فرخنده باد سی و سومین سالگردِ انقلاب ۷ ثور ۱۳۵۷

 
 تصاویر: برگرفته شده از منابع مختلف انترنیتی، سایت ریا نووستی و آرشیف اصالت

 

فلم مستند به مناسبت پنجمین سالگردِ انقلاب ثور
دربارۀ دستآوردهای زحمتکشان افغانستان در راه اعمار آیندۀ درخشان و مبارزه با دشمنان انقلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

بیانیۀ رفیق ببرک کارمل

به مناسبتِ ششمین سالگرد انقلاب ثور

 

 

یادی از مبارزین صدیق راه انقلاب ثور ۱۳۵۷ و تأملی بر

کارنامه ها و دستاورد های هشتم ثور ۱۳۷۱

امین الله مفکر امینی

 

سر سپرده گان راه انقلاب و مردم


 شهید گل انور دهقان