ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 

 

پیام اُستاد (صباح)

 

 کلامی به زلالی و پاکی چشمه آب روان و حیات بخش، پیامی به درخشنده گی و تابناکی آفتاب و مهتاب و تهنیتی به بزرگی آسمان و دشتهای بیکران، به «اصالت» و اصالتداران عزیز که تکاپو را برقرار و تلاش را بر راحت طلبی ترجیح داده اند و پی اتحاد و همدلی و همکاری و همیاری تصمیم رفیقانه گرفته اند و «اصالت» را تریبون نموده اند برای با تقوا ترین و کوشا ترین و صادقترین اندیشمندانی با اصالت و رسالت و در چهار فصل به خاطر تشکل سیاسی برای فردای نوید بخش و جامعه مرفع و آیندۀ اطمینان بخش در تلاش اند، نثار تان و با صمیمیتی کم نظیر به خاطر کار هدفمند در محور «اصالت» سپاسگذارم و بیستمین فصلی ثمر دهی «اصالت» در هیاهوی جشن و شادمانی این خجسته روز پُربار مبارک تان باد!

دوستان هم اندیش تلاشهای ثمر بخش را فرو مگذار که بی آن زنده گانی را امیدی نیست و بی امید - زنده گی را آهنگی نباشد از سالها، ماه ها، هفته ها، روزها، ساعتها و دقایق خاطره آمیز گذشته گذر مکن که در التهاب این شتاب نه تنها نقطه ی سرآغاز خویش که حتی سرمنزل مقصود را گم کنید تلاشی هدفمند مسابقه نیست، مبارزه یک سفر است و شما آن مسافری باشید که در هر گامش ترنم خوش لحظه ها جاریست.

بادهای سهمگینی و ویرانگری می‌ وزد

از آنسوها و از معکوس افق در امتداد طلوع

موج ها خشمگینانه بر می خیزند از اقیانوسها

در مسیر رزمنده گی و در مقابل رهایی

این با شماست، كوه خواهی بود یا چون كاه؟

كوه اگر باشید، توانی ماند

و چون صخره استوار موجهای خشمگین را دوباره بخودش باز میگردانید

روی در روی هزاران موجی دسیسه و توطئه سپر میشوید

و شاهد مرگی دسیسه ها و نیرنگها

سینه اندر سینه هر باد،هر طوفان، هر سیلاب خواهی ایستاد

كاه اگر باشید ره به مسیر نیستی میرود

خرمنی را در مسیر بادها بنگرید

آنچه مانده گندم است و بس

و آنچه را باد با خود رباید كاه است.

 

با تمنیات نیک و دوستانه،

 (صباح)

 

 

پیام رحیم آریا

به مناسبتِ پنجمین سالگرد تأسیس «اصالت»

 

 

 

درود های گرم و دوستانه نثار رفیق همت عزیز، رفیق فضلی عزیز و تمام رفقای عزیز در سرتاسر جهان و تمام همکاران و عزیزان سایت «اصالت» و راهروان شادروان رفیق ببرک کارمل رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک افغانستان و رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان.

پنج سال پیش، جمعی از راهروان رفیق کارمل و مبارزان اصیل ضد ارتجاع با راه اندازی سایت «اصالت» صفحه ای تازه ای را در مبارزه جنبش انترناسیولیستی و پرولتاریائی و ضد ارتجاعی افغانستان گشودند که امروز پس از پنج سال تلاش های خستگی ناپذیر تمام روشن اندیشان جنبش ضد ارتجاع و حمایت گسترده ی خلق افغانستان، «اصالت» به مهد مبارزه ترقی خواهان و آزاد اندیشان و زحمت کشان کشور مبدل گردیده است. «اصالت» امروز مشعل مبارزه تازه در برابر وحشی گری، ارتجاع نوین، استثمار قرن بیست و یکم و در بند کشیدن انسان ها در افغانستان است و استقبال پر شکوه از «اصالت» توسط توده ها، این امید را می دهد  که اندیشه های رفیق کارمل در تار و پود زحمت کشان کشور ما زنده و جاویدانی است و اندیشه ها و پیکار خسته ناپذیر رفیق کارمل است که به راهبردی برای پیکار انقلابی در برابر ارتجاع و استثمار جدید برای نسل های جوان کشور ما مبدل شده است.

یک بار دیگر، پنجمین سالگرد تاسیس سایت «اصالت» را برای تمام عزیزان و دست اندرکاران سایت «اصالت» شاد باش گفته و برای شان طول عمر، سعادت و پیروزی در راستای توسعه سایت عزیز «اصالت» که یگانه سایت راهروان زنده یاد کارمل، این بزرگ مرد تاریخ معاصر افغانستان می باشد، خواهانم.

با احترام،

رحیم آریا،

شهر کابل

 

 

دکتور فرید طهماس:

 

 

سلام به فضلی گرامی و همهء گرداننده گان، همکاران قلمی و مخاطبان محترم سایت وزین «اصالت»،

 پنجمین سال نشرات «اصالت» را به شما و تمام وطنپرستان و عدالت پسندان کشورم افغانستان عزیز تبریک عرض میکنم!

 باور دارم که مردم ما با مقایسهء حوادث و رویدادهای تاریخی، نیکان را از بَدان و عادلان را از ظالمان  تفکیک خواهد نمود.

 

دکتور فرید طهماس

(ژورنالیست)

 

 

پیام سایت وزین «میهن»

 

 

به پیشواز پنجمین سالروز گهر بار سایت وزین و گرانسنگ «اصالت»، بهترین تهنیات، شادباشها و تمنیات نیک دست اندر کاران سایت میهن را بپذیرید.

پنجسال  از لحاظ شمارش، تاریخ مدوریست که سایت وزین «اصالت» با فعالیتهای پر بار خویش در سیزدهم آگست ۲۰۱۱ میلادی آنرا رقم میزند.

پنجسال تمام پخش و نشر مضامین و مقالات آموزنده و انعکاس واقعیتهای عینی جامعه ما بخصوص تاریخ مبارزات پیشگامان راه آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی که یکی از برجسته ترین طلایه دار آن، شخصیت نستوه، رادمرد تاریخ کشور، زنده یاد ببرک کارمل فقید میباشد که ایده ها و آرمانهایش راهنما و عملکرد نیرو های چپ مترقی کشور خواهد بود، وجیبه ایست که سایت زیبای «اصالت» آنرا بسر میرساند.

با صراحت باید گفت که سایت وزین «اصالت» تریبونیست برای پخش و نشر اندیشه های دموکراتیک، عدالت پسند و راستین زحمتکشان کشور که در آرمانهای زنده یاد رفیق ببرک کارمل خلاصه میشد.

این رسالتیست برای جنبش چپ کشور و رهنمودیست برای پیروان اندیشه های آن بزرگمرد تاریخ که سایت وزین و معتبر «اصالت» آنرا با متانت و افتخاربه انجام میرساند.

بدون تردید این رسالتمندی شما عزیزان که نسل بالنده و جوان را تشکیل میدهید ثبت اوراق زرین تاریخ میهن میگردد.

با تجدید خجسته ترین تبریکات و با آرزومندی پیروزی های مزید شما!

با درود و بدرود

دست اندر کاران سایت میهن

۱۱ آگست ۲۰۱۱ میلادی

گوتنبرگ ـ سویدن

 

 

محمد عارف عرفان

 

پیام تبریکی به مناسبت

 

رفقای گرامی، بنیاد گذاران و کارگردانان سایت وزین «اصالت»؛

سایت پُر گهر «اصالت» به مثابه راوی، سخنسرا و نماد و جوهر درخشان ارزش های پُر بهای معنوی جنبش دموکراتیک ملی در افغانستان و حافظ و اشاعه دهنده گنجینه های عظیم سیاسی و اجتماعی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تاباننده سیمای تابناک و جاودانه فرزند راستین و رهبر محبوب آن رفیق ببرک کارمل و بازگو کننده خدمات ارزشمند و ماندگار فرزندان اصیل آن مکتب پر افتخار واندیشه پرداز نیرو های دمو کرا تیک ملی و از شاخه ساران پر ثمر درخت تنومند و همیشه سبز خانوادۀ بزرگ سیاسی مان بوده و در این راستا کماکان خدمات ارزشمندی را انجام داده است.

