اشعار استاد (صباح)

دوبيتی های  بهاری

پيام نو بهاران پر اميد است

برای زنده دلان يک نويد است

صفا ها و صداقت و صميميت

به فرداهای بهتر يک کليد است
 

 بهاران روز نو نوروز باستان

مبارک باد بر مردم ا فغان

خداوندا بروي عاشقانت

نگرداني ديگر ما را پريشان
 

بهاران فصل خوبي زندگانست

شگفتن های دوران جوانست

به گوشه گوشه يي ميهن زيبا

کنون موسم عشق و شادمانست
 

تمام بوستان در روز نوروز

سفيد و سرخ با جامه زردوز

رسيده بلبلان در موسم گل

نواها ميرسد از باغ امروز
 

به مثل گل سرشتي تازه داريم

بهاران سرنوشتي تازه داريم

خدا خواهد بهار و روز نوروز

به گلگشتان بهشتي تازه داريم
 

بيا توبا بهاران همسری کن

رها از اين همه ناباوری كن

تو ای فصل شکفتن از روي مهر

صداقت را به ما ياد اوری كن
 

تو ای مهر و صفای رفته برگرد

سرود زند گي را گفته برگرد

گلاب و لاله و نرگس و نسرين

بيا نوروز شده شکفته برگرد
 

بيا اين آفتاب ارزاني تو

صفای بی حساب ارزاني تو

بهاران روز نو نوروز باستان

هزاران شعری تر ارزاني تو.
 

سرود آبشاران خوشگوار است

نوائـی دلنشين در لا له زار است

بيا باهم رويم دامان دشتها

صفای زندگي اندر بهاراست
 

مزار اندر بهاران لا له زاراست

گلاب و نسترنها بي شمار است

به دربار علي شاهي ولا يت

ز روضه تا نظرگاه بيروبار است
 

علی آيم به دربارت زيارت

ز بارگاهت نصيبم کن سعادت

بتو گويم که تو مشکل گشايي

نما صلحي به کشورم سخاوت
 

بهاران عشق ها را آتشین کن

نگاه عاشقان را دلنشین کن

بخندان غنچه ها روي شاخه

تبسم بر لب گل جانشین کن
 

به روي شاخه مي جنبد جوانه

فضای باغ سرشار از ترانه

خوشها بر حال تو در فصل بهار

پرستو باز ميگردی به خانه
 

سرود آبشاران خوشگوار است

نوائـی دلنشين در لاله زار است

بيا با هم رويم دامان دشتها

صفای زندگي اندر بهار است
 

زمين و باغ گرديده گل افروز

نواها ميرسد از باغ امروز

نوازش ميکند جان و دلم را

سرود گرم بارانهای نوروز
 

بيا کابل رويم اندر بهاران

بگرديم باغ بباغ با جمع ياران

نشانيم ناجو های يادگاري

برای نسل آينده يي افغان .

 

 

             

واژه های تلخ          

          

 دو همسفر        

           

 قصه درد آلوده سفر              

                  

          رنگ و نيرنگ                     

                                                               

یک شهر فریاد