دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند  
 

 
 

ارگان نشراتی حزب دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 
 

 

درود و افتخار بر قهرمانانیکه در راه انقلاب شهید شده اند!

 

 

    

 

 

تصویر مستندِ تاریخی و یادگاری افسران و سربازان قهرمان اشتراک کنندۀ در انقلاب ثور بالای تانک زنده یاد محمد اسلم وطنجار بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند ۷ ثور ۱۳۵۷ در مقابل ارگ

(تصویر ازفوتو ژورنالیست سابقه دار و متعهد کشور محترم شیرشاه ابوی)

 

 

اجرای موفقانه وظایفی که در برابر ما قرار دارد وابسته به تأمین صلح و امنیت در سراسر کشور است. اما ارتجاع و امپریالیزم در رأس امپریالیزم امریکا در تبانی با هژمونیزم چین، پاکستان را به تخته خیز تجاوزگری مبدل ساخته به مداخله و تجاوز نظامی علیۀ کشور ما ادامه می دهند.

جنگ اعلان ناشده زنده گی و کار صلح آمیز مردم ما را مختل ساخت. اما مردم افغانستان اکنون چهره واقعی دشمنان یعنی عناصر ضد انقلابی را که از خارج فرستاده میشوند و حامیان امپریالیستی و ارتجاعی آنان را به خوبی می شناسند

از سخنرانی ببرک کارمل به مناسبت پنجمین سالگرد انقلاب ثور

  

 

 

 

به نظر من اگر همین غربی ها و امریکائی های جهانخوار در برابر انقلاب شکوهنمد ثور مخالفت و مداخله نمیکردند افغانستان شاهد چنین حوادث تلخ نمیبود. و حالا که همین خونخواران جهانی در افغانستان حضور دارند چه دست آوردی برای این کشور دارند؟

آرین جان، کابل

 

هر انقلاب ویرانی و خونریزی با خود همراه دارد اما نظام حکومت کارگری دهقانی بود. نهاد تحصیلی پزشکی خصوصی نبود هر تاجک پشتون هزاره ازبک نظر به درجه به پوهنتون دلخواه خود درس میخواند فقر نبود هر مامور مدیر رییس از خود حقوق و کوپون داشت که میتوانست به همان امرار حیات کند. نهاد های عامه المنفعه ساخته میشد بیکاری نبود فابریکه های خصوصی و دولتی فعال بود اقلاً مردم طبقه غریب از تولیدات کشور خود استفاده میکرد و وارث هر شهید بخاطر امرار حیات خود صاحب یک اپارتمان و حقوق خود بود اما تحولات بعدی آن ویرانی و مهاجرت . .

مزاری، کابل

 

افغانهای محترم!

دوران حزب دموکراتیک بهترین دوران زندگی در طول تاریخ افغانستان بوده زیرا آنها همه فرزندان وطن دوست و با شرافت بودند، راستی رضای خدا همه آنها برای مردم خدمت میکردند و دزدی مردم را مانند این "مجاهدین" چور و چپاول نمیکردند برای زنها پیران و اطفال احترام داشتند، در تلاش پیشرف وطن کار میکردند، در آن وقت هم همین جهادی ها بنام دین بالای دین اسلام تجارت میکردند، حکومت کنونی و جهادی را بنگرید همه دزد رهزن و فساد اداری را اکنون بیبینید ولی حزبی های ۷ ثور از رهبری گرفته تا سپاهی تا الحال هیچ چیزی ندارند.

بی بی شیرین، کلوله پشته کابل

 

با درود به همه رزمندگان راه آزادی!

من در همان سال دانشجوی صنف دوم دانشگاه نظامی کابل (حربی پوهنتون) بودم همه محصلين حربی پوهنتون و اکادمی تخنيک حربی و افسراني که عضو حزب دموکرتيک خلق بودند از حوزه های حزبی خود دستور گرفتند تا آمادگی برای انقلاب داشته باشند. رفقای ما مخفيانه از طريق اکادمی تخنيک و حربی پوهنتون با اشغال سلاحکوت های معين مسلح گرديند. هم دروازه های ورودي- قرارگاه ها سنترال تلفون و محلات سوق الجيشی در محاصره انقلابيون قرار داشت- منع رفت و آمد صادر و قيود گشت و گذار وضع گرديد. رزمندگان حزب ما قوای چهار و قوای پانزده زرهدار را در تصرف خود در آوردند حرکت تانک های رفقای قهرمان ما به طرف شهر کابل آغاز شد فضای جنگی و پر هيجانی همه جا را فرا گرفته بود. افسران و استادان غير حزبی احترامانه در قرارگاه پوهنتون جمع آوری گرديدند و برای شان دستور صادر گرديد تا محل را ترک نه کنند فردای آنروز پيروزی انقلاب به همه افسران و محصلين طی گرد همآيی در صحن پوهنتون با اطلاع همگان رسانيده شد. جنرال شاه پور احمدزی قوماندان حربی پوهنتون آمادگی اش را برای حمايت از انقلاب ثور اعلام داشت همه خوش و خوشحال بوديم و ما اين حرکت انقلابی را برای آينده بهتر انجام داده بوديم ولی متاسفانه ارتجاع و حاميان بین المللی آن مانع اين پروسه گرديدند و جنگ تا کنون در کشور عزيز ما جريان دارد.

