دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند  
 

 
 


ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور
 

 
 


 

 

 


استاد (صباح)

 

      پیام تبریک دکتور فرید طهماس به مناسبتِ چارمین سالگرد نشراتِ اصالت

      پیام تبریک امین الله مفکر امینی به خاطر گرامیداشت از چارمین سال نشراتِ اصالت

      پیام شادباش شهاب الدین سرمند به مناسبتِ چارمین سال نشراتِ اصالت

      پیام تبریک نذیر ظفر (ژورنالیست) به مناسبتِ چارمین سالگردِ اصالت

      پیام تبریک کامل احمد احمدی از شهر کابل به مناسبتِ چهارمین سالگردِ سایت اصالت

      پیام تبریکي غلام نبی رنجبر از کندز به مناسبتِ چهارمین سالگردِ سایت اصالت

      تحفه و پیام ذوالفقار علی حقداد از پامیر بدخشان زیبا به مناسبتِ چهارمین سالروزِ اصالت

      چهار سالگی اصالت مبارک باد!- پوهنیار بشیر مومن

      چهارمین سال نشراتی تانرا تبریک و تهنیت عرض میدارم - احمدشاه قادری

      مبارک چارمین سال نشرات سایت وزین اصالت - امرالله همرزم از جرمنی

      پیام تبریکی سنجر غفاری به مناسبتِ چهارمین سالگردِ نشراتی اصالت

      پیام تبریکی زمان قطب یار به مناسبتِ چهارمین سالگرد سایت اصالت

      پیام تبریکی عبدالواسع غفاری بمناسبت چهارمین سال نشراتی سایت وزین اصالت

      پیام تبریکی عبدالرحیم کاروال به مناسبتِ چهارمین سالگردِ نشراتی اصالت

      پیام تبریکی زبیر شیرزاد به مناسبتِ چارمین سالگردِ اصالت

      پیام تبریکی صمد راحم برومند به مناسبتِ چهارمین سالگردِ نشراتی سایت اصالت

      د اصالت ویبپاڼی د څلورمی کلیزی په مناسبت د اسدالله زمری د مبارکی پیغام

      چهارمین سالروز اصالت را گرامی میداریم! - (صارم)

      پیام شادباش و تبریکی به مناسبتِ چهارمین سالگرد نشرات اصالت - م. نبی غروال

      به گهرداران راه ترقی و عدالت اجتماعی - پیام تبریکیۀ دیپلوم انجنیر نورضیا فرین

      چهار سال اصالت با رسالت فرخنده باد! - فاروق فردا

      پیام تبریکی محمد عیسی فرید از هالند به مناسبتِ چهارمین سال نشراتی اصالت

      پیام شادباش لالِک مسرور به مناسبتِ چارمین سال نشراتِ اصالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت