Feb 5, 2013 21:18


دکتور فرید طهماس

 

 

طنز کوتاه

 نوشته دکتور فرید طهماس

 

در فامیلهای بسیاری از ما و شما، همین که بردار زاده ها و خواهر زاده ها به دنیا می آیند و حلقه کوچک فامیلی بزرگ و بزرگ تر میشود، در پهلوی نامهای ما، یک نام دیگر نیز افزوده میگردد، مثلاً: کاکا، ماما، خاله، عمه . . .

 بطور مثال، مرا که نامم فرید است، برادر زاده ها و خواهر زاده هایم "کاکا فرید و ماما فرید" میگویند.

از بس که کاکا فرید و ماما فرید گفتن در بین اعضای فامیل ما عادی شده، برادران و خواهران من با زنان و شوهران شان نیز مرا کاکا فرید میگویند. عروسان و دامادان شان را ببینید که آنان هم مرا کاکا فرید صدا میزنند، نواسه های آنان نیز مرا کاکا فرید میگویند و مهم تر از همه، خشوها و خسرهای شان که تا چند وقت پیش مرا فرید جان میگفتند، حالا کاکا فرید خطاب میکنند.

خوب، اگر آنها مرا کاکا فرید میگویند، قابل تشویش نیست، بگذار بگویند، اما چیزی که سبب تعجب من میشود این است که مادر و پدرم که سالها مرا "فریدک" میگفتند حالا دیگر  کاکا فرید می گویند.

 این هم آنقدر قابل تشویش نیست، پدر و مادر ــ پدر و مادر است؛ اما جالب این است که دیشب مادر کلانم یکصد و پنج ساله گی خود را جشن گرفت و هنگاهی که تحفه سالگره اش را به وی تقدیم میکردم، در حالی که از فرط پیری صدا و دستهایش می لرزید، تحفه را از دستم گرفت و گفت: "تشکر کاکا فرید، خدا عمر ترا هم دراز کند! "

خوب، مادر کلان هرچند نباشد مادرکلان است، اما جالب تر این است که خسر و خشویم که هرکدام شان بیش از ۹۵ سال عمر دارند، به جای این که مرا "داماد عزیز" صدا بزنند، کاکا فرید میگویند.

به هر حال، خشو و خسر مثل پدر و مادر قابل احترام هستند و میتوان گپ شان را تحمل کرد، اما چیزی که بسیار قابل تشویش است، این است که زنم نیز که هنوز شش ماه از عروسی ما نه گذشته و تا همین چند هفته پیش مرا "فرید" میگفت، حالا کم کم به کاکا فرید گفتن شروع کرده است!

به هر صورت، آدم میتواند زن خود را درک کند، لیکن چیزی که واقعاً وحشتناک خواهد بود، این است که خدا ناخواسته نه رسد روزی که اولین فرزندم که هنوز به دنیا نیامده، نیز مرا کاکا فرید بگوید!؟

گپ بین ما و شما باشد، از بس به شنیدن کاکا فرید ــ ماما فرید عادت کرده ام، یگان وقت خودم نیز میخواهم خود را کاکا فرید و ماما فرید بگویم.

 پایان،

۲۰۱۳

 

 

 

 

 مطالب و نوشته های که تا کنون از محترم دکتور فرید طهماس در «اصالت» به نشر رسیده است:

 

 

کدام ما هشیار بودیم؟ - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

در مجلس نماینده گان - طنز کوتاه از دکتور فرید طهماس

مصاحبه ــ راپورتاژ از فیسبوک - دکتور فرید طهماس

تفاوتها - طنز کوتاه از دکتور فرید طهماس

دعوتـــــــنـامه - دکتور فرید طهماس

طنز در بارۀ خودم - دکتور فرید طهماس

فرامین جدید به افتخار ۸ مارچ - دکتور فرید طهماس

چی گونه مشهور شدم - دکتور فرید طهماس

سربازانِ شاشوک، آمریکایی نیستند! - دکتور فرید طهماس

نابغه های شهر ما - دکتور فرید طهماس

عشق فیس بوکی - دکتور فرید طهماس

معلم اخلاق - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

پتلون شیر لالا - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

جوانِ عجیب (از طنزهای مردم دنمارک) - دکتور فرید طهماس

نمرهء تیلفون - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

قندآغای پوسته رسان طنز جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

فراموشکار - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

بد بخت - شعر زیبایی از دکتور فرید طهماس 

مستورهء آداب - غزل نغز و زیبایی از دکتور فرید طهماس 

مرغ شکم پُر - طنز زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

معذرت می خواهیم! - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

مصاحبهء «اصالت» با محترم دکتور فرید طهماس، ژورنالیست ورزیده، نویسنده و طنز نویس چیره دست کشور 

مصاحبهء دکتور فرید طهماس با داکتر فاروق فردا

فورمه را خانه پری کنید! - طنز جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

لشمکِ چاپلوس - طنز بسیار جالب و زیبای از دکتور فرید طهماس

می خواست رییس شود! -  طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

پهلوانِ روزنامه نگار: طنز زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

طنز دربارۀ طنز - نوشته ای دکتور فرید طهماس

پدرم به جولا تبدیل شد - طنز بسیار جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

مصاحبه با حزب دموکراتیک خلق افغانستان - نوشتهء دکتور فرید طهماس

مصالحه؟ - دکتور فرید طهماس

نامهء محترم دکتور فرید طهماس عنوانی «اصالت»

سنگها - نویسنده: لف تولستوی - مترجم: دکتور فرید طهماس

یک نامه و دو طنز به سایت وزین «اصالت» - دکتور فرید طهماس

لباس جدید پادشاه - ترجمه از روسی: دکتور فرید طهماس 

قو، ماهی و خرچنگ - ترجمهء تحت اللفظی: دکتور فرید طهماس

برگزیده یی از کتاب شیطان و دوشیزه پریم -  برگردان از روسی: دکتور فرید طهماس

یک رباعی به خاطر بهار - دکتور فرید طهماس

ای زن - پارچه ای نغز و زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

شش دوبیتی های نغز و زیبایی از دکتور فرید طهماس

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org