دوشنبه، ۵ نومبر ۲۰۰۷

پوتین جنگ سرد را سر از نو زنده میسازد  ؟؟!

پیش تبصره :

بعد ازفروپاشی اتحاد شوری سابق، پیشبرد روند سیاست کنونی جهان درپنجه جهان سرمایه قرارگرفته است، که قلندران سرمایه در طول تاریخ بر مبنای  خصلت استثماری و استعماریش توانسته است از شیره ء جان انسانها و یا حمله به کشور های ضعیف منافع بدست آرد وکشور ها را بغارت بکشد.

    از آنجای که فرو پاشی شوروی زمینه را برای ایجاد جهان یک قطبی، یکه تازی و خود کامگی اهیولای سرمایه داری بیشتر از پیش مساعد ساخت و امریکا به مثابه یگانه ابر قدرت جهانی بسان اختا پوت ، بر سر نوشت سایر کشور ها حاکم میشود . و نیزحادثه دلخراش11 سپتمبر2001 میلادی در نیویارک که بدون شک یک عمل جنایتکارانه محسوب میگردد و 2992 نفر  کشته بجا گذاشت ولی این حادثه بهانه ای بود تا امریکا تحت نام" مبارزه با القاعده" اولأ حمله را در افغانستان شروع کند وبعدآ تحت همین بهانه ها قدم بخاک عراق بگذاشت و تا آنجا پیش رفت که انهدام و اعدام صدام حسین را در بر داشت  .

    واکنون کشور های دیگر و ایران در تیرس اقدام نظامی امریکا قرار دارد، بهر صورت نتیجه این جنگها این خواهد بود که در هر حرکت نظامی تعداد بیشماری از افراد بی گناه ملکی شامل اطفال پیر زنان و پیر مردان تلف میشوند ومتأسفانه      چنانچه که تا کنون اتفاق افتیده ،و این مرگ و میر ادامه دارد. وبسیاری معتقد هستند که این حرکت نظامی نه تنها جرایم و ترور را در جهان ازبین نمی برد، بلکه تشویش و نگرانی های بیشترجوامع بشری را به خاطر رشد، انکشاف، نیرومندی تروریزم  ؟؟؟ و تولید مواد مخدر وسایر مسائل جنایی هر چه بیشتر مساعد می سازد .

  جمهوری فدراتیف روسیه که مرحله بحران عمیق سیاسی و اقتصادی را بعد از ازفروپاشی اتحاد شوروی تا اکنون تحت رهبری پوتین پشت سر گذاشت و نشیب و فراز زیادی را در عرصه ای مختلف طی نمود تا آنجا که روسیه توانست آرام آرام طی  این مدت خودرا از بحران سیاسی و اقتصادی برون کشیده و اقتصاد خود را در مقیاس 7،5 فیصد در سال، رشد دهد که این رشد فیصدی بعد از جمهوری مردم چین و هندوستان ، روسیه را در ردیف سوم قرار داده است .

   اکنون تکامل رشد اقتصاد روسیه سیر سعودی خود را پیموده  و اداره ی مسکو بیشتر از این نمی خواهد که به حیث یک  نظاره گر بر سیاست های یکطرفه ایالات متحده و متحدین آن  در سطح جهان باشد و تحمل نگرش در محاصره کشیدن کشور  خود را داشته باشد چنانچه مسایل ذیل از زیر چشمانش تا کنون عبور نموده:

ـ لشکر کشی بیشتر از 34 کشور جهان به افغانستان تحت نام مبارزه با تروریزم و مواد مخدر ؟؟؟.

ـ حمله بر عراق که با تمام نورم های منشور ملل متحد جور آمد نداشت .

ـ ایجاد زندان های مخفی و علنی در سایر نقاط جهان،  شکنجه و کشتار زندانیان و تخطی های جنون آمیز و آشکار از نورمها و قواعد  حقوق بشر.

ـ انتقال اسیران و زندانیان از طریق سایر کشور ها بصورت غیر قانونی به زندان  گوانتاناما  که بعدا واکنش جدی اتحادیه ی اروپا را نیز  بر انگیخت.

ـ تعمیل تعزیرات اقتصادی بر ضد ایران.

ـ تصمیم بر ایجاد سپر هوائی و نصب راکت ها درکشور های چک و پولند بخاطر پیشگیری از حملات راکتی ایران و کوریای شمالی ؟؟  .

ـ و .......

