پیام های دوستان به مناسبت نخستین سالگرد اصالت

 

پیام فضل الرحیم همت به مناسبت نخستین سالگرد سایت اصالت

پیامهای عمومی دوستان

 پیام تبریکیهء انجنیر عزیز جرئت مسئول سایت وزین آریایی

پیام تبریکیهء نور محمد عطازی قامت مدیر مسوول سایت وزین روزنه

   پیام تبریکیهء سایت وزین جوانان بیدار

پیام تبریکیهء هیئات مدیره سایت وزین روشنایی

تحفهء  ب. شیوامل

پیام تبریکیهء ذوالفقار عــــــلی (حقــــــــــداد) از افغانستان

پیام تبریکیهء شیر از آلمان

 پیام تبریکیهء امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا

  پیام تبریکیهء قدوس زریر

 پیام تبریکیهء عصمت نایبخیل از کشور دنمارک

 پیام تبریکیهء گنجعلی عبدالله و حمیده عبدالله از کشور سویدن

پیام تبریکیهء ص. عملیار از کشور ناروی

پیام تبریکیهء نجیب افغان

پیام تبریکیهء علم مل

پیام تبریکیهء ع . رؤفی از فرانسه

پیام تبریکیهء نور منگل از کشور سویس

 پیام تبریکیهء شهاب الدین سرمند از آلمان

پیام تبریکیهء محبوب الله زارع

پیام تبریکیهء رحیم آریا از افغانستان

پیام تبریکیهء عزیز احمد خوارمل از بلجیم

پیام تبریکیهء ديپلوم انجنير نورضيا فرين از شهر گوتنبرگ سويدن

پیام تبریکیهء مسؤول سایت وزین نهضت آیندۀ افغانستان

پیام تبریکیهء سایت وزین روشنک از هالند

پیام تبریکیهء عظیم بابک گردانندهء تارنمای وزین پندار

پیام تبریکیهء عبدالرحیم کاروال

پیام ا. پولاد به مناسبت نخستین سالگرد اصالت

پیام تبریکیهء خوشحال حسن پور از انگلستان

پیام تبریکیهء وحید فضل از آلمان

پیام تبریکیهء انور فرزام از استکهولم

پیام تبریکیهء محمد نبی غروال از آلمان

پیام تبریکیهء قاسم آسمایی

پیام تبریکیهء فرهاد بارکزی از سویس

 

 

   www.esalat.org