دیگر همه مردم میدانند که همان امینی های جنایتکار برادر جهادی(!) فعلا ملا و آخند زاده "طالبان" هستند با همان پروژه سی.آی.ای.

۴- اتحاد شوروی در حلیکه حق داشت با کشف پلان های امریکا و متحدین امپریالستی اش در افغانستان بخاطر تأمین امنیت سرحداتش ناراحتی داشته باشد ولی هر گز کمک خود را به این سند و هدف اعلام نکرد و آنقدر توانمندی هم داشت تا به مصرف کمتر بدون تلفات از سرحدات خود دفاع میکرد. آنچه برای ما افغانها واضح است که در آن شرایط که دیگر کار امین با پاکستان و حکمتیار یکطرفه شده بود مشکل بود تا با تنهایی جلو آن همه وحشت گرفته میشد از آغازین روز های مرحلهء نوین کار بخاطر عودت قطعات اتحاد شوروی آغاز شد مراجعه شود به سالنامه ها و اسناد ارائه شده از طرف ج.د.ا. به ملل متحد و تاریخ آغاز مذاکرات ژینو در شرایط جنگ اعلام ناشده غرب کشورهای مرتجع عربی و اسلامی صهیونیستی چین و . . . به رهبری آمریکا که لاف آنرا چوب های سوخت جهادیها(!) میزنند در آن شرایط شوروی به دولت قانونی عضو ملل متحد عضو جنبش عدم انسلاک مطابق قرارداد های رسمی کمک و همکاری مینمود در پهلوی کمک های نظامی در تمام عرصه های اقتصادی زراعتی صحی تربیه کادر ها اعمار شفاخانه ها مکاتب انستیتیوت ها فابریکه ها پُل ها بند برق و دهها پروژه های عام المنفعه به دولت و مردم افغانستان مساعدت میکرد. به جز در حالت دفاعی هرگز بدون خبر موافقه و مشترک با قوای مسلح قهرمان افغانستان عملیات نظامی انجام نمیدادند هیچگونه زندانی برای افغانها در داخل قلمرو و کشورما نداشتند هرگاه دهشت افگن و تروریستی را گرفتار مینمودند آنرا به شوروی و کدام کشور خارجی دیگر و یا هم به پایگاههای نظامی خود در خارج از افغانستان مانند آمریکا انتقال نمیداد و به زود ترین امکان آنها را به نیروهای موظف امنیتی افغان تسلیم مینمودند با مردم بسیار دقیق به احترام و احتیاط برخورد میکردند، هرگاه تصادفاً کدام حادثهء از طرف شان رخ میداد در مقابل مردم مجرم را در محکمۀ نظامی محکمه حتی در مقابل مردم افراد خود را مطابق به نوعیت جرم تیر باران میکردند که چنین حادثه ها بسیار انگشت شمار بود اکثر حادثه ها جعلی با استفاده از افراد شبیه نیروهای شوروی توسط "شورای نظار" و "حزب اسلامی" به دستور آی.ایس.آی برای فریب مردم و جهت تحریک احساسات مردم در غرب و کشورهای اسلامی برای جمع آوری پول این کار را میکردند که بعد ها عین کار را هر دو تنظیم علیه یکدیگر میکردند که مساجد اسلامی و غربی بر نوار های شان است.

۵- کشور های غربی سرمایه داری و متحدین آن در مقابل به چند باند و گروپ میلیونها دالر و اسلحه های گوناگون میدادند تا اول هرچه مؤمن مسلمان واقعی دیدند بکشند، معلم، دانش آموز و تحصیلکرده دیدند بکشند، هرچه پُل، شفاخانه، مکتب، فابریکه و سرمایهء ملی یافتند چپاول نموده به آتش بکشند. بهتر است کتاب مستند "تلک خرس" که توسط پدر اصلی "مجاهدین" جنرال حمید گل پاکستانی نوشته شده مطالعه نمایید و آمدن شان به کابل در ۱۹۹۲ و سرمایه های شان در دوبی و قصرها . . . در افغانستان و . . . در مورد امروز که اصلاً دیگر چیزی برای گفتن نیست و به یاد داشته باشید اول اینکه دو میلیون کشته رقم مبالغه آمیز است ولی هر رقمی کوچکتر هم باشد دردآور است، ولی هر رقمی که باشد حد اکثر ۱۰ فیصد آن در عملیات تصفیوی، بمباردمان و . . . توسط دولت که آن هم همین باند ها مسبب آن شدند دیگر ۹۰ فیصد آن توسط همین باند های جیره خوار آدمکش به دستور باداران شان به بهانه ها و انواع گوناگون از بین رفته اند تاریخ این واقعیت را ثبوت خواهد کرد. خلاصۀ کلام: "دزد هم میگوید خدا صاحب خانه هم میگوید خدا".

