پیام تبریکیهء وحید فضل از آلمان

 

به رفقای محترم گرداننده سايت اصالت محترم رفيق فضلی و محترم رفيق همت !

رفقای عزیز،

بدين وسيله بهترين تبريکات خويش را به مناسبت اولين سالگرد سايت اصالت تقديم ميدارم.

يکبار ديگر به شما رفقای محترم رزمندۀ سايت اصالت موفقيت هاي بیشماری را در امر تحقق آرمان والای مردم شرافتمند ميهن عزيز ما افغانستان خواهانم.

                                    با عرض احترام

 وحيد فضل

بازگشت