دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند
 

 
 

 

 

 
 


 

 

 

 (۱۰ قوس ۱۳۷۵ مطابق اول دسمبر ۱۹۹۶)

جاویدان باد نام و خاطرۀ تابناکِ زنده یاد ببرک کارمل، سیاست مدار بزرگِ شرق و

 رهبرِ زحمتکشان افغانستان!

 

 

اصالت مراتبِ تأثراتِ عمیق قلبی خویشرا به مناسبتِ پانزدهمین سالگردِ جاودانگی شخصیتِ بزرگِ تاریخ معاصر افغانستان، رهبر محبوب القلوب زحمتکشان و سیاست مدار بزرگ شرق، انترناسیونالیست و مدافع عدالت خواهی و ترقی خواهی کشور عزیز ما افغانستان، زنده یاد رفیق ببرک کارمل، به محترمه محبوبه کارمل و تمام اعضای فامیل و خانوادۀ محترم و نجیب آن بزرگمرد، محترمه رفیق دکتور اناهیتا راتبزاد، هموطنان عزیز، دوستان، رفقا، همرزمان، کادرهای سابقه دار انقلابی و وطنپرست حزب محبوب مان ح.د.خ.ا. و صفوفِ رزمندۀ حزبِ شهیدان و قهرمانان ما  تقدیم میدارد.

   یاد و خاطرۀ رهبر بزرگ و بی بدیل مان گرامی باد!

 

 

رحیم آریا

 

 

من با شگفتی و شیفته گی به سوی ببرک کارمل می نگرم و در برابر جادوی نگاهش مقاومتم را از دست می دهم، چندان که حتا یونفورم نظامی ام نیز مانع نزدیک شدن و ادای احترام کردن به وی نمی شود، در حالی که می دانم چشمان جاسوسان رژیم متوجه او است و هرکسی را که به وی نزدیک می شود و ادای احترام می نماید به ویژه نظامیان را -، شناسایی می کنند و به داماد شاه که سردار مغرور و خود خواه و همه کارهء رژیم است، گزارش می دهند؛ اما من . . .

محمد نبی عظیمی

 

 

خاطرات کبیر مسکینیار

از زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز

 

 

یزدان ظفری، ادیلاید آسترالیا

 

 

  محمد یعقوب هادی

 

  

 

 امــــــرالله همـــــــــــــــــــــرزم

 

 

 

محمد عیسی فرید

 

 

به بزرگداشت از پانزدهمین سالروز درگذشتِ بزرگمرد کشور

 

سالک

 

 

 

چراغ علی

 

 

 

به یادِ رادمردِ بزرگِ افغانستان

 احمدشاه قادری 

 

 

کارمل . . . درگذشتِ قبل از وقت!

محمد طاهر نسیم،

 به نمایندگی جمعی از رفقا

 

 

 

 ببرک کارمل ستارهء درخشان و مبارزِ عدالتخواهء کشور

 علی رستمی

 

 

 نام  ببرک کارمل جاودان و روانش شاد باد

دوکتور نثار احمد صدیقی

 

 

ببرک کارمل بزرگ مرد تاریخ

  عبدالوکیل کوچی

 

 

گرامیداشت از پانزدهمین سالگرد وفات زنده یاد ببرک کارمل

 امین الله مفکر امینی

 

 

با تصاویر یونیک و ناب

 

 

سلسلۀ نشرِ بقیه نوشته ها و مطالب رسیده به ادارۀ اصالت ادامه دارد!

 

 

 

 

مقالات