جمعه، ۸ سپتامبر ۲۰۱۷     

 


رحمت ایـمـــــاق

 

جنایت تاریخی صهیونیزم اسرائیل، و انگلو صهیونیست های جنایتکار امریکایی و اروپایی

 بر ضد خلق فلسطین

 

خانوادۀ فلسطینی، بعد از اینکه خانه و کاشانه شان در تجاوز ۲۰۱۴ با بلدوزر ویران شده

 

دولت اسرائیل از همان ابتدای تاسیس خویش، ۱۴ می ۱۹۴۸م، نسل کشی و پاک کاری قومی را بحیث یک دولت آپارتاید، با راندن ۷۲۰ هزار فلسطینی، از جملۀ بیش از نه صد هزار فلسطینی شامل پنجصد قریه از وطن اصلی شان، که اکنون بنام "اسرائیل" یاد میشود، بر ضد ملت فلسطین آغاز نمود، که تا هنوز آن روز را بنام "النکبه" یا فاجعه، سوگ می گیرند. قریب هفتاد سال است که بدون وقفه ادامه داشته است.

اکثریت فلسطینی ها، زمانیکه می خواهند شبی را پشت سر بگذرانند، هیچ گاه واقف نیستند، اگر خانه های شان توسط ارتش اشغالگر و پُلیس نژاد پرست صهیونیست اسرائیل با بلدوزر هموار، و به خاک یکسان و به سطح زمین برابر میشود، این عمل تروریستی زمانی صورت می گیرد، که آنها در خانه های شان در خواب هستند.

آیا در این جهانِ "آزاد"، کسی وجود دارد، که بپرسد که این عمل وحشیانه برای چه صورت می گیرد؟ این یک کابوس وحشتناک برای ملت فلسطین، و یکی از وسایل بنیانی دولت صهیونیست اسرائیل برای اشغال سرزمین های فلسطینی هاست.

بر مبنای تقسیمات بعد تشکیل دولت صهیونیستی به مثابه خنجر در قلب ملت فلسطین، و در کل شرق میانه، ۴۷ فیصد سرزمین اصلی خلق فلسطین، به ایشان داده شد، و متباقی به اسراییل تعلق گرفت. و امروز در حدود ۲۳ در صد آن در اخیتار مردم فلسطین است، و فلسطین را اکثریت همین غرب متمدن، که در زیر سیطره امپریالیسم امریکاست، به رسمیت نمی شناسند.

در سالهای اخیر در اثر فشار ها مجبور گردید که بیرق فلسطین را بصورت نمایشی در سازمان ملل متحد بر افراشته نگهدارد.

 

نقشه اولی (۱۹۴۶) سرزمین اصلی فلسطینی ها و در نقشه اخیری (۲۰۱۴) سرزمین فعلی آن است، و تمام ساحه سفید مربوط به صهیونیسم اسرائیل است که طی این هفتاد سال به تدریج و با قتل عام فلسطینی ها اشغال، و در حقیقت ملت فلسطین از چهار طرف احاطه و از بحر، و تجارت بحری و ماهی گیری و تجارت آن محروم ساخته شده. به عبارت دیگر فلسطین امروزی که در حقیقت تحت اشغال صهیونیست ها است به یک "زندان سر باز" می ماند.

مشاهده نمائید، که چطور صهیونیزم از قبل پلان شده و بصورت سیستماتیک، خلق فلسطین را محصور نموده است، در همچو شرایط، ادعای تشکیل دو دولت، به قیمت محصور ساختن ملت فلسطین و تشکیل دولت صهیونیستی "اسرائیل بزرگ" می باشد.

دولت های نژاد پرست و ضد مردمی برای فریب مسلمانان جهان با سیاست های "یک بام و دو هوا" مانند فرمانروای شان داد از دفاع از حقوق "مردمان کشور های اسلامی" میزنند، مگر مانند اردوغان دیکتاتور، قاتل خلق کُرد ترکیه و سوریه، و زحمتکشان آن کشور با دولت صهیونیستی اسرائیل در تربیت گروه های تروریستی «القاعده» و «داعش» همکاری داشته، و در نسل کشی، و پاک کاری ملت کُرد نقش جنایتکارانه را ایفا نموده، روابط دوستانه با صهیونیست ها دارند.

آیا ما جزء جامعۀ بشری، از جنایت انگلو صهیونیست های امریکایی و انگلیسی آگاهی نداریم؟

بی تردید، جنایت مشترک این جنایتکاران بر ضد خلق فلسطین، با وجود کشتار آنها که در حقیقت توسط گروههای تروریستی هاگانا . . . قریب به یکصد سال پیش آغاز شده، برای ما یک مسئله عادی شده.

رسانه های امپریالیستی، و یا امپریالیسم رسانه یی مرجع خبر ما است. زمانی که خبرِ دروغِ راست نما از طریقِ بلند گو های شان و یا دست نشانده گان شان در مورد جنایت بر ضد مسلمان ها به هدف اصلی جنگ افروزی نشر میشود، بدون تحلیل و تجزیه نشر می نماییم.

