پیام تبریکیه عصمت نایبخیل از کشور دنمارک

 

رفقا، دوستان گرداننده گان سایت وزین اصالت !

 به پاس خدمات ارزشمند شما طی یک سال گذشته، بخاطر  پخش و اشاعه اندیشه های پیشرو، علمی ، مترقی و دانستنی های ارزشمند،  که بصورت متداوم تهیه و ازطریق سایت اصالت به نشر رسیده است، به شما و تمام رفقای که در طرح، دیزاین و تهیه مواد سایت وزین اصالت طی سال گذشته زحمات فراوان کشیده اند ، این مؤفقیت  را تبریک عرض نموده و دستآورد های هر بیشتر شما را در غنا سازی این سایت ارزشمند تمنا دارم.

با عرض مبارک باد، دستان شما را میفشارم

 عصمت نایبخیل از کشور دنمارک

 

   بازگشت