پیام تبریکیه ذوالفقار عــــــلی (حقــــــــــداد) از افغانستان

 

رفقای عزیز!

 اجازه دهید مراتب سلام و احترامات صمیمانهء خود و سایر رفقا و دوستان داخل کشور را خدمت تان تقدیم نموده و به مناسبت اولین سالگرد سایت وزین اصالت برای تان از صمیم قلب تبریک و تهنیت بگویم.

 دوستان عزیز و گرامی!

 بعد از سپری شدن چندین سال سکوت و به فراموشی سپردن یکی از پیشکسوتان جنبش انقلابی معاصر افغانستان، جوانان شجاع و دلیر در رأس، رفقا: انجینیر فضل الرحیم همت، رفیق فضلی و سایر گرداننده گان سایت زرین اصالت این خموشی را درهم شکستند و با اهدای سایت وزین اصالت به زنده یاد رفیق ببرک کارمل رهبر بافهم، مُبلغ و مبارز خردمند ح. د. خ. ا. این فرزند صدیق خلقهای زحمتکش افغانستان، مسؤولیت بزرگ تاریخی را به دوش گرفتند.

 از جانبی، دوستان و همرزمان واقعی مکتب سیاسی روان شاد کارمل با همکاری تعدادی زیادی از همکاران قلمی و علاقه مندان این سایت وزین در داخل و خارج از کشور سهم خود را در بارورشدنِ هرچه بيشتر اين صفحهء وزين انترنيتی ایفا کرده و خواهند کرد.

 ولی با تأسف، کسانی که زمانی شریک شادی و غم یک دیگر بودند و روزگاری تلخ و شیرینی را در کنار هم سپری نمودند و به نام زنده یاد کارمل سوگند یاد مینمودند تا الحال پیامی از جانب ایشان در این سایت به مشاهده نمیرسد، از همکاری با سایت اصالت را اصلاً نمیخواهم حرفی درمیان بگذارم.

 رفقا و دوستان عزیز!

 بیايید سخنان آموزگار خویش را به یاد بياوريم که میگفتند: وحدت، همبسته گی و همکاری همه اتباع افغان و تمام نیروهای ملی و وطنپرست دموکراتیک و ترقی خواه کشور، چون هوا برای تنفس انسان ضروری و حیاتی میباشد. . . ، وحدت خلق ما ضامن شکست ناپذیری ما در برابر دشمن است. به هرصورت، زنده یاد ببرک کارمل این آموزگار تاریخ سیاسی کشورِما تنها مربوط به افراد، حزب، سازمان و گروه خاصی نبوده، بل که متعلق به تمام مردم ستمدیده و زحمتکش افغانستان ميباشد.

 من به نوبهء خود موفقیتهای هرچه بیشترِ شما رفقای عزیز را در امر پیشبرد هرچه بهتر این سایت خواهانم و اهدای این سایت را به رادمرد بزرگ تاریخ مبارزات ضد استعمار و ضد استثمار وطن عزیزم افغانستان (زنده یاد شادروان ببرک کارمل گرامی و محترم) به حساب می آورم و امیدوارم این اقدام نیک و به جای شما نقش تأثیرگذاری را در اشاعهء آرمانهای آغازین ح. د. خ. ا. و گسترش اندیشه های دموکراتیک و انقلابی ایفا نماید.

 در خاتمه به گرداننده گان محترم سایت اصالت دو نظر پیشنهادی دارم:

١- در عقب نشان جمهوری دموکراتیک افغانستان که سایت وزین اصالت را با درخشش خود مزین ساخته است باید بیرق سه رنگ ملی گذاشته شود.

٢- بدون از ویدیوها و نوارهای صوتی زنده نام کارمل دیگر ویدیو کلیپها به نظر من به سایت اصالت زیبنده نخواهد بود و در سایت گذاشته نشوند.

 در پایان از همه دوستان ابراز تشکر و امتنان مینمایم که لحظات پُرارزش شان را در اختیار بنده گذاشتند. صحت، سلامتی به ایشان و همه راهروان مکتب سیاسی شاد روان کارمل را از خداوند طلبگارم. موفق و سربلند باشید.

 دوستان محترم!

زنده و جاویدان باد وطن آبايی مان افغانستان عزیز!

درود بر روان شهیدان گلگون کفن راه آزادی انسان زحمتکش!

 

با احترام

ذوالفقار عــــــلی (حقــــــــــداد)

 

   بازگشت