ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 

به استقبال چهل و پنجمین سالگرد ح.د.خ.ا.

 

*    *    *

 

به پیشواز چهل و پنجمین سالگرد جمعیت دموکراتیک

رفیق اکادیمیسن دستگیر پنجشیری

 

 

 د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د ۴۵ تلین په یاد

 

 

یک واقعیت و یک پیام

 

 

سخنی چند در پاسخ به ارجافنامهﺀ فهیم ادا

 

 

از کجا تا به کجا؟

از سربلندی ها و افتخارات، تا سرخورده گی و درمانده گی

چه بودیم؟ چه هستیم؟ چه باید باشیم؟

برگی از خاطرات:

رفیق عبدالصمد ازهر

به پیشواز چهل و پنجمین سالگرد تأسیس ح.د.خ.ا.

هرگونه کاپی و نقل ازین مطلب بدون ذکر منبع و نام «اصالت» شدیداً ممنوع میباشد!

Copyright©2006  Esalat

 

 

ادا زیبا، مسوولیت بزرگ در آشفته بازار

نامۀ یکتن از اعضای نهضت فراگیر به ادارۀ «اصالت» در رابطه به نبشتۀ تحت عنوان "آشفته بازار "برخورد تاریخی" به قلم فهیم ادا .

(همکاران «اصالت» به پاس حُرمت و احترام به آزادی بیان، ابراز عقیده و اظهار نظر اعضای حزب این نامه را به نشر میسپارند.)

اظهار نظر نویسندگان منعکس کنندۀ دیدگاه «اصالت» نمیباشد!

 

 

سیاست بازان عصبی یا راه گمان عصبی؟

 

 

فساد در جمهوری اسلامی افغانستان و

عوام فریبی مبارزه با آن

رفیق فریدون عامل

 

 

بخش ۲

 

 

 

 

سالروز فرخندۀ ح.د.خ.ا. برای همه ی زحمتکشان و رزمندگان مبارکباد!

رفیق طاهر نسیم

 

 

نامۀ رفیق احمد فرید حیدری

رفیق عزیز «همت» سلام به شما و همکاران محترم تان تقدیم است. امیدوارم که این پیام من اقبال نشر در سایت وزین «اصالت» ناشر افکارِ دموکراتیک خلق افغانستان  پیدا کند که قبلاً از شما جهان سپاس مینمایم.

(همکاران «اصالت» به پاس حُرمت و احترام به آزادی بیان، ابراز عقیده و اظهار نظر اعضای حزب، یکی از دهها نامه و نبشته در رابطه به "یادداشت کوتاه «اصالت»" را که به ادارۀ «اصالت» مواصلت نموده است به دست نشر سپرده باقی نامه ها و نبشته ها را در یک فرصت و زمان مناسب دیگر حتماً به دست نشر میسپارند. قابل یادآوریست که اظهار نظر نویسندگان منعکس کنندۀ دیدگاه «اصالت» نمیباشد!

 

 

به مناسبت تجلیل از چهل و پنجمین سالروز تاسیس ح.د.خ.ا.

 این حزب قهرمانان و شهیدان وطن

رفیق امین الله مفکر امینی از ایالات متحدۀ آمریکا

 

 

درسهای از زندگی و کارنامه های ماندگار و جاودانه چه گوارا،
 چریک نجات بخش قرن بیست

(به افتخار چهل و پنجمین سال تاسیس ح.د.خ.ا.)

 

 

تو حزب ما تو حزب قهرمان ما

تجلیل از چنین روزی به مثابه ارج گذاشتن به افکار ترقی خواهانه و مردمی

 رهبر گران قدر حزب محبوب مان زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز میباشد

امرالله همرزم از جرمنی

 

 

نامۀ رفیق حبیب الله رسولی

 

 

به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد ح.د.خ.ا.

"نظر پیشنهادی"

راه اصولی و ثمربخش!

"باریک بین"

 

 

افتخار به شخصیت و نام پُر افتخارت رهبر دلسوز وطن

کارمل عزیز!

رنجبر از شهر کندز

 

 

چهل و پنجمین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان مبارکباد!

م. ن. ندرت

 

 

به رهروان صدیق ح.د.خ.ا. سپاس و احترام

 نبی غروال

 

 

دورود بی پایان به رهبر زحمتکشان افغانستان

زنده یاد پدر معنوی حزب ما محترم مرحوم ببرک کارمل

صالحه (رشیدی)

 

 

سالگردت مبارک باد ای والد معنوی من!