  بناأ با در نظر داشت مطالب فوق الذکر روسیه در شورای امنیت ملل متحد بر سر صدورقطعه نامهء که انگلیس و امریکا در مشوره با سایرکشور های مطیع خود، بخاطرصدور یک قطعنامه ی که بتواند ایرا ن را با تعمیل تعزیرا ت جدی بخاطر انصراف از ادامه ی غنی سازی یورانییوم و استفاده از آن سازد، نرسیدند و مهمتر از آن تصمیم آمریکا بخاطر ایجاد و بکار گذاری سپر ضد راکتی و نصب راکت ها در کشور های چک و پولند  ، عدم توافق  خود را ابراز نمود.

 بعد  از سخنرانی پو تین مطبوعات غرب با عناوین مختلف سخنرانی موصوف را بازتاب دادند.

     طبق نظر سنجی هائی که از طریق منابع و رسانه های غربی ، و مخصوصأ در آلمان بعمل آمد  62 فیصد آلمانی ها موضعگیری و واکنش های پوتین را موجه و حقیقت پنداشته و اورا در رابطه با اظهارات و انتقاداتش از آمریکا، حق به جانب میدانستند.

   از آنچه گفته بعمل آمدیم این است که : عنوان درشت و جالبی که در یکی از روزنامه های غربی بنام  (URBAN.DK   19/10-2007)- به دست نشر سپرده شده است ، نشان دهنده ی آن است که بعد از فرو پاشی شوروی سابق نه تنها جنگ سرد پایان نیافته بود، بل روسیه بصورت پنهانی در جهت رشد تسلیحات اتومی و استراتیژیک  خویش فعال بوده وسخنرانی تلویزیونی تاریخی فوق پوتین خود این موضوع را آشکار ساخت. متا سفا نه جهان یکبار دیگر شاهد رویارویی جنگ سرد و مسابقات تسلیحاتی خواهد بود.

 اینک در زمینه، متن متذکره  را بعد از ترجمه، خدمت تان تقدیم میدارم   :

{{پوتین جنگ سرد  را سر از نو زنده میسازد

رئیس جمهور پوتین ایالات متحده را طی صحبت تلویزیونی و رادیویی خویش مورد بمباردمان قرار داده و وعده سپرد که روسیه با بم اتومی جدید مجهز می شود.

  ولادمیر پوتین جنگ طلب ، طی پروگرام سالانه سوال و جواب خویش سیاست ایالات متحده امریکا را در رابطه به ایران، مورد نکوهش قرار داده و دیروز اعلام داشت که ارتش روســـیه با صلاح ها ی اتومی بیشتر تجهیز می شود.

  پوتین ضمن صحبت طویل سه ساعته خویش به صورت زنده  که ازطریق  تلویزیون و رادیو ملی کشور وسیع روســـیه پخش میگردید، مردم روسیـه را مورد خطاب قرار داد .

رئیس جمهور پنجاو پنج ساله روسیه اشغال عراق  ذریعه امریکا را " یک حرکت در جاده ای که اخیرش مسدود است " خواند ، و اضافه کردکه هدف از اشغال عراق به وسیله امریکا ، کنترول بر نفت آن کشور میباشد .

شـــکل جدید سلاح اتــو می

مسئول اسبق  کی جی بی پوتین ، خطاب به یکی از بیننده گان گفت : هریک از قدرت هایی که خیال و خواب دسترسی پیدا کردن به منابع نفت و گاز روسیه رادر سر  داشته باشد، بدین معنی است که به سوب یک سیاست طوفانزا در حرکت است "روسیـــه نیرومندی و امکانات دفاع از خودرا دارا است "  تذکر داده اضافه کرد " روسیه یک کشتی اتومی جدید را در سال آینده تولید کرده و همچنان کشورش برنامه دارد که یک سلاح اتومی کاملا جدیدی را بسازد .

  این که چه نوع سلاح خواهد بود ، با جزئیات ذکر نکرد، ولی او خاطر نشان ساخت که ". اما ما برنامه های وسیعـــی داریم که به صورت قطعی واقع بینا نه میباشند " .

  هر چند حاضرین طی  پرسش ها ئی  علاقمند آن بودند تا بدانند که بعد از ختم دوره ریاست جمهوری پوتین  چی کسی رهبری روسیه را عهده دار خواهد شد؟.. اما جواب روشنی از جانب پوتین ارائه نگردید.}} .

 

سلیمان کبیر نوری

 

   www.esalat.org