دوستان و رفقا! چه فکر می کنید؟ از زمان برنامۀ جهانی شدن، که هدفِ اصلی آن تسلط امریکا بر جهان می باشد، قریب به یک درجن کشور ها از جمله کشور ما را به خاک و خون کشانیده، و در اثر این تجاوزات، بر مبنای ارقام سازمان ملل، بلند گوی امپراتوری، بیش از ۶۰ میلیون انسان از سراسر جهان، که بخش عمده آن از کشور های اسلامی جنوب، شمال، مرکز، غرب آسیا و افریقا می باشد، و از جمله این آواره گان بیشرین مهاجرین از افغانستان می باشد، تعداد این رقم را بعضاً به ۲۰۰ میلیون می خوانند، کدام کشور ها مرتکب این جنایت شده؟ چه کشور های در این جنایت شریک هستند؟

قریب به تمام کشور های اسلامی، از جمله دولت دست نشانده، که به دروغ کلمه اسلام را برای پوشاندن جنایات شان به عاریت گرفته، در این جنایت با امپراتوری جنایتکار شریک هستند.

عربستان سعودی، مرجع تقلید دین اسلام، پاکستان، مصر، . . . . تمام کشور های تحت سیطره امپریالیسم امریکا در خدمت آن بوده، زجر و عذاب بشریت را بی پایان ساخته است.

جف هالپر، بنیان گذارِ کمیته ی بر ضد تخریب منازل فلسطینی ها، می گوید: "تخریب منازل، یکی از سلاح های اصلی دولت اسرائیل برای اشغال سرزمین های فلسطینی ها می باشد."

زنده باد خلق فلسطین و مبارزات آزادیبخش شان!

مرگ بر آپارتاید صهیونیستی!

تذکر: در نقشه سرزمین اولی اسرائیل، در سال ۲۰۱۴ آخرین تجاوزی که هر ۴ سال و یا پنج سال (بنام سبزه درو) یاد می نمایند، آن ملت را قتل عام نموده و خانه و کاشانه شان را به خاک یکسان می نمایند.

تصویر اخیری سرزمین کنونی فلسطین در سال ۲۰۱۴ است.

کجاست فریاد اردوغان تروریست پرور، و یا دولت دست نشانده کابل . . . و یا وهابی های عربستان، در اصلیت یک مشت راهگیر و دزد، «مکه» و «مدینه» مربوط به تمام مسلمانان میشود و باید منطقه ی تحت کنترول وهابی ها نباشد، که به دروغ برای قتل مسلمانان در میانمار اشک تمساح می ریزند حال آنکه رهبر تروریستانی که این فاجعه را با حمله بالای عساکر سرحدی میانمار سبب شده تربیت یافته در عربستان سعودی، و پاکستانی الاصل است و هزینه آنها از طرف عربستان پرداخته میشود.

بیش از نیم میلیون قوم روهنگیا در ایالت الخین میانمار امروزی و یا برمای قبلی در کراچی پاکستان دهه هاست زنده گی دارند، و اکثریت آنها از فقیر ترین لایه های جامعه بوده و مدرسه را برای دعا و پناه برای بهبود زنده گی شان گزیده، عرب های تروریست پرور و دولت پاکستان آن ها را برای ترور و اختناق در سالهای ۷۰ و ۸۰ م به افغانستان می فرستادند، و الی اکنون نیز در فعالیت های تروریستی از آنها در افغانستان و دیگر جا های دنیا که امپراتوری رو به افول امریکا برنامه بر انداختن آنرا داشته باشد و یا وضع را در آن کشور ها مختل ساخته و زمینه مداخله نظامی نیابتی و یا مستقیم را اماده سازند، اعزام میدارند.

مگر ملت فلسطین مسلمان نیست، افغانستان، عراق، لیبیا . . . مسلمان نیستند.

 

 از قلم همین نویسنده:

  - استراتیژی جدید دونالد ترامپ، فرو بردن عمیق پاشنه های خونین اشغالگران در افغانستان

  - خصوصی سازی جنگها و تجاوزات 

  - برنامه نظامی برای اشغال مجدد و دوامدار افغانستان

  - در گرامی داشت از ۹۸-مین سالروز استرداد استقلال افغانستان

  - چرا چین و روسیه به تحریم های جدید علیه کوریای شمالی موافقت نمود

  - به یاد بود ۷۲-مین سالروز قربانیان جنایت امپریالیسم امریکا در هیروشیما و ناگاساکی جاپان

    -  امپراتوری رو به افول امریکا جنگ را در افغانستان باخته است

   - انتخابات در ونزوئلا و (دموکراسی مشارکتی) در آن کشور

   -  گرگ ها در کمین هستند

   -  برژنسکی طراح اصلی ایجاد گروههای جهادی آدم کش و تروریستان

  -  چگونه غرب داعش را ایجاد نمود؟

  -  اخوان المسلمین و روابط تاریخی اش با استعمار و امپریالیسم

  -  حزب کمونیست روسیه، طرح برچیدن مجسمۀ لنین در آمریکا را شدیداً محکوم نمود

 

 

 

 

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org