دوستان عزیز به سایت «اصالت» خوش آمدید !        «اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد»           دوستان عزیز به سایت «اصالت» خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت «اصالت» خوش آمدید !          «اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد» اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند


به مناسبتِ دوازدهمین سالگردِ وفاتِ زنده یاد ببرک کارمل، فرزند صدیق خلق افغانستان

(۱۰ قوس ۱۳۷۵ مطابق اول دسمبر ۱۹۹۶)

جاویدان باد خاطرۀ تابناک زنده یاد ببرک کارمل، رهبر زحمتکشان افغانستان !
 دست اندرکاران «اصالت» و کمیسیون موظف، مراتبِ تأثراتِ عمیق قلبی خویشرا به مناسبتِ دوازدهمین سالگردِ وفاتِ بزرگمرد تاریخ معاصر افغانستان زنده یاد ببرک کارمل به محترمه محبوبه کارمل و تمام اعضای فامیل و خانوادۀ محترم و نجیبِ آن بزرگمرد، محترمه دکتور اناهیتا راتبزاد، هموطنان شریف، دوستان، رفقا، همرزمان، کادرها و صفوفِ رزمندۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان  تقدیم میدارند.   یاد و خاطرۀ آن بزرگمرد گرامی باد !

«اصالت» نماد واقعی اندیشه های مردم افغانستان و حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

رحیم آریا از افغانستان

Karmal  Aziz !

 khak e mazarat ra ba chashmanam memalam; wa busa zanam khak e paeet ra.

yadat gerami bad !

 Malek Lakanwal

عزیز مردِ وطن

مید داشتم

به روز های بعد

که پی هم می آید

مرا خمیده ساخت

زمزمه های درد و شکست

در زوایای تصورم  وجود نداشت

می اندیشیدم به پیروزی های ارشد

و چرخ زمان

با پیام تلخ مرگ

درید قلبِ

پدرِِ ملت را

آن راد مردِ مبارزِ جهان را

لرزید تن مظلومان برهنه پا

گریست همرزمان رهروانش

خاکِ سیاه بلید بخود

فخر داد به ام لبلاد

آرمید به آغوش مادر وطن

آزمود زمان را

که چسان جفا می شود

نا آرام خفتی

 ۳ دسمبر ۲۰۰۸

 صالحه (رشیدی)

در آغاز کلام از طرف خود و اعضای فامیل خود، و به نماینده گی از رفقا و دوستان و هواخواهان رفیق ببرک کارمل فقید در ایالت متحدۀ امریکا، عمیق ترین تاثرات قلبی را به محترمه محبوبه کارمل، محترمه دکتورس اناهیتا راتب زاد و جمله اعضای فامیل آن مرحوم تقدیم و به روان پاک شان درود میفرستم.

امین الله مفکر امینی

. . . مطمئن هستم که رهروان واقعی و حقیقی آن بزرگمرد ارمانهای بزرگ وی را، که سعادت و خوشبختی مردم کشور بود، ادامه میدهند و در راه ارمانهایش بی هراس و صادقانه در داخل و خارج از کشور در دیار غربت و مهاجرت به پیش میروند.

  گنجعلی عبدالله 

مقالات

http://fc.webmasterpro.de/as_noscript.php?name=helmand