روان همه رزمندگان قهرمان کشورم شاد باد!

مرد مسافر از شهر هرات

 

انقلاب شکوهمند ثور بخصوص مرحله نوین و تکاملی آن یک امر تصادفی نبود، بلکه یک ضرورت مبرم و تاریخی بود که مردم شریف افغانستان دوصد سال کم و بیش تحت استثمار، ظلم و ستم خاندان ظالم سلطنتی قرار داشتند سال هایی که جز خشونت بی رحمی ترور و اختناق قساوت و سنگدلی چیز دیگری وجود نداشت سالهایی که بهره کشی حاکمان مستبد از زحمتکشان همه ملیت ها و اقوام بود استبداد طراز فاشیستی جریان داشت که میتوان تداوم جنگهای سی ساله کشور را در پهلوی هزاران عوامل خارجی و داخلی چون جهل و بیسوادی را در مرکز بقایای میراث سلطنت جای داد و عامل عمده جنگها دانست.

ذکریا کوهستانی، ماسکو

 

سلام به همه،

من در دوران حکومت کمونیست ها کودک بودم از سياست چيزی نميدانستم، ولی همين قدر احساس ميکردم که از زندگی لذت ميبرم و دنيا رنگي ديگري داشت چون دوران تعليمات ابتدايی ام را در آنزمان با نظم و دسپلين خاص در مکتب سپری کردم و زمانی که آن حکومت سقوط کرد زمان تحصيلات عالی ام بود زندگی برايم جهنم شد از هر طرف بي عدالتي ها و حق تلفي ها و بدبختي هاي مردم شروع شد که من اين تغيير و تفاوت را به وضاحت درک کردم ديگر زندگی چهره خشن به خود گرفت آدم های شاد و خندان انسان های خاموش و افسرده شدند.

داکتر بشرا سعادت، کابل

 

سلام. انقلاب و یا کودتای هفت ثور اگرچه در جریان آن نواقصی هم داشت، برای اولین بار صفحه جدیدی را در حیات سیاسی و اجتماعی مردم باز نمود ملیون ها دهقان صاحب زمین شد و سود و سلم از دوش دهقان برداشته شد حکومت ارباب رعیتی ملغا شد به حکومت استبدادی خاندان اهل یحیی خاتمه بخشید و پیشرفت های در عرصه مدرنیزه ساختن جامعه افغانی صورت گرفت و امروز شعور افغانستان آنقدر بیدار است که دیگر فریب مذهب را نخواهد خورد و برای همیش برای یک جامعه مدرن و عاری از استثمار فرد توسط فرد بپیش میرود این است واقیعت انقلاب ثور ۱۳۵۷

نجیب الله کامل، روتردام هلند

 

سلام به تمام خواننده گان عزیز. در حقیقت، انقلاب ثور از طرف یک تعداد کودتا گفته میشود ولی از طرف دیگر بسیار دستاورد های خوب و پر ارزش در جامعه افغانی داشته است. اما این جامعه غربی و همسایه های ما بوده که نخواستند مردم ما در آرامش و خوشبختی زنده گی نمایند. کدام عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کابل در زمان حکومت شان زنده گی خوب داشتند وقتی که جمهوری افغانستان (جمهوری دموکراتیک افغانستان) سرنگون شد بسیاری از اعضای حزب او حتی در خانه های خود نان و آرد نداشتند که من حتی خانه های شخصی بعضی آنها را مشاهده کرده ام.

سیاوش، مینسک

 

هفت ثور روزیست که اگر ادامه پیدا می نمود، وضعیت مصیبت بار و فاجعه آمیز امروزی بوجود نمی آمد. در واقع، هفت ثور آغاز حکومت فرزندان صدیق و انسانهای پُرشور این سرزمین است که توسط متحجرین و کوردلان مذهبی، به کمک امپریالیزم، خفه شد و امروز آهسته- آهسته صدای مظلومیت و برحق بودن آنرا دوباره می شنویم. بدون شک کشور ما مانند ترکیه نوین به یک مصطفی کمال (آتا ترک) نیاز دارد، تا ریشه های پوسیده و خشک دین و مذهب را در افغانستان بخشکاند. تا زمانیکه مردم افغانستان در این دام گرفتار باشند، به خوشبختی نخواهد رسید.

