دوشنبه، ۲۸ اپریل ۲۰۰۸

نگاهی به ۸ ثور سال ۱۳۷۱ و
 پیامدهای ناگوار ان برای افغانستان

قسمت دوم

 نویسنده : ر.آریا از افغانستان تحت اشغال

نگاهی به  ۸ ثور  ۱۳۷۱

۸ ثور سال ۱۳۷۱ به مثابه یک روز سیاه، ناممیون و نامقدس و خونین و منحوس برای افغانستان و مردم افغانستان تلقی میگردد که مزدوران امپریالیزم امریکا و ارتجاع پاکستان و عرب قدرت دولتی را تصاحب شدند . روز سیاه ۸ ثور که منجر به مرگ ۷۰۰۰۰ از شهروندان کابل، فرار میلیونها انسان از کشور، تجاوز به زنان قهرمان کشور توسط گروه های مزدور، بربادی کامل کشور و بلاخصوص کابل شد، و صد ها جنایت و دهشت چپاول دارای های عامه  که توسط گروه های مزدور که بنام جهاد و بنام اسلام صورت گرفت، تاریخ از ثبت ان وحشت و شرم دارد.

این گروهگ های مزدور و رهبران مزدور ان مانند ربانی، عبدالعلی مزاری، خلیلی، سیاف، محسنی، گلبدین، ملا عمر، کرزی، دوستم، مسعود و صد ها جاسوس و خائن به وطن که جز دزدان و رهزنان و جاسوسان هستند که فقط یک هدف شوم را تعقیب می کنند که همانا بربادی و تخریب افغانستان و تبدیل کشور به مزارع کشت کوکنار و چرس میباشد . این نوکران بی شرم که دست های جنایتکار انها به خون هزاران انسان بی گناه الوده میباشد بطور بی شرمانه در باره انقلاب شکوهمند ۷ ثور قلمفرسایی می کنند اما به استناد این گفته معروف که "افتاب و واقعیت هرگز پنهان نمیشوند" هرگز خدمات حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای مردم افغانستان تحت افواهات گروهگ های بدنام و مزدور فرو نمیرود و مردم کشورما هرگز جنایات این گروهگ های مزدور را فراموش نخواهند کرد .

در سال ۱۳۷۱ بعد از داخل شدن اشرار بی فرهنگ و خائن به کابل به اشاره باداران پاکستانی و عرب، ویرانی و بربادی مردم و کشور اغاز گردید هر گروهگ بدنام که بند غلامی کشورهای مختلف ایران، پاکستان، چین، ممالک عربی، فرانسه، امریکا، انگلستان و غیره را به گردن نهاده بودند به اشاره باداران خویش، مزدوران بدنام و وفادار شروع به بربادی کشور کردند. هزاران انسان بی پناه و بی گناه را به قتل رسانیدند، در هر نقطۀ شهر گروهگ های بدنام مناطق مفتوح خویش را دایر کردند، به زنان افغان به وحشی ترین و جنایت ترین نوع تجاوز کردند، دارای های عامه را چور و چپاول نموده و بالای پاکستانی ها و ایرانی ها و عرب ها فروختند، در یک روز ۳۰۰۰ راکت بالای کابل شیلک شد، به سر انسانهای بی گناه میخ فرو کردند و هزاران جنایت دیگر که قلم از نوشتن ان شرم و عار دارد توسط این گروهگ های بدنام صورت گرفت، ولی ایا اسلام و محمد (ص) پیامبر بزرگ اسلام همین را به مسلمانان تعلیم داده بود؟ ایا اسلام به مسلمانان گفته بود که شما مسلمانان خود را به الحاد و کفر متهم نموده و با یهودی ها و امریکایی ها که همه روزه جنایات مدهش را در جهان مرتکب میشوند پیوند دوستی محکم نمایند؟ ایا همین اسلام به این گروهگ های بدنام گفته بود که شما امریکایی ها را به کشورخود اورده و مردم خود را توسط انها بکشید؟ ایا اسلام همین را گفته بود که شما پول و ثروت نامشروع خود را زیاد نموده و زمین های مردم را غضب نموده و زنان مردم را به زور به خود عقد کنید؟ 

همه ما میدانیم که اسلام دین صلح و برابری و دوستی است نه دین خشونت و قتل. ایا پیامبر بزرگ اسلام نبود که در مقابل حملات و ضربات قریش صبر و تحمل میکرد و نه کسی را نفرین میکرد. پس از اینجا نتیجه میشود که این گروهگ های بدنام و مزدور هیچ پیوندی با اسلام نداشته و حتی از اسلام خبری هم ندارند بلکه این گروهگ های بدنام همه مزدوران کیثف و خون اشام غرب و شرق بوده و فقط براورده اعمال دست پروردگان شان میباشند. 

