نگاهی به انقلاب شکوهمند ثور ۱۳۵۷

 نویسنده: ر.آریا از افغانستان تحت اشغال

قسمت اول

همواره در تاریخ کشورها، شخصیت ها و وقایع ظهور می کند که به تاریخ این کشورها شکوهمندی و افتخار و غرور می بخشد و باعث حس وطنپرستی و احساسات ملی در میان مردمان این سرزمین ها میگردد، برای مثال در تاریخ انگلستان الفرد کبیر یگانه شخصیتی بود که با وحدت انگلستان توانست بر اشغالگران دانمارکی پیروز گردد و یا هم گاندی کسی بود که مظهر استقلال هند از متجاوزان انگلیسی بود و پایه گذار هندوستان فعلی میباشد.

کشورما افغانستان هم خالی از اینگونه اشخاص نیست بلکه شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زیادی به تاریخ افغانستان غنامندی بخشیده اند مانند ابوعلی سینا بلخی، ابوریحان البیرونی غزنوی، مولانای بزرگ بلخ و هزاران شخصیت های فرهنگی و اجتماعی دیگر و یا هم سلطان محمود غزنوی فاتح بزرگ دنیا، میرویس بابا، احمدشاه بابا بزرگ، که در تاریخ کلاسیک ما ثبت و غرور ما افغانها هستند و در تاریخ معاصر کشورما شخصیت های نامدار و بزرگی چون امیر امان الله خان غازی، مرحوم ببرک کارمل رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان و پیشرو جنبش زحمتکشان افغانستان ثبت و مانند نیاکان و اجداد ما باعث غرور و عظمت کشور عزیزما افغانستان خواهند شد و علیرغم توطئه ها و دسایس و افواهات در مورد ایشان، این شخصیت های بزرگ همواره به عنوان قهرمانان این کشور تلقی خواهند شد. وقایع تاریخی بزرگی هم همواره در تمام نقاط دنیا اتفاق میافتد که باعث چرخش کشورها و مسیرهای ترقی و تعالی این کشورها میگردد که البته در کشور عزیزما افغانستان انقلاب شکوهمند ثور ۱۳۵۷ به حیث انقلاب بزرگ و مردمی و چرخش وسیعی در سرنوشت افغانستان به وقوع پیوست که میتوان این انقلاب را همانند انقلاب بزرگ فرانسه، انقلاب بزرگ اکتبر روسیه (شوروی) به جهان معرفی کرد. انقلاب بزرگ ثور که باعث شکست و نابودی و فروپاشی کامل ارتجاع، ظلم، فقر، بیسوادی، بیکاری، فساد اخلاقی و اداری در افغانستان گردید و همچو افتاب که بعد از یک زمستان طولانی سرد و پُر از برف بتابد بر این کشور تابید و افغانستان بعد از این روز به حیث یک کشور ازاد، مستقل و مرفه خالی از هر گونه تبعیض، ظلم و ستم به جهان معرفی گردید. چرخش بزرگ تاریخی این انقلاب بزرگ باعث شد که میلیونها جوان افغانستان به مکاتب و پوهنتونهای کشور غرض تحصیل ثبت شوند، دهقانان کشور که دهه های متمادی از ظلم فیودالان و خان های ارتجاعی رنج میبردند برای بار نخست در تاریخ کشور از چنگال فیودال ها ازاد شدند و دهقانان بی چیز صاحب زمین شدند و از تسهیلات مجانی و دولتی مستفید شدند. میلیونها کارگر و زحمتکش کشور جذب فابریکه ها و کمپلکس های دولتی شدند.

تساوی حقوق زنان و مردان که در تحت حاکمیت نادری همانند افسانه های اساطیری تلقی میگردد بعد از انقلاب بزرگ ثور جانب واقعیت بخود گرفته و زنان دوش به دوش مردان در تمام مراکز دستگاه دولتی اماده خدمت به انقلاب و میهن شان گردیدند، هزاران زن قهرمان در طول سالهای انقلاب در روند صنعتی سازی کشورشان سهیم شده و ما شاهد بودیم که زنان این کشور در طول انقلاب شکوهمند ثور که اعم از زنان دهقانان، کارگران، نویسنده گان، شاعران، نظامیان، پیلوتان، هنرمندان، نقاشان، سیاست مداران و فعالان جنبش های مدنی با اجرای وظایف موفقانه شان عملا تساوی حقوق زن و مرد را که از اثر انقلاب بزرگ بدست امده بود ترسیم کردند.

