پیام تبریکیهء فرهاد بارکزی از سویس

رفقای محترم سایت اصالت !

من، فرهاد بارکزی، به نماینده گی از انجمن ملی افغانها در سویس و مدیر مسئول سایت afghanswes.com سالگرد سایت زیبا و وزینی شما را برای همهء شما دست اندرکاران رفیقانه تبریک میگویم و آرزو دارم که سایت شما در زمینه ی روشنگری و کار مثمر سیاسی، علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و اجتماعی همیشه مثل حالا پیشگام باشد و از این طریق بتواند در وحدت روشنفکران نقش شایسته ی بازی کند. از هر نوع همکاری که از جانب ما افغانها در سویس برای این منظور متصور باشد دریغ نمیکنیم.

 

با درورهای رفیقانه.

فرهاد بارکزی از سایت
www.afghanswiss.com

بازگشت