Tue, August 7, 2007 8:13 am

به استقبال روز همبستگی جهانی کارگران
 با منصور اسالو

 

اصالت به خاطر انسان زحمتکش مرز نمی شناسد !

 فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (ITUC) در یک فراخوان همبستگی ، روز ۱۸ مرداد ۱۳۸۶را به عنوان روزجهانی دفاع از منصور اسالو و محمود صالحی تعیین نموده است .

سندیکای کارگران شرکت واحد با سپاسگزاری از همه اتحادیه های کارگری در سراسر جهان به ویژه ITF و ITUC در حمایت از همبستگی کارگری و فراخوان جهانی آزادی منصور اسالو که زندگی خود و خانواده اش را وقف دفاع از عدالت اجتماعی و حقوق کارگران نموده و با تحمل خطرات جانی و ماه ها زندان با شرایط سخت در گذشته و خطر زندانی شدن در آینده ، هم صدا شده و در همین راستا از همه همکاران غیور و شرافتنمند شرکت واحد و نهاد ها و شخصیت های مدافع حقوق کارگری ، عدالت طلب ، آزادی خواه و طرفدار حقوق مدنی مردم ایران و همچنین خبرنگاران و روزنامه نگاران دعوت می نماید به نشانه همبستگی و درخواست آزادی فوری منصور اسالو از ساعت ۱۰صبح الی ۷ شب روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۶ در منزل ایشان به نشانی نارمک خیابان جانبازان غربی (گلبرگ) بین میدان سبلان و تقاطع مسیل باختر اول کوچه شهید علی اکبر امیری پلاک ۳۴۳ طبقه اول حضور بهم رسانند .

سندیکا همچنین در راستای فراخوان جهانی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و پیرو درخواست های قبلی خود آزادی فوری محمود صالحی کارگر صنف نانوای شهر سقز و مدافع حقوق کارگران را که در حالت بیماری در شهر سنندج است درخواست می نماید .

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۲  مرداد ۱۳۸۶ http://www.syndicavahed.com/

   --

Ali Reza Akhavan

 علی رضا اخوان

 

www.esalat.org