مژگان نورزاد، کابل

 

هفت ثور١٣٥٧پیروزی مبارزین راستین، وطنپرست و روشنفکر افغانستان ضد ارتجاع و فساد بود که متاسفانه توسط امپریالیسم جهانخوار و فاسد به کُمک جنایتکاران و مرتجعین وطنفروشان ناکام شد و تا امرز دیگر چنین سعادتی نصیب مردم ما نشدـ

وحید از هامبورگ

 

من صرف اینقدر میخواهم برای شما بگویم که شما هفت ثور و رژیم دموکراتیک آن را با نظام های دیگر که در افغانستان قدرت داشتند مقایسه نمایید که چطور نظام داشتیم. و بازسازی که در آن زمان شده بود که تا حال در افغانستان دیده میشود و بازسازی که حالا شده و می شود سابق تنها شورویها در افغانستان بودند ولی فعلا تمام نیرو های ناتو و سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکنند. شما خود قضاوت کنید؟

نورزی، کابل

 

 هموطنان عزيز و شرافتمند سلام برای همه شما.

انقلاب ۷ ثور و مرحله نوين آن راه درخشان و ساختار جامعه نوين و عادلانه را در افغانستان باز کرده بود. افسوس که توسط امپرياليزم خونخوار و نوکران جنايت کار، وطنفروش و خائن آن به ناکامی انجاميد و اين جنايت کاران تاريخ بشريت افغانستان عزيز ما را يکی از بدنام ترين کشور دنيا مبدل ساختند. بايد همه مردم صلح دوست و وطنپرست ما اين حقيقت را درک کنند. با احترام،

محمد سخی، سويدن

 

۷ ثور روز خوشبختی برای ملت افغانستان بود روز سعادت و کامیابی روز عدالت و قانون لعنت به کسیکه زمینه ساز برای ۸ ثور شد لعنت به کسیکه تحت بیرق جهاد جنگ سیاسی را به یک جنگ ایدیالوژیک تعبیر کردند و ملت فقیر و ادیالیست مارا به گمراهی کشاند. خیانت اصلی را ظاهر کرد که در ۴۰ سال زمامداری اش ملت را به فقر نگهه کرد و ملت مجبور شد برای یک لقمه نان دست به یک عمل بزند چی پسندیده چی نا پسندیده که سرنوشت به کمک بخور نمیر امریکا کشاده شد و ادامه دارد.

عاقل از توکیو

 

سلام. من صنف ۱۲ مکتب عسکری و غریب ترین ولی متعلم لایق و با استعداد بودم که انقلاب ۷ ثور به پیروزی رسید و در سال ۱۳۵۹ افسر اردوی افغانستان شدم که اردوی شوروی یک سال قبل به افغانستان آمده بود و فعلا داکتر حقوق هستم رهبری ح. د.خ.ا. بنفع کشور از شوروی ها استفاده خوبی کرد و من شاهد ترقی و پیشرفت سریع افغانستان بودم در تمام عرصه ها شوروی ها افغانستان را کمک کردند من غریب نبودم و وطنم امنیت بود .

نجیب الله کامل، روتردام هلند

 

سلام به هموطنان. نظر های غير مسوولانه و قضاوت غيرعادلانه در رابطه به عملکرد های جريانات سياسي در افغانستان هميشه يک جانبه بود و هيچ جريان سياسی حاضر به قبول کردن اشتباهات خود نيست. اگر قرار باشد هفت ثور را محکوم کرده و سياه ترين روز را در تاريخ برايش مقام داد. آفرين به آن وجدان که هشت ثور را که تمام دارای های ملت و افتخارت تاريخی افغانستان را که توسط رهبران جهادی به دشمن سوگند خورده افغانستان تسليم کرده و زنده گی آبرومندانه مردم ما را به سياه ترين روزها مبدل کردند آنرا افتخار تاريخ مان ميداند.

علی راد، کوبنهاگن

 

سلام خدمت تمام خواننده گان گرامی!