 

د آسیا په زړه کی د امین او امینیانو د استبداد او استعماری او فاشیستی ځنځیر وروستی کړی ماته شوه
 
(ببرک کارمل - ۶ جدی ۱۳۵۸)

 

 

بیانیه تاریخی ببرک کارمل در باره مشی سیاسی دولت

 (ببرک کارمل - ۶ جدی ۱۳۵۸)

 

 

ابلاغیه شورای انقلابی تاریخی ششم جدی

 (ببرک کارمل - ۶ جدی ۱۳۵۸)


اول جنوری سال ۱۹۸۰ بافتخار پانزدهمین سالگرد ح.د.خ.ا. عفو عمومی اعلام شد.

 ۱۵ هزار زندانیان سیاسی دوران امین آزاد شدند.


 مصاحبه ببرک کارمل

 با یکعده از ژورنالیستان کشورهای دوست، ۴ دلو ۱۳۵۸:

(بزودی روی سایت «اصالت» مطالعه مینمایید)Date: Thu, 24 Dec 2015 20:02:39 +0100

دست اندركاران گرامى مكتب پرافتخار «اصالت»!

قلباً بشما درود ميفرستم، دو رويداد بزرگ تاريخى هر يك ۶ جدى مرحله نوين و تكاملى انقلاب ثور و پنجاه و یکمین سالروز حزب پُر افتخار ما حزب دموكراتيك خلق افغانستان را بشما و تمام رهروان راه اين مكتب انساندوستى و مكتب خدمتگذارى به خلقهاى زحمتكش افغانستان كه موسس و بنيادگذارآن زنده يادرفيق كارمل عزيز بود مباركباد ميگويم. اينك پيام مختصر بنده در پيوند با دو رويداد بزرگ و فراموش ناشدنى به آدرس شما ارسال گرديد اميدوارم در نشر آن توجه نمائيد.

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش

۲۴ دسامبر ۲۰۱۵

*    *    *

 

 


تصاویر سخن می گویند!

سرباز اشغالگر آمریکائی و طفل معصوم افغان

سرباز انترناسیونالیست شوروی و اطفال افغانستان

درود بر سربازان انترناسیونالیست شوروی که دوشادوش قوای مسلح قهرمان جمهوری دموکراتیک افغانستان از حاکمیت ملی- دموکراتیک، استقلال، تمامیت ارضی، آزادی و زحمتکشان افغانستان در برابر تجاوز نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی شجاعانه دفاع میکردند!


 

 

 

 

 

 

Salam Raseh

۶ جدی این روز پر افتخار و آزادی بخش برای مردم بلا کشیده افغانستان توسط رهبری واقعی و خردمند انقلابی که در ذهن تاریخ با خط زرین و در اذهان انسان آزاده و با خرد برای همیشه جاویدان خواهد بود به وقوع پیوست. این رهبر کارمل بزرگ است که روحش شاد و یادش گرامی باد و تمامی شهیدانی که بخاطر راه آزادی، عدالت و استقلال در مقابل امین نا امین این غدار تاریخ این جلاد خون آشام و باند آدم خوار مانند داعش اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مردم مسلمان و متدین کشور عزیز ما را قتل عام کرد، حفیظ الله امین نا امین با باند تبهکارش بتاریخ ۶ جدی سرنگون و آزادی، دموکراسی در افغانستان برگردانیده شد. حالا در آستانه تجلیل تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تحول ۶ جدی قرار داریم به تمامی اعضای ح.د.خ.ا. تبریک عرض نموده موفقیت های بزرگ و بزرگتر آرزو نموده به خاطر تامین یک پارچگی، وحدت مجدد حزب واحد د.خ.ا. از هچ گونه سعی و تلاش صمیمانه و خستگی ناپذیر دریغ نه نماییم.

پیروز باشید.

 

 

پنجاه و یک سال از اساسگذاری حزب محبوب مان، حزب شهیدان و قهرمانان، ح.د.خ.ا. میگذرد.

پنجاه و یک سال پیش از این، در همین روز، سرزمین باستانی ما شاهد زایش پُر شکوه آن چنان مولود تاریخی بود که بعداً توانست اثرات بزرگ و شگرفی را در مجموع زندگی سیاسی کشور و روند تکامل اجتماعی وارد نماید.

راهی را که ح.د.خ.ا.، از ۱۱ جدی ۱۳۴۳ تا کنون پشت سر گذاشته است، از مبارزات قهرمانانه و دشوار، از دلاوری ها و رزم های شور انگیز و از کارنامه های پر افتخار و عظیم سرشار است. نام ح.د.خ.ا. در تاریخ وطن ما با آرمان های والای انسان زحمت کش، با مبارزۀ برحق خلق علیه ستم و ستمگری با فریاد دادخواهی مردم، با جنبش وطن پرستانه و انقلابی توده ها، با پیروزی تاریخی انقلاب ثور و مرحلۀ نوین آن در افغانستان که چند روز قبل از سی و ششمین سالروز آن از طریق نشرات فوق العاده «اصالت» ارگان نشراتی ح.د.خ.ا. تجلیل بعمل آوردیم، پیوند ناگسستنی دارد.