پیامد های ۸ ثور امروز پای بیشتر از سی کشور دنیا را به افغانستان باز نموده است، در نیتجه همین پیامد های ۸ ثور منحوس بود که امروز هزاران افغان در ایران و پاکستان کارگر بوده و هزاران افغان دیگر در زندانهای ایرانی ها و پاکستانی ها و عرب ها میپوسند. همین ۸ ثور بود که فرهنگ ما را از میان برده و تمام فرهنگ و دارای های معنوی ما توسط اشرار چپاول و به یغما رفت. دختران جوان افغان از بیم تجاوز اشرار به عفت شان، خود کشی کردند، به افغانهای دلیر و با شهامت امروز لقب دزد در تمام دنیا داده میشود و این همه بخاطر همین ۸ ثور منحوس میباشد، روزی سیاه در تاریخ افغانستان که بشریت و تاریخ انرا ثبت خود نمود ه است و دیگر اشک های تمساح گونه این مزدوران بی شرم و این جنایت کاران سالوس اثری ندارد .همین ۸ ثور بود که افغانستان را به منبع کشت کوکنار و مخدرات تبدیل کرد. همین ۸ ثور بود که امروز افغانستان را حتی از فریقا هم در وضعیت بد و خراب قرار داده است .در نتیجه همین جنایات خون اشامان بود که گروه های تروریستی اسلامگرا های افراطی به صحنه سیاست و جنگ کشانیده شده و بعد از خلع گروهگ های بدنام و مزدور از عرصه قدرت سیاسی کشور به قدرت دست یافتند تااینکه در سال ۲۰۰۱ میلادی یکبار دیگر گروهگ های بدنام که نه حامی مردم بوده و نه هم حمایت مردمی داشتند در نیتجه کنفرانس بن افغانستان را بار دیگر، اما نه اینبار به شرق بلکه به غرب فروختند و پای غربی ها را به کشور باز کردند و چی مصرانه و بی شرمانه به پای های امریکایی ها و اروپایی ها میافتند و از انها میخواهند که مردم شانرا، مردم بی گناه جنوب و شرق کشور را دستگیر، غارت نموده و روستاهای شانرا بمباران نمایند تا اینکه لکه های ننگین و الوده و ملوث و مکروب های مزدور بر اریکه قدرت تکیه زنند. گروهگ های مزدور که امروز به انقلاب ثور اتهام میزنند در حقیقت به خود اتهام میزنند زیرا امروز اینها هستند که در سایه امریکا و اروپا و از برکت توپ و تفنگ و طیاره های امریکا و اروپا در کابل به غارت و چپاول مشغولند در حالیکه تا چند سال قبل طالبان بنیاد گرا و افراطی گروهگ های بدنام و مزدور را از افغانستان اخراج و انها را روانه روسیه، ایران و ترکیه نموده بودند و این گروهگ ها حتی به قول معروف ستاره در اسمان نداشتند ولی امروز به برکت سربازان مسیحی مذهب و خارجی به اریکه قدرت تکیه زده و بی شرمانه اتهام میزنند . این مزدوران بی شرم اند که در روزهای مراسم، سربازان انگلیسی و امریکایی امنیت شانرا تامین نموده و طیارات انگلیسی برفراز قصرهای شان پرواز میکند، اینها هستند که امروز بی شرمانه به دامن بوش و برون خود را میاندازند و در طی اجلاس های جهانی با چاپلوسی نفرت انگیز تقاضا می کنند که اگر خارجی ها از افغانستان بیرون روند، مردم افغانستان این مزدوران بی شرم و این جنایت کاران جنگی را تکه تکه خواهند کرد. بعضی از این جنایت کاران دست به نشر روزنامه های بی معنی و خسته کن و یا تلویزیونها و رادیوها زده اند و همچنان بعضی از عناصر خود فروخته و خائن از طریق مطبوعات محلی و بین اللملی بی شرمانه توطئه می کنند و میخواهند که جنایت را جایگزین حقیقت نمایند (مانند تلویزیونهای اریانا، طلوع، تمدن، و رادیوهای صدای المان، بی.بی.سی، صدای امریکا) و از اینطریق میخواهند که وجود بی مصرف و شبه های جنایتکارانه خویشرا به مردم تحمیل نمایند و دست به افواهات بی معنی و پوچ میزنند که نه تنها سود ندارد بلکه روز به روز نفرت و انزجار مردم از این جنایتکاران مزدور بیشتر شده میرود و بزودی این مزدوران خائن به سزای اعمال شان خواهند رسید.

 

نفرین به تمام رهبران جهادی این مزدوران لعین غرب و شرق !

نفرین به روح ناپاک اشرار خائن که کشور را به ویرانه تبدیل کردند!

زنده باد افغانستان و مردم رنجبر و ستمدیدۀ آن!

مرگ به مزدوران بدنام پاکستان، ایران، عرب و امریکا !

 

قسمت اول

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

 

www.esalat.org