پیام تبریکیه گنجعلی عبدالله و حمیده عبدالله از کشور سویدن

فرخنده باد اولین سالگرد سایت وزین اصالت!

رفقای نهایت گرامی، دوستان عزیز، هموطنان گرانقدر!

اولتر از همه نخستین سالگرد سایت بینظیر اصالت را برای تمام دست اندرکاران، فعالان، همکاران قلمی، علاقه مندان، خواننده گان و به ویژه مدیر مسؤول رفیق محترم انجنیر همت و رفیق گرانقدر فضلی، این رفقای پٌرتلاش، مبتکران و مشعلداران پیشتاز، روشنگران چراغ تاریخ سیاسی ح. د. خ. ا.، وطن و مردم زحمتکش افغانستان، تبریک عرض داشته و موفقیتهای بیشتر ایشان را در راه این مبارزهء پٌرافتخار تاریخی و انسانی آرزو دارم. برای همکاران قلمی سایت سعادت و کامگاری تمنا دارم.

رفقای عزیز!

درست یکسال قبل از امروز به تاریخ ۱۳ اگست در شرایط بسیار دشوار سیاسی که یک تعداد از جفاکاران سیاسی ح. د. خ. ا. بعد از دهسال سکوت ناگهان از خواب بیدار و در تلاش ایجاد فرکسیونهای سیاسی از بدنهء حزب که از مدتها قبل در سر داشتند، دست به کار شدند، یک تعداد دیگر با تجاوز امپریالیزم امریکا و دشمن قدیمی افغانها انگلیسها و در مجموع ۳۳ کشور بر قلمرو کشور عزیز ما افغانستان دل بسته و به بهانهء این که از کاروان عقب میمانیم، با عجله و شتابزده گی دور از تمام موازین و اصولنامهء سیاسی، بدون تفکیک مخالفان آشتی پذیر با دشمن آشتی ناپذیر، با تمام دشمنان سوگند خوردهء حزب و مردم در سازش و معاملهء سیاسی قرار گرفتند و یا به فرکسیونهای بی پایه و بی اساس پیوستند.

از جانب دیگر خوش خدمتان تحت نام گردهمايی اعضای سابق ح. د. خ. ا. (حزب وطن) و بعداً هم به اسم کمیسیون تدارک کنفرانس سر و صدا را بلند کردند، از سوی دیگر افراد، اشخاص و گروپهای استفاده جو بعد از دهسال سکوت و بی تفاوتی، دهمین سالگرد وفات رهبر خردمند ح. د. خ. ا. و فرزند صدیق مردم افغانستان رفیق ببرک کارمل را روی بعضی از مسایل بهانه قرار داده و به نفع خود و فرکسیونهای خود به تبلیغات آغاز کردند و خوابهای سیاه و سفید خود را از طریق ویبلاگها و فارومهای مختلف به دست نشر سپردند و از این قبیل صدها مشکلات سیاسی دیگر در داخل و خارج از کشور را به وجود آوردند. در کشاکش این همه فعالیتهای منفی و حتی ارتجاعی، سایت وزین اصالت باافتخار در فضای تاریک و مکدر سیاسی و سکوت مرگبار اندیشه یی چون خورشید تابناک با نور فزایندهء دور از تصور با درفش اصیل انقلابی و حقیقت پرستی و نشر تصویر زنده یاد رفیق کارمل به فعالیت نشراتی آغاز نموده و آن را برای نخستین بار در شبکهء جهانی انترنیت به نام رهبر مردم زحمتکش افغانسان اهدا نمود و این افتخار بزرگ را نصیب جنبش چپ انقلابی کشور نمود. اگر چه برای آنانی که فقط به خاطر ارتقای شخصیت کاذب و پوچ خود این جا و آن جا نام از رهبر میگرفتند و در سایهء رهبر هیکل رهبر را تمثیل میکردند خوش آیند نبود ولی برای اکثریت رفقای اصولی و معتقد به اندیشه های پیشرو مترقی و وفادار به حزب ما این ابتکار به مثابهء شکست سکوت مرگبار سیاسی بعد از دهسال اخیر به فال نیک گرفته شده و مشت محکم و کوبنده يی بر فرق دشمنان سیاسی حزب ما، دشمنان ترقی و دموکراسی، دشمنان مبارزان تاريخی ح. د. خ. ا. کوبید و دست سربازگیران سیاسی را کوتاه و به اصطلاح بعضی از فرکسیونبازان از گیرآوردن ماهیها در جال ماهیگیری شان جلوگیری به عمل آورد.

اکنون بعد از یکسال با سرفرازی و غرور منطقی، استوار و محکم با داشتن اسناد و مدارک تاریخی، مقالات علمی، فلمهای مستند سیاسی، بیانیه ها و سخنرانیهای تاریخی زنده یاد رفیق ببرک کارمل، مطالب اجتماعی، سیاسی، هنری و اقتصادی و صدها مواد و اسناد مربوط به زنده گی و مبارزات پٌرافتخار ح. د. خ. ا. و فرزندان راستین حزب، با سربلندی به پیش میرود و جایگاه خود را در قلوب زحمتکشان کشورِما به دست آورده است. علاقه مندان بیشمار سیاسی، اندیشمندان استوار و باایمان، نویسنده گان بیباک و قلم به دستان حق نویس را به خود جلب نموده، تا در این مبارزهء دشوار اما برحق، در مبارزه به خاطر دفاع از منافع و حقوق انسان زحمتکش روشنتر قلم زنند. نقش شجاعانه و دانشمندانهء رفقای ارجمند امین الله مفکر امینی، رادمرد، اسکاری و دیگران از قلب امپریالیزم یعنی از قارهء امریکا سرآغاز و تا قله های سر به فلک کشیدهء پامیر و دره های پُر خم و پیچ زیباک و اشکاشم بدخشان رفقا: خ. زیباکیان، ذوالفقار علی (حقداد) و دیگران گویای روشنِ این ادعای ماست.

با ارزشتر از همه، برای آنهایی که به آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور عزیز ما می اندیشند و به هیچ یکی از فرکسیونهای معامله گر نپیوسته اند، انرژی بخش و نیرودهنده است، این که سایت بینظیر اصالت بر مبنای حقایق و واقعیتهای تاریخی گذشته، حال و آیندهء سیاسی کشور دید وسیع و همه جانبه انداخته و انعکاس دهندهء آنچه مربوط به منافع ملی کشور و منافع زحمتکشان آن سرزمین و منطقه و جهان بوده، راه روشن سیاسی را بدون لغزش و انحراف از اصول مبارزات طبقاتی در پیش دارد و بی حراس با تمام مشکلات موجود سیاسی دست و پنجه نرم دارد.

 

پیروزیهای بیشتر سایت را آرزو داریم.

 درفشِ تان در اهتزاز باد!

چشم دشمنان تان کور باد!

 

با احترام

گنجعلی عبدالله، سویدن

حمیده عبدالله، سویدن

   بازگشت