ستار خوژمن از سویس

 

 

چهل و پنجمین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

یحیی

 

 

نامهء رفیق احمدشاه قادری از هامبورگ

 

 

به مناسبت تجلیل از چهل و پنجمین سالگرد حزب

عبدالواسع غفاری

 

 

نامهء رفیق سید داوود "مصباح" از تاشکند

 

 

به رهبران و رهروان ح.د.خ.ا (حزب وطن) سپاس

سنجر غفاری از مسکو

 

 

 
 

بزعم ما تجلیل از سالروز ایجاد حزب ما، میتواند قدمی برای وحدت و یگانگی ما در راه رسیدن به اهداف بزرگتر باشد؛ لذا از شما تقاضا مینماییم تا پیشنهادات، انتقادات سازنده، نظریات ارزشمند، مقاله ها، تحلیل ها، نوشته های سیاسی- تاریخی، علمی، فرهنگی و اشعار خویشرا به این مناسبت به آدرس «اصالت» فرستاده ممنون سازید.

 

*   *   *


 «در این روز وقت آن رسیده که با حقانیت اعلام بداریم که برای نخستین بار در طول تاریخ نهضت آزادی بخش خلق افغان تنها سالگرد یک حزب سیاسی در افغانستان تجلیل میگردد، یک حزب سیاسی ایکه بحیث حزب طراز نوین پرولتاریا و تمام زحمتکشان کشور، حزب سپاهیان وطنپرست افغان، حزب مدافعان مصالح ملی وطن و استقلال ملی افغانستان، حزب خدمتگزار صدیق خلق و وطن واحد مان افغانستان نوین و انقلابی، حزب پاسخگوی منافع تمام مردم زحمتکش تمام ملیتها، اقوام و قبایل کشور، حزب انترناسیونالیست راستین، حزب کشاف راههای مهیب و خوفناک جامعه فیودالی - قبیله ای که در هر قدم با غولهای وحشی ارتجاع، امپریالیزم خون آشام و هژمونیزم شریر می رزمیده است، حزبی که دژ استبداد سلطنتی و رژیم اشرافی ملاک - بیروکراتیک و بورژوازی تجاری کمپرادور را واژگون ساخت و پرچم سرخ خلق - درفش انقلاب ثور و مرحلۀ نوین آنرا به ارادۀ خلق و برای آزادی و سعادت خلق دلیرانه و قهرمانانه، با قیام مسلحانۀ انقلابی برافراشت، حزبی که اکنون در خط مقدم سنگر آتشین پیکار طبقاتی زحمتکشان افغان، ملهم از قهرمانان آزادیخواه افغان، ملهم از اکتوبر کبیر و رهبر پرولتاریای جهان لنین بزرگ - این دوست صدیق و نجیب افغانها و خلقهای شرق علیه جنگ اعلام ناشده ای ارتجاع و امپریالیزم در رأس امپریالیزم آمریکا بی امان می رزمد، یورش می برد و پیروز میگردد و بسوی ساختمان جامعۀ نوین، بسوی صلح و سوسیالیزم با مارش ظفرآفرین انترناسیونال هشیارانه، شجاعانه، خردمندانه و در کادر اصول، بی ترس و بیهراس به پیش میتازد.»

 

از سخنرانی رهبر بزرگ و خردمند حزب ما رفیق ببرک کارمل

 در جلسه باشکوه بیستمین سالگرد ح.د.خ.ا.، جدی ۱۳۶۳

 

 

 «رفقا!

راهی را که حزب ما طی بیست سال طی کرده است، راه مهیب و سهمگین ، راه پیچیده و دشوار و نامکشوف بود. حزب در روند تشکل و تکامل خویش با یک سلسله دشواریها و موانع عینی و ذهنی برخورد نمود. عقب ماندگی عمومی و عدم رشد لازم مناسبات اجتماعی- اقتصادی سطح نازل تشکل شعور و بیداری سیاسی- طبقاتی اقشار زحمتکشان و عدم رشد لازم قوام ملی و فرهنگی به طور ناگذیر تأثیرات نامطلوب را در حزب میگذاشت، بدین جهت حزب دارای ضعف های قابل توجه بود. ترکیب اجتماعی حزب عمدتاً به روشنفکران محدود میگردید. آگاهی طبقاتی- سیاسی اعضای حزب و آمادگی تئوریک مارکسیستی- لینینستی آنان و انطباق خلاق آن در شرایط مشخص افغانستان در سطح نازل قرار داشت.