لذا اجازه دهید تا عمیقترین درود های آتشین خویش را حضور شما رفقا بدین مناسبت و برای غنا و پاسداری از چنین ارزش های بزرگ نثار نموده کامگاری و پیروزی شکوهمند شما را در تحقق این داعیه عظیم که میراث همه مان است تمنا ببرم. یقین کامل دارم که خدمات بی شایبه شما و ثمره سترگ نشراتی «اصالت» در برگه های تاریخ پیوسته به درخشش آمده و این روزنه جایگاه شایسته را در قلمرو و فضای پر ستاره اینترنیتی همیشه با خود خواهد داشت.

 

با احترامات فایقه،

محمد عارف عرفان

 

 

پیام علی احمد (صارم)

 

 

۱۳ اگست ۲۰۰۶ روز صدای حق بر باطل و روز جسارت و شجاعت است که فرزندان صدیق وطن رسالت خویش را با صدای رسای «اصالت»، این صدای رادمردان آزادی خواه و ترقی پسند افغان که بدور ح.د.خ.ا. تحت رهبری خردمندانه رفیق (کارمل) شخصیت ملی و یگانه مبارز راه آزادی برای زحمتکشان افغانستان جمع بودند، بلند کرد.

۱۳ اگست ۲۰۰۶ آغاز تجلیل و تجدید مجدد حق و عدالت، سعادت و خوشبختی، شجاعت و دلیری، همرزمان یکدل و یکصدای آزادی خواهان و مبارزین ملی و دموکراتیک مردم افغانستان میباشد که در نیم قرن اخیر با اهداف شریفانه و انسانی خویش یعنی حفظ وحدت ملی افغانستان در یک زنده گی برادری و برابری در خدمت با ملت زحمتکش وطن نقش ایفا نموده و اکنون هم با صدای برحق «اصالت» هوشدار میدهد که به هیچ صورت نمیتوان حذف آن نیروی ملی و دموکراتیک از قدرت دولتی را، خاموش و حذف پایان یافته نیروهای ترقی خواه از نقشه افغانستان دانست.

«اصالت» با منطق روشن واضح ساخت که تنها قدرت سیاسی از دست رفته ح.د.خ.ا. معنای آن را ندارد که شعار و آرمان برحق آن نیروی وطندوست هم از بین رفته باشد، بلکه بعد سقوط حاکمیت ح.د.خ.ا. (وطن)، روان جامعه افغانی ثابت ساخت که مبارزه برحق ح.د.خ.ا. هرگاه قربانی توطئه های بین المللی و همسایگان مغرض و فتنه گر، افغانان خودخواه، فروخته شده و خودپرست و قوم پرست، حیله گر و فریبکار نمیشد، امروز افغانستان با هویت اصلی خود در برابر نقشه دنیا حضور مثبت و فعال میداشت. ولی دیر یا زود، روزی فرا خواهد رسید که به همت فرزندان صدیق و ترقیخواه میهن با تقبل فداکاری ها و مبارزۀ دوامدار ایشان یکبار دیگر افغانستان با هویت اصلی و پرافتخار خود به مثابه کشور آزاد و مستقل در نقشۀ دنیا جایگاه خودرا دوباره به دست خواهد آورد!

 (صارم)

اگست ۲۰۱۱ شهر آخن

 

 

 

سیزدهم اگست ۲۰۱۱ ما را به تجلیل و ارزیابی پس منظر زحمات، کار و پیکار انقلابی پنجمین سال فعالیت نشراتی سایت پُرمحتوا و مردمی «اصالت» به امتیاز و مسؤولیت رفیق انقلابی محترم انجنیر فضل الرحیم «همت» و همکاری رفیق ورزیدۀ سایت رفیق فضلی و سایر همکاران دیگر آن یکبار دیگر قـــرار میدهد. یعنـــی سایتی که بپاس خدمات ارزندۀ رهبر صدیق زحمتکشان میهن عزیزما افغانستان، و خلق نجیـب و آزادهء آن یعنی رفیق ببرک کارمل عزیز اهداء شده و با تصویر آن راد مرد بزرگ تــاریخ نیــز مزین گردیده است.

