پیام تبریکیه نور محمد عطازی قامت مدیر مسوول سایت روزنه

  

    دوست گرامی من محترم انجنیر فضل الرحیم همت  !

 اجازه دهید تا اولین سالگرد نشرات سایت پر بار و وزین اصالت را به شما و همه دست اندر کاران این صحیفه روشنگر از صمیم قلب تبریک عرض کنم .بدون شک ما در طی یکسال شاهد کار منظم و با هدف شما عزیزان در راستای ترویج تفکر و اندیشه های ترقیخواهانه به نیت رهایی مردم ما و جامعه ما از چنگال وحشتناک نیرو های ارتجاعی و تفکر بنیادگرایی استیم .

سایت اصالت فارغ از هر نوع گرایش های قومی، زبانی، سمتی و... مسیر خود را تا کنون بدرستی دنبال نموده است . ویژه گی دلچسپ کار سایت اصالت را همچنان در نشر مضامین و مطالب دست اول آن میشود دریافت.

 بار دیگر بشما و همه بیننده گان سایت اصالت جشن پر شکوه و موفقیت های مزید را خواهانم.

 

 نورمحمد عطازی قامت

 مدیر مسوول سایت روزنه

 روتردام هالند

   بازگشت