افغانستان در تحت سیاست های هوشیارانه و مدبرانه رهبران انقلاب ثور و منجمله مرحوم ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رئیس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان موفق گردید که از یک کشور کاملا عقب مانده جهان سوم به یک کشور پیشرفته و نیرومند و موفق تبدیل گردد و در این میان افغانستان مانند کشورهای دوست همچو اتحاد شوروی، پولند، المان دموکراتیک، جمهوری کیوبا، جمهوری مردمی کوریا (شمالی) و دیگر کشورهای دوست موفق گردید که سریع تر به پیشرفت های بزرگ نایل اید.

از طرف دیگر بعد از پیروزی انقلاب ثور، دولت انقلابی در راه گسترش هرچه بیشتر شئون اسلامی کوشید و با اعمار مساجد، تکیه خانه ها، تربیه هزاران دانشمند دینی و علما میکوشید که خدمات بس بزرگی را به دین اسلام انجام دهد

همچنین تساوی حقوق ملیت های مختلف ساکن در کشور یکی از موفق ترین نمونه های انقلاب ثور میباشد و همانطوریکه شاهد هستیم بعد از انقلاب ثور تمام ملیت های کشور اعم از پشتونها، تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها، هندوها، ترکمن ها، پشه یی ها، نورستانی ها و غیره اقوام کشور به طور مشترک در دولت و کمیته مرکزی حزب برای یک افغانستان بهتر کوشش میکردند.

سیاست خارجی افغانستان بعد از انقلاب ثور بیشتر مدبرانه رهبری میگردید، نزدیکی هرچه بیشتر افغانستان به جامعه جهانی و دنیا در انوقت واقعیت این ادعای ماست و افغانستان در تاریخ معاصر خویش یکی از خوشایند ترین دوران های خویش را سپری نمود .پیامد های انقلاب ثور ترقی، تعالی و پیشترفت افغانستان عزیز میباشد. افغانستان در طول انقلاب ثور یکی از بزرگترین صادرکننده گان منسوجات مختلف به کشورهای جهان بود و واردات این کشور بسیار ناچیز و اندک بود چون خود افغانستان هم از نگاه اقتصادی و هم سیاسی و هم نظامی خودکفا بود .تربیه هزاران کادر در رشته های مختلف علوم در کشور دست اورد بزرگ این انقلاب بود. رعایت حقوق بشر و احترام ان همواره سیاست دولت های بعد از انقلاب ثور شمرده میشد و سخت به ان احترام میگردید. خلاصه پیامد های انقلاب ثور انقدر زیاد است که هرچه بگوییم باز هم کم خواهند بود.

امروز درست ۳۰ سال از این انقلاب شکوهمند میگذرد ولی با کمال تأسف که بعضی از رهبران و کادرهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یا در افغانستان هستند و یا هم بیرون از افغانستان، به ارمانهای بزرگ حزب پشت پا زده و امروز با نهایت شرمساری و خفت و خواری در مقابل امپریالیزم خونخوار جهانی و مزدوران خائن و سالوس ان زانو زده و طالب بخشش میکنند و با کاروان امپریالیزم یکجا شده اند که سخت مایه تاسف و ننگ است که کسانی که دیروز به حمایت حزب به مقام و شهرت رسیدند، کسانیکه حتی ثبت تاریخ کوچه های کابل هم نبودند، به اثر توجه حزب به بالاترین مراحل از زندگی شان رسیدند، امروز چه بیشرمانه و خائینانه در مقابل امریکاییان زانو می زنند و طلب بخشش می کنند و اگر این اشخاص کمی وجدان هم میداشتند امروز ترجیح میدادند که همانند چه گورا، میر اکبر خیبر، مرحوم کارمل، مرحوم نجیب الله و دیگر رهبران انقلابی و مردم دوست به استقبال مرگ جاویدان بروند تا اینکه به زندگی شرم اور شان ادامه بدهند و زندگی بوقلمون صفتی شان را ترجیح بدهند