پراگماتیزم مائوئیستی و نعره های ماجراجویانه و فتنه گرانۀ مائوئیزم در یک جبهه با ارتجاع سیاه و اعمال امپریالیزم وضع سیاسی را از لحاط درک حقایق انقلابی و اصولیت انقلابی مبهم و غبارآلود میساخت. وضع نیمه علنی حزب ایجاد ساختار سازمانی وسیع و توسعۀ ارتباطات آن با توده ها را دشوار میساخت. در محیط حزبی تأثیرات نیرومند بلندپروازی های خودخواهانۀ روشنفکری شخصی، منافع گروهی و ناسیونالیستی و قبیلوی، بیماری های خرده گیری و خرده کاری و محفل بازی های خرده بورژوائی محسوس بود. نباید فراموش کرد که سرویسهای مخصوص امپریالیستی و محافل حاکمۀ سلطنتی اجنت های خودرا بغرض درهم شکستن وحدت و قابلیت رزمی حزب نیز به درون حزب نفوذ میدادند.

همۀ اینها بالای وضع حزب در دوران سالهای قبل از انقلاب تأثیر انداخته انشعابات را در صفوف حزب تحریک میکرد. در آنزمان هنوز پختگی لازم و کرکتر پختۀ انقلابی لازم و درک لازم از نقاط مشترک حزب در شرایط جامعه که میتوانست از انشعابات جلوگیری کند، وجود نداشت.»
 

از سخنرانی رهبر بزرگ و خردمند حزب ما رفیق ببرک کارمل

در جلسه باشکوه بیستمین سالگرد ح.د.خ.ا. ، جدی ۱۳۶۳ 

 

 

 «متاسفانه در عمل دیده میشود که بسیاری از کمیته های حزبی و رهبری آنها این حقیقت صریح را درک نمیکنند. احساس میگردد که آنها نمیتوانند بقای سکتاریزم، توجه بیش از حد به صحنه های خورد و ریزۀ درون حزبی، تصادمات شخصی، گفتگو ها، آوازه ها و افواهات و غیره را رفع کنند. توجه آنها معمولاً به مسایل کوچک معطوف گردیده و مسایل عمده و جدی را فراموش میکنند. متأسفانه این نوع برخورد خرده بورژوازی و روشنفکرانه، خطرناک و مهیب تا هنوز هم در وجود رفقای ما ریشه دارد. ما نتوانسته ایم در سراسر حزب خصلت های پرولتری و مردمی مبتنی بر اصول ایدیولوژیک طبقه کارگر را تعمیم بخشیم.»

 

از سخنان ناب و نقادانۀ رهبر بزرگ زحمتکشان افغانستان رفیق ببرک کارمل در پلینوم ۱۴

 کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. مورخ ۲۹ سنبله ۱۳۶۳

 

 

 «تکمیل صفوف حزب نه تنها بر اساس طبقاتی، بلکه بر مبنای انترناسیونالیستی در کشور کثیر الملیت چون افغانستان نیز یکی از اصول مهم ساختمان حزبی است. انترناسیونالیزه ساختن حزب وسیلۀ مطمئن تحکیم و توسعه روابط با توده های مردم و مظهر مشخص سیاست حزب مبنی بر تساوی ، دوستی و برادری خلقهای وطن محبوب مان افغانستان است. انترناسیونالیزه ساختن حزب به اعتبار آن می افزاید.»

 

از سخنان ارزشمند رهبر زحمتکشان افغانستان زنده نام ببرک کارمل بزرگ در پلینوم دهم

 کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. مورخ ۲۱ قوس ۱۳۶۱

 

 

«. . . مظاهر موجود طایفه پرستی، خانواده پرستی و گروه بازی، محافل گرم رفاقت بازی شخصی، مقام پرستی و عدم اعتماد متقابل در بین حزب به وحدت آن لطمه وارد می کند. این وضع ناشی از عقب ماندگی  و عدم پختگی سیاسی بعضی رفقا است که با استفاده از اعتبار شخصی و مقام رسمی، گروهی از افراد وفادار به خود و یا به اصطلاح ناراض ها را بدور خویش ایجاد نموده و آنان را در جریانات درون حزبی بنفع تمایلات و علاقمندی های شخصی خود می کشانند.

افرادی که منافع، علاقمندی ها و خواستها و ادعا های شخصی خودرا در برابر حزب قرار میدهند، نمی خواهند و قادر نیستند کار دوستانه و با نظم را سازمان دهند و آرزو ندارند تابع دسپلین حزبی باشند، چنین اشخاص در شرایط ما، در ماهیت امر بمثابه فراکسیون بازان میباشند.»

از سخنان داهیانه رهبر محبوب زحمتکشان افغانستان زنده یاد رفیق ببرک کارمل بزرگ در پلینوم دوازدهم
 کمیته
 مرکزی ح.د.خ.ا. مورخ ۱۲ سرطان ۱۳۶۲

 

 

چند سوال؟ چند پیشنهاد! و یک گیلۀ رفیقانه

 از جناب سلطانعلی کشتمند!

در «حقیقت انقلاب ثور» مطالعه نمایید

 

 
 
 
 

مقالات