دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند  
 

 
 


ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور
 

 
    

از سخنان داهیانه و ارزشمند زنده یاد رفیق ببرک کارمل بزرگ

خطاب به اعضای ح.د.خ.ا.

 

 ". . . نباید فراموش کرد که اندیشه و فکر ما باید از موضع پرولتاریا یعنی طبقۀ کارگر جوان افغانستان باشد، در غیر آن ما در طرح مسایل به طرف انحراف اپورتونیزم راست یا به طرف انحراف اپورتونیزم چپ و رویزیونیزم راست و یا چپ کشانیده خواهیم شد. یکی از انحرافات، ناسیونالیزم است که این انحراف بسیار وحشتناک میباشد. بعض خرده گیری هایی که در حزب وجود دارد، وحدت حزب را تضعیف میکند و یکی از عوامل عمدۀ آن فقر تیوری است. عدم درک و قضاوت از موضع طبقاتی پرولتاریاست، بدینگونه است که یا به طرف نشنلیزم پشتون می لغزیم یا به نشنلیزم تاجک، محلی پرستی ازبک، ترکمن، هزاره، بلوچ، نورستانی، پشه یی و غیره و غیره، برای اینکه شما اعضای حزب به چنین انحرافات مواجه نشوید، باید بر علایق پرونشنلیزم یعنی ولایتی خواهی از قبیل به اصطلاح قندهار بزرگ، پکتیای بزرگ، شمال و شرق یعنی پارچه پارچه کردن افغانستان غلبه نماییم و اگر به حیث یک انقلابی و یک وطنپرست بیندیشیم این مسایل حل میشود. لذا در برابر این امراض در داخل حزب باید مبارزه نمود و عمدتاً کسانیکه در اطراف و ولایات مؤظف میشوند بخصوص در قرارگاه ها باید از لحاظ درک تیوری، از لحاظ فهم دقیق وظایف مجهز شوند، آنان باید تمام این حقایق را بفهمند در غیر آن مرتکب اشتباهات سهمگین در سرنوشت حزب و انقلاب ما میگردند. بدین ترتیب بلای دیگرما ناسیونالیزم قبیله یی، ناسیونالیزم فیودالی است. این هم ناشی از شرایط کشور ماست."

 

مجموعۀ بیانیه ها و نوشته های ببرک کارمل- "به سوی جامعۀ نوین"- صفحۀ ۲۳۲- ۲۳۳ 

 

 

پیام گرم و پُرحرارت اصالت به مناسبتِ شصتمین سالروز تولد

رفیق علی احمد صارم

 

 

 

مقالات

 

   
     
 

رفقا، دوستان عزیز !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرسهای پوست الکترونیکی سایت بفرستید:

admin@esalat.org

esalatadmin@hotmail.com

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : انجنیر فضل الرحیم همت

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به اصالت می باشد.

Copyright2006  Esalat