رسانه های مزدور همچو بی.بی.سی، صدای المان و اشخاص مرتجع و خائن و مزدوران کثیف شان چون رهبران جهادی تنظیم های هشت گانه و هفت گانه، کرزی، و دیگر عمال و دست نشانده گان شان امروز از انقلاب ثور به نام کودتای ثور یاد می کنند و انرا دست شوروی میدانند ولی شرم ابدی نثار این مزدوران باد. انقلاب ثور یک انقلاب تاریخی و میمون در تاریخ افغانستان است که نه عواقب بدی داشت و نه هم دست کدام کشوری در ان بود، امروز شاید هزاران شاهد از انقلاب ثور وجود دارند و حتی خود ارتجاع هم شاهد است که انقلاب توسط خود فرزندان افغانها صورت گرفت و نه در ان عسکر شوروی بود و نه عسکر کدام کشور دیگر. ولی ما در روز سیاه ۸ ثور سال ۱۳۷۱ دیدیم که عملاً پاکستانی ها و مامورین امنیتی عرب به دزدان کیثف اشرار میگفتند که شما باید همه چیز را چور نمایید زیرا مال کمونیست ها است. در زمان انقلاب ثور کدام سازمان استخباراتی بیگانه به استراق سمع مامورین افغانی میپرداخت؟ کدام طیاره روسی و یا پولندی و یا چکی هلمند و قندهار را بمبارد میکرد و به عوض ان به ان پیلوتان لقب شوالیه اعطا میگردید؟ ان چیزی که امروز توسط کرزی مزدور صورت گرفت و در ازای قتل عام مردم هلمند کرزی به پیلوتان انگلیسی و امریکایی مدال اعطا کرد. واه چه زیبا که شما افغانهای مارا بکشید و ما خود را فرشته نجات افغانستان میدانیم

در کدام کتاب مذهبی و غیر مذهبی گفته شده است که شما با افغان خود دشمنی کنید و افغانها و مردم خود را ملحد و دولت انرا الحاد بگویید و با امریکا که دوست و متحد نزدیک اسراییل بوده و همه روزه هزاران فلسطینی بی گناه اعم از جوانان، زنان و اطفال را سربازان اسراییلی به امر، امریکا به قتل میرسانند، و یا جنایات که امریکا در عراق در مقابل عراقی های بی گناه مرتکب شدند و میشوند و چه فجایعی که در زندان ابوغریب در عراق مرتکب نشدند، دست دوستی دراز کنید؟ در کجای قران گفته شده است که شما اسلامگراهای بدنام ۷۰۰۰۰ انسان بی گناه را قربانی قدرت خواهی خود کنید و به هزاران زن بی گناه و پاکدامن تجاوز کنید و کشور را به ویرانه تبدیل کنید برای اینکه پاکستانی ها، ایرانی ها و عرب ها و امریکایی ها از شما خوشنود شوند و برای شما دالر و سلاح بدهند؟

به هر صورت دوستان عزیز، تاریخ خود قضاوت می کند که کی درست و کی نادرست است. همواره در طول تاریخ به پاکی، درستی و صداقت اتهامات و لکه های بسیاری زده اند مگر درستی و صداقت هرگز این نوع لکه ها و اتهامات را به خود نمیگیرد. انقلاب شکوهمند ثور و شخصیت های انقلابی همواره همچو افتاب درخشان در تاریخ معاصر افغانستان بوده و خواهند بود و لعنت ابدی و نفرین ابدی تاریخ نثار تمام مزدوران و نوکران امپریالیزم باد!

 

فرخنده باد ۳۰ امین سالگرد انقلاب شکوهمند ثور ۱۳۵۷

درود به روان پاک شهدای انقلاب ثور!

درود به روان پاک رهبران انقلاب ثور!

 

 فورمات PDF

قسمت دوم

 

www.esalat.org