ح.د.خ.ا. در تمام دوران مبارزات سیاسی خود، علی الرغم فشار دشمنان ح.د.خ.ا. در سیمای کلی مبارزۀ آن به مثابه حزب طراز نوین طبقه کارگز و همۀ زحمتکشان عرض اندام نمود. حزب ما در نخستین مرامنامۀ خود (۱۳۴۵) ضرورت اجرای تحولات ملی و دموکراتیک را به سود مردم در جهت ترقی و پیشرفت اجتماعی، استقلال ملی، دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی و صلح از طریق ایجاد حکومت ملی و دموکراتیک با اشتراک همه نیروهای ملی، ترقیخواه و وطندوست، مطرح نمود و در راه تحقق آن گام گذاشت. مشی اصولی حزب ما در جهت اجرای دگرگونی های انقلابی در جراید «خلق» و «پرچم» انعکاس یافت و بدینوسیله زمینه های واقعی تجهیز مبارزۀ مردم با خرد پیشرو عصر ما و سمت دهی آگاهانۀ آن میسر گردید.

ح.د.خ.ا. در کار فرو ریختاندن بنیاد های نظام منحط سلطنتی دودمان نادری سهم برجسته یی ایفاء نمود. تحت رهبری ح.د.خ.ا. انقلاب ملی دموکراتیک ثور بمثابۀ چرخش تاریخی عظیم که کشور ما را در مرزهای «جهان نوین» قرار داده بود و راه گذار از عقب ماندگی طولانی به پیشرفت همه جانبۀ اجتماعی را مساعد نموده بود، به پیروزی رسید و تومار آخرین نظام ستمگرانه در کشور برچیده شد.

انقلاب ثور که تحت رهبری ح.د.خ.ا. به پیروزی رسیده بود، آغاز فصل نوینی در تاریخ هزاران سالۀ وطن ما بود. استقرار حاکمیت سیاسی زحمتکشان، به عنوان دستاورد بزرگ انقلاب ثور، اهرم اصلی دگرگونی های انقلابی و مجموعۀ تحولات اجتماعی و اقتصادی به سود زحمتکشان به شمار میرفت. تحت حاکمیت سیاسی زحمتکشان، طی سالیان انقلاب به تسلط غارتگرانۀ طبقات حاکمۀ مرتجع استثمارگر پایان داده شد، ضربات مرگباری بر پیکر مناسبات فیودالی و ماقبل فیودالی وارد گردیده امکانات عملی اشتراک توده های مردم در حیات سیاسی و اجتماعی میسر شد، توده های مردم به صاحبان کشور مبدل گردیدند و تحولات وسیع اجتماعی و اقتصادی در جهت شگوفایی کشور و پایان دادن به عقب ماندگی قرون به منصۀ اجراء درآمده بود. تمامی دستآوردهای انقلاب ثور با نقش رهبری کنندۀ ح.د.خ.ا. در جامعه و در میان مردم عمیقاً پیوند داشت. تحت رهبری ح.د.خ.ا. نه تنها انقلاب ثور به پیروزی رسید، بلکه در اوضاع و احوالیکه دشمنان حزب ما در وجود حفیظ الله امین و باند خاین و جنایتکار وی برای نابودی انقلاب، به بیراهه کشانیدن آن و در فرجام «سقط دستآوردهای انقلابی» عمل مینمودند، انقلاب وارد مرحلۀ نوین و تکاملی آن گردید. حزب ما در دومین سند مرامی خود، برنامۀ عمل ح.د.خ.ا. وظایف خود را در مرحلۀ رشد پروسۀ انقلابی معین نموده بود. حزب ما در سالهای حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک اجرای تحولات عمومی دموکراتیک به سود زحمتکشان و با اشتراک آن را وظیفۀ خود میدانست.

اعضای حزب ما با اعتقاد خدشه ناپذیر باین رهنمود های ارزشمند رهبر زحمتکشان افغانستان زنده یاد رفیق ببرک کارمل فراموش نمیکنند که «بدون وحدت حزب وجود ندارد و بدون حزب یکپارچه پیروزی ممکن نیست.» لذا برای یک لحظه هم نخواهند گذاشت که کس نام بزرگ حزب شهیدان ما را لکه دار سازد. تمام دشواری ها و شکست های کنونی و اشتباهات گذشته و حال نمی تواند مانع آن گردند که به بانگ رسا اعلام کنیم: متن زندگی پرافتخار حزب ما با گلهای خونین حماسه های بزرگ فرزندان وطن آراسته گردیده و این حزب قهرمانان و شهیدان ماست که بر فراز بلند ترین قله پایمردی و ایثار و و در گلگون ترین فصل تاریخ کشور ما سرود رزم و پیکار را میسراید.

آری چنین است و چنین خواهد بود. راه طی شدۀ حزب ما، راه درست، برحق و اصولی بوده است. ح.د.خ.ا. از گذشته ی پُر از فراز و نشیب، پیروزی ها و شکست ها می آموزد و آبدیده تر از دیروز به سوی فردا گام بر میدارد.

فرخنده باد پنجاو یکمین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان.

«اصالت»

 

 

اعـــلان فاتحـــه

 مرحومه زرمینه همـــگر خانم غلام حضرت همگر

 

مقالات

 

www.esalat.org