یاد و بود از شهیدان گلگون کفن حزب و
دولت دموکراتیک افغانستان
 

 گور خونین شهیدان به تو آواز دهد

شعله ی را که فروزان شده خاموش مکن

ما به اُمیدی وفای تو گذشتیم ز جان

دوستان را مبر از یاد و فراموش مکن
 

یادی از سپاهی رزم و  پیکار
 

رفیق شهید سید عبدالمنیم (صدیقیان) دریک خانوادۀ مبارز و روشنفکر ولایت کابل چشم به جهان گشود. او هنوز متعلم مکتب بود که به فلسفه و سیاست علاقمند شد و به مطالعات فلسفی پرداخت. بخاطر آرمان زحمتکشان افغانستان، داوطلبانه به صفوف حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوست و در دوران حکومت فاشیستی حفیظ الله امین منشی گروپی بخش مخفی جوانان لیسه حبیبیه بود، و بعد از تحول شش جدی ۱۳۵۸ به حیث منشی سازمان دموکراتیک جوانان لیسه محمود طرزی وظایف حزبی را ادامه داد.

رفیق شهید سید عبدالمنیم در جریان صنف دوازدهم، به دستور حزب راهی خدمت در صفوف قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان در بخش سیاسی شد و بعد از تکمیل تعلیمات نظامی، به صفت معاون سیاسی قطعۀ سرحدی بریکوت کنرها شروع به کار کرد. رفیق شهید در جریان وظیفه، نظر به شایستگی و خدمت صادقانه، مفتخر به چندین مدال و ترفیعات فوق العاده شد.

در نتیجۀ خیانت عدۀ و موجودیت اجنت های پاکستانی در قطعه، جزوتام به ضدِ انقلاب فروخته شده، اما مدافعین و رزمندگان سرسپردۀ میهن که در رأس آن رفیق شهید سید عبدالمنیم قرار داشت، به دشمن تسلیم نه گردیده و تا آخرین مرمی با شهامت و پایمردی برعلیه توطئه گران رزمیدند و چند بار تهاجم پاکستانی ها و نوکران زرخرید شان را عقب زدند اما سر انجام در روز سوم مقاومت، تمام ٧٢ تن مدافعان و رزمندگان حزب و وطن به شهادت رسیدند و  حماسه  آفریدند. سر را دادند و سنگر را ترک نکردند.

روح شهیدان گلگون کفن شاد و خاطرات شان گرامی باد!

 

رفیق شهید تورنجنرال عبدالجلیل شهیدی

رفیق شهید عزیز احمد نوری

رفیق شهید کمال الدین

رفیق شهید غلام جیلانی

رفیق شهید تورن جنرال سید دل اقا

رفیق  شهید محمد داؤد غازی زاده

 

 

دست اندرکاران اصالت از شما رفقا، دوستان و هموطنان عزیز صیمانه تقاضا میکنند كه هر گونه اطلاع، خاطره، نام و يا ردي از اين شهدا داريد، در اختيار ما قرار بدهيد، هر خاطرۀ شما ولو بسيار كوچك باشد، برگ زريني از تاريخ استقامت و پايداري لاله هاي داغدار اين مرز و بوم است. لطفاً در تدوين اين ليست، ما را همياري كنيد و در جمع آوری  زندگینامه، خاطره ها و حماسه های این قهرمانان و شهیدان و معرفی آنها به نسلهای جدید مبارزان راه آزادی، ترقی و دموکراسی ، یاری رسانده، رسالت و دین خودرا ادا نمایید.

 

زنده گینامه های قهرمانان و شهیدان گلگون کفن را به ادرس های ذیل میتوانید برای ما بفرستید:

 

ادارۀ سایت "اصالت"

admin@esalat.org

esalatadmin@hotmail.com