Wed, November 7, 2007 9:57 am

قسمت اول

چند روزی قبل در یکی از سایت ها نظرم به نوشته ای افتاد بنام قومهای گمشده که دران درباره پیوند های قومی پشتونها و یا پتانها با اسراییلی ها و یا  قوم یهود و یا اینکه اقوام پشتون از جمله ده طایفه گمشده اسراییل هستند به بحث گرفته شده بود که اینک من هم میخواهم که در ان باره گفتاری داشته باشم .

باید گفت که ساکنان افغانستان از جمله اقوام آریایی بوده و ما این مطلب را در نوشته های اوستا و دیگر روایات تاریخی متیوانیم دریافت کنیم . در حدود ۲۵۰۰ ق.م آریاییان که در مناطق شمال افغانستان و امو زندگی داشتند و این مناطق را بنام آریانا ویجه یاد میکردند به اینطرف امو کوچیدند و بعدا یک تعداد از این مردم از طریق دریای سند به دیگر مناطق مهاجرت کردند که بعدا به جنوب و شرق افغانستان رسیدند و در اینجا رحل اقامت افگندند . قوم آریا که از جمله بزرگترین قوم در روی زمین میباشد به چند تن قبیله تقسیم شده بود که مانند قبیله ساکها، ماد ها، تورانیان آریایی و دیگر قبایل مختلف آریایی . در طول سالها بعضی از قبایل آریایی در اثر بعضی از حوادث به مناطق دیگر کوچیدند و بعضی از قبایل آریا به باختر کوچیدند ولی اکثریت از آریایی ها در افغانستان، ایران و تاجکستان باقی ماندند که المان ها نیز از بقایای قبایل مهاجر آریا هستند. لغات آریا دارای دو معنا است که یک معنی ان اصیل و نجیب و معنی دیگر ان کشاورز است .در سروده های ویدی از جنگ ده قبیله آریایی ذکر بعمل رفته است که بعضی از نویسنده گان عزیز ما انرا با ده قبیله گمشده اسراییل یکی گرفته اند، که در۱۴۰۰ ق.م در کنار دریایی پنجاب واقع گردیده است و نام های قبایل همچو الینا (مردم لغمان و کنر)، بهالانه (مردم دره بولان)، شیوا (مردم کنار دریای سند)، پورو (مردم کنار دریای ارغنداب) و پکتهه (مردم پشتون) ذکر رفته است و حتی نام یکی از پادشاهان پکتهه (پشتون) توروینه (توروهونی در زبان پشتو) که در زبان دری شمشیرباز معنا دارد نیز در این کتاب ذکر رفته است و بسیاری از کلمات که در کتاب مقدس اوستا و ویدی ذکر شده است کلمات است که امروزه میان ما صبحت می شود و از سوی دیگر هیچگونه شباهت لسانی بین زبان عبری که توسط اسراییلی ها سخن زده می شود و زبان دری و یا پشتو وجود ندارد، در حالیکه اگر قومی و یا ملیتی از بقایای قومی بزرگی دیگر باشد حتماً یک شباهت در زبان، رفتار و اداب وسنن ان وجود میداشته باشد که مثال این حرف شباهت اسلاوها به روسی ها است یعنی زبانهای اسلاوی مانند بلغاری و یا پولیندی شباهت های در زبان با لسان روسی دارد و همچنان فرهنگ اسلاوها هم مشابه به فرهنگ روسی است در حالیکه نه زبانهای دری و پشتو شباهت به زبان عبری دارد و نه فرهنگ اسراییل با فرهنگ افغانها کدام پیوندی دارد.

در این باره که این اقوام از جمله نژاد آریا میباشند هیچ شک نیست. از سوی دیگر اگر نظری به خصوصیات قومی این اقوام انداخته شود دریافته می شود که این قوم مشخصات مربوطه قوم آریا را دارا میباشند که ان عبارت است از بلندی قد، چشمان ابی، عضلات قوی و داشتن بینی های بلند است که این همه مشخصه اقوام آریا هستند و حتی امروز هم میتوانیم که این مشخصات را در میان پشتونهای مناطق خوست و پکتیا و نورستان و لغمان و کنر مشاهده نماییم و ازسوی دیگر اسراییلی ها از قوم یعقوب پیامبر هستند که خلف یعقوب پیامبر هم به ابراهیم پیامبر میرسد که ابراهیم پیامبر هم از قوم سامی میباشد که قوم سامی در شرق میانه و در وادی های خشک و بی اب و علف عربستان، عراق و یمن سرگردان بودند در حالیکه آریایی ها قبل از مهاجرت شان به افغانستان و انطرف امو در انسوی دیگر امو زندگی داشتند که امروز به نام مناطق خوارزم، مرو، ترمذ، بدخشان افغانستان و تاجیکستان زندگی داشتند و دیگر این که مشخصات قوم سامی و یا اسراییلی همانا سفیدی چهره، قد متوسط، چشمان سیاه و موهای سیاه است که کاملا متفاوت با نژاد آریا است و از سوی دیگر باید گفت که قبل از اسلام یهودیان در دنیا پیرو دین کلیمی و یا یهودی بوده اند در حالیکه مردم پتانها و یا پشتونها همه قبل از امدن اسلام به شرق یا پیرو دین بودا و یا هندوایزم بوده اند و بعداً به اسلام داخل گردیده اند و میدانیم که اکثر اسراییلی ها که از بیت المقدس به اقصی نقاط دنیا کوچیدند با حفظ زبان و سنن و مذهب خویش در ان مناطق زندگی میکردند مثلاً در عربستان سعودی قبل از اسلام یهودیان زندگی میکردند ولی انها هرگز به حلقه دین انروز عرب که بت پرستی بود درنیامده بودند و یا در سرزمین های مفتوحه روم یهودیان زندگی داشتند که پیرو دین یهود بودند و اینها هرگز دینی جز دین اجدادی خویش نداشته اند.

 

 

ادامه دارد....

 

 

   www.esalat.org