پیام تبریکیه امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا !

 

 به رفقای محترم گرداننده ای سایت وزین اصالت محترم رفیق فضلی و سایر رفقای گرامی و همکار در راس رفیق محترم انجنیر فضل الرحیم همت مدیر مسؤل !

 13 اگست که مصادف است با اولین سالروز آغاز فعالیت سایت انترنتی اصالت، باینوسیله بهترین تبریکات خود را بخاطر آغاز سال دیگری از فعالیت سایت پر محتوا و وزین اصالت از صمیم قلب بشما و همه همکاران شما اعم از نویسنده گا ن، ادبا، شعرا و همه اهل قلم و همچنان بینند ه گان سایت و همه وطنپرستان چه در داخل مرز و چه بیرون از آن تقدیم و موفقیت های هرچه بیشتر شما را در امر انعکاس خواست های نیک مردمان نجیب و میهن پرست وطن عزیز و سر بلند ما افغانستان از بار گاه خداوند متعال خواهانم.

 این مبرهن است که سایت پرمحتوای اصالت که با فوتوی شخصیت و راد مرد بزرگ تاریخ رفیق ببرک کارمل عزیز مزین است در طی سال گذشته در همه عرصه های امور اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی در امر نشر و انعکاس مطالب ارزنده ای ملی و بین المللی که با شرایط و خواستهای فعلی جامعه افغانی انطباق دارد گامهای ارزنده و مفید برداشته است. علاقمندان و ببینده گان سایت اصالت که روزتا روز به تعداد آن افزود میشود، خود نمودی واضح و غیر قابل انکار از محتویات پر ارزش این سایت میباشد.

 امر ازدیاد بیننده گان سایت یک امر تصادفی نبوده بلکه ناشی از رهبری و انسجام درست سایت و جلب همکاران قلمی اعم از نویسنده گان، شعرا، ادبا و سایر قلم بدستان وطنپرست چه در داخل کشور عزیز و چه خارج از آن میباشد. همکاران قلمی که همه نخبه گان ادبی را تشکیل میدهند وقت گرانبهای شانرا وقف تحلیل و تجزیه احوال و اوضاع کنونی چه درمقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی که مردم شرافتمند میهن عزیز ما خاصتاً نسل جوان و پیشتاز جامعه بآن نیاز دارند نموده اند و مطالب ارزنده ای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و معلوماتی را از طریق سایت اصالت با قبول زحمات و صرف وقت گرانبهای شان پیشکش هموطنان عزیز ما داشته اند، شخصاً این مسؤلیت و رویه عالی انسانی انها را بدیده نهایت قدر دیده و میستایم.

 محتویات سایت اصالت که دربخش های جداگانه تحت عناوین مختلف مرزبندی گردیده هر کدام بنوبه ای خود بازتابی حقایقی را نماینده گی میکند که بیننده و علاقمند سایت را وا میدارد تا در هر بخش سایت کنجکاوی و مطلب مورد علاقه اش را به خوانش بگیرد و به غنای اندوخته های علمی و معلوماتی اش بیفزاید. بخش تیوریک سایت آموزنده ای خوبی برای اعضای جوان نهضت های چپ دیموکراتیک بشمارمیرود و هم منبع خوب معلوماتی برای نو آموزان جوان دیگر و سایر علاقمندان برای حصول معلومات مقدماتی تیوری علمی انقلابی محسوب میگردد.

 موجودیت ارتباط با دیگر سایت ها که در چوکات مرزبندی گردیده است وسیله ای خوبی دستیابی به سایت های دیگر عمدتاً سایت های چپ انترنتی میباشد که بیننده و علاقمند سایت میتواند بسهولت بسایت های دیگر نیز سری بزند و از مطالب مفید آنها نیز مستفید گردند.

 بخش البوم تصاویر رفیق عزیز و گرامی و راد مرد بزرگ تاریخ رفیق ببرک کارمل، یادی زنده ای از کارنامه های آن مرد بزرگ را به بیننده  بدست میدهد که زیر و رو کردن آن خود تاریخ زنده ای از کارنامه های کارمل عزیز میباشد که با خصلت مردم داری اش نه تنها دوستان بلکه حتی دشمنان ما نیز معترف بوده و خواهند بود.

 این بود مختصر از نقاط نظر شخصی من در مورد سایت اصالت که بمناسبت اولین سالروز خدمات انترنتی اش تقدیم گردید.

 حال چند پیشنهادی در رابطه به این سایت مختصراً بعرض میرسد :

 1- بخش البوم مدالها و نشانهای مربوط شخصیت های برازنده ملی ابتکاری شایسته ایست که من در سایر سایت ها بآن تا حال برخورد نکرده ام لذا اگر بیوگرافی شخصیت های ملی که مدالها بنام پر افتخار شان زینت یافته مختصراً تذکر یابد کاری معقول خواهد بود تا بیننده گان سایت اصالت به هویت و شخصیت تاریخی شان قدری آشنایی حاصل نمایند .

 2- هر گاه لازم باشد فوتو های همکاران قلمی شما اعم از شعرا، نویسنده گان با نام اصلی شان در سایت نشر گردد برای دوستان و علاقمندان سایت خالی از بهره نخواهد بود البته در صورتیکه همه ای همکاران، دوستان و رفقا بخواهند چنین کاری انجام گردد. لذا هر گاه ما باین گفته ای مشهور اتکا کنیم مشکل نخواهد بود : " دل شیر نداری سفر عشق مکن ".

 3- بخش اخبار در عرصه واقعات و جریانات فعلی در میهن عزیز ما افغانستان سربلند، منطقه و جهان کمبودی است در سایت. زیرا در چنین شرایطی که وطن عزیز به نابسامانی های عمده ای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و خاصتاً عدم ثبات امنیت با وجود حضور نظامی ناتو و حلقات مربوط بآن روبرو است و گروه های تجدد گرای طالبی نیز بی امنی زیادی را مبنی بر کشتار و ترور شخصیت های ملی وطنپرست، قطاع الطریقی و غیره روی دست گرفته و هر روز سر و صدا های زیادی از ا ین گروپهای تروریستی در مقیاس ملی و بین المللی روی زبانها قرار دارد، مردمان شریف میهن ما چه در داخل و خاصتاً در خارج از مرز نیاز مبرم دارند تا با وقایع جاری روزانه در داخل کشور آگاه باشند. هرگاه امکانات وجود داشته باشد که این بخش در سایت گنجانیده شود کاری بس معقول و شایسته ای خواهد بود.

 4- هرگاه در دسته بندی مطالب سایت اصالت از فرامین هشت گانه دولت جمهوری دیموکراتیک افغانستان که هر یک بنوبه خود بازتابی از دستاورد های انقلابی را نشان میدهد نیز نام برده شود و آن فرامین بنشر برسد بنظر شخصی من کاری  درستی میباشد.

 در خاتمه یکبار دیگر بشما رفقای محترم و رزمنده ای سایت اصالت موفقیت های بیشمار در امر تحقق آرمان های والای مردم شرافتمند میهن عزیز ما افغانستان خواهانم.

 

با درود های گرم و صمیمانه

   بازگشت