اگر دقیقاً ارزیابی شود تهاجم فرهنگی و شیوه های مختلف کشتار و بدنامی افغان ها که بعد از هشت ثور الی اکنون جریان دارد. در زمان خلقی ها و پرچمی ها وجود نداشت. میلیون ها افغان بعد از هشت ثور به کشور های دنیا سرا زیر شدند نه پیش از آن اگر شدند عده محدود آنهم به اساس مشکلات و سلیقه های شخصی خودشان ترک وطن کردند کدام خلقی یا پرچمی مال بیت المال را غارت کرده بود؟ و یا بخاطر سردردی خود دوبی رفته بود کدام افغان از گرسنگی طفل خودرا در زمان کمونیست ها به ۲ هزار افغانی فروخت؟

قیس نوری، مزار شریف

 

هفت ثور ۱۳۵۷ روزیست که اگر ادامه پیدا می نمود، وضعیت مصیبت بار و فاجعه آمیز امروزی بوجود نمی آمد. در واقع، هفت ثور آغاز حکومت فرزندان صدیق و انسانهای پُرشور این سرزمین است که توسط متحجرین و کوردلان مذهبی، به کمک امپریالیزم، خفه شد و امروز آهسته- آهسته صدای مظلومیت و برحق بودن آنرا دوباره می شنویم. بدون شک کشور ما مانند ترکیه نوین به یک مصطفی کمال (آتا ترک) نیاز دارد، تا ریشه های پوسیده و خشک دین و مذهب را در افغانستان بخشکاند. تا زمانیکه مردم افغانستان در این دام گرفتار باشند، به خوشبختی نخواهد رسید.

مژگان نورزاد، کابل

 

در قدم اول سالروز انقلاب شکوهمند هفت ثور ۱۳۵۷ را به همه هموطنان خویش تبریک میگویم. هفت ثور نقطه عطف در زندگی مردم ما بود و توسط یک تعداد استفاده جویان و کوردلان با کمک ۷۲ کشور امپریالیستی به شکست انجامید. کدام یک اعضای رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان دارای دارایی هنگفت ملت است و زمین کی را غصب کرده و کی را بنام سنی و شیعه کشته؟ تشکر.

فرید، کابل

 

در باره ٧ ثور ۱۳۵۷ میتوا ن نظریات مختلف ارایه نمود. این رویداد واقعا طرز تفکر و جهان بینی مردم افغانستان را دگرگون نمود. اگر امروز متوجه شویم هیچ یک از اراکین دولت سابق چه در داخل و چه در خارج از کشور زنده گی مجلل ندارند و پول بیت المال را مثل رهبران جهادی و رهبرانی امروزی در دولت به یغما نبردند و حیف و میل زنده گی شخصی خود نکردند. با هر ایدیالوژی که داشتند میخواستند به مردم خدمت کنند نه این که چور و چپاول مثل این تباه کاران.

امان الله عزیزی، مانتریال- کانادا

 

سلام افغانهای عزیز!

پیروزی انقلاب ثور یک طوفان شدیدی بود که دروازه تمام ظالمان، فیودالان و استثمارگران را در هم شکست و یکبار نابود شدند. ما اطرافیان از دره های تاریک و سردی که دیگر جای تیله کردن برای حکومت های ظالم نماند، آزاد شدیم و راهی مرکز، ولایات و بالاخره توانستیم به خارج مسافرت کنیم. اما باز این عناصر و ایمان آورده به دالر به کمک مارهای استعماری حق ملی مردم بیچاره افغانستان را زهرآلود ساختند که دیگر نه عربیهای و ناتوها درمان کرده بتوانند. حتا رهبران کمونیست ها شخصیت های غریب و مردمدوست بودند. اما ببینید رهبران و قوماندانان جهادی را!!!

قوت از کانادا

 

انقلاب ثور ۱۳۵۷ تحولی بس عظيمی در زندگی ملت محروم افغانستان بود اما اينکه جنگ را کشور های مغرض به کمک جاسوس پليد ذولفقار بوتو در راس حکومت مرتجع پاکستان در سال ۱۳۵۴ آغاز کرده بود و کمپ های . . . را به رهبری گلبدين، ربانی و مسعود . . . در سال ۱۳۵۳ در پاکستان اساس گذاشت بدين مفهوم است که اگر اعضاي حزب دموکراتیک خلق از تکه کعبه هم لباس ميساختند جنگ امريکا و پاکستان عليه اين ملت ادامه داشت. چنانچه بعد ۵۵ سال امريکا به آرزويش رسيد.

 حمید

 

منبع: BBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

برای این که وحدت ملی و وطن پرستانه واقعاً استوار و خلل ناپذیر باشد به اساس و
  پایه مستحکم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ضرورت است
. ببرک کارمل

 
     
     
 

رفقا، دوستان عزیز !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرسهای پوست الکترونیکی سایت بفرستید:

admin@esalat.org

esalatadmin@hotmail.com

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : انجنیر فضل الرحیم همت

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به اصالت می باشد.

Copyright2006  Esalat