 سایت «اصالت»، در شبکِۀ جهانی انترنیت اولین سایتی بوده است که نه تنها به یاد و بود رهبر گرامی و فرزند صدیق وطن رفیق ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حـزب دموکراتیک خلق افغانستان و رییس شورای انقلابی دولت جمهوری دموکراتیـــک افغـــانستان اهداء شده است، بلکه سایتی بوده است که در ژرف نگری و پهنای اندیشه های والای آن شخصیت جاودانه ای تاریخ، نیز علماً به بررسی های علمی پرداخته و آنـرا با انعکاس بیانیه های تاریخی، سخنرانی تاریخی شان در پارلمان سلطنتی، نشر تزسهای دهگانه ببرک کارمل عزیز و تجلیل از روز های پُرخاطرهء تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان، روز های تاریخی ملی و بین المللی و سالگرد های وفات و تولد شان با واقعیت ها و مـــدارک و اسناد تاریخی بآنها صحه گذاشته و علاقمندان سایت را چه در داخل و چه در خارج از کشور در روشنی هایی بیشتر گذاشته و رهنمون گردیده اند.

 البته از لحاظ ارزیابی تخنیکی و یا بهتر بگویم صوری، سایت نیز در حد اعلای خود قرار گرفته و بخش بندی درست مطالب که عمدتاً مورد نیاز بیننده گان و مخاطبان سایت است در خور ستایش میباشد. اگر ما صادقانه و بدون کدام نوع از خودغرضیها به کنجکاوی سایت از لحاظ محتویات و طرز کار و زحمات خستگی نا پذیر همه مسؤولین و دست اندرکاران محترم سایت بپردازیم گفته میتوانیم که طی این همه فاصله های کوتاه زمانـی و زحماتی که در زمینه بعمل آمده و با سهمی که همکاران قلمی، علاقمندان و هواخواهان سـایت تا ایندم که در آستانه ای تجلیل از پنجمین سالگرد ایجاد سایت میباشیم، کشیده اند درخور سایت و تمجید میباشد.

 البته جایی شکی نیست که در بخش فعالیت های این سایت کمبودیهای شاید وجود داشته است، ولی بطور عمده سایت در کشاکش از انتقادات بعضاً سالم و بعضـــاً غیر سالم و یا بر خورد های مغرضانه، موفق و کامیاب و سربلند بدر آمده و با برخوردهای سالم و اصل اصول از پذیرش علمی انتقاد ازخود و انتقاد از دیگران، به موقع عمل کرده است. ارقام تعداد بازدید کننده گان سایت از ابتدا تا ایندم و بســـط و گسترش علاقمندان این سایت در داخل و خارج از کشور، خود گواه بر محبوبیت سایت و مورد توجه قـرار گرفتن سایت در همه بخش ها و به خصوص انعکاس خواسته های اهداف مرامی آن که متکی باهداف اولین اسناد مرامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده در داخل میهن و خارج از آن مورد توجه خواننده گان و علاقمندان سایت و بــــه خصوص اعضای پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان قرار گرفته است.

 من البته بحیث یک تن از اعضای سابقه دار حزب محبوبم اگرچه تا حال به هیچ یک از تشکیلات سازمانی، جدا شده از بدنهء حزب دموکراتیک خلق افغانستان، که به رهبری های متفاوت تشکیلاتی و تغییرات باالنسبه ماهیوی  فعالیت دارنـــد نپیوسته ام و بحیث یک فعال سیاسی مستقل فعالیت می کنم و علتش را هم بارها و بارها "عدم وحدت کامل تشکیلاتی حزب محبوبم در تحت یک ساختار تشکیلاتی واحد و یک هدف غایوی واحد" تذکر داده ام، ولی این باین معنی نبوده است و هم باین معنی نخواهد بود که دست زیر الاشه نشسته باشم و این "عدم وحــــــدت" را وسیله ای برای دور ماندن از اهداف مرامی حزب محبوبم و فرزندان صدیق و مبارز آن نموده باشم. که البته با وجود تکلیف مریضی و عدم استقرار وضــــع صحی ام به مبارزه به موقع بر ضد ارتجاع ملی و بین المللی از طریق نشر مضامین و مقالات و اشعارم در «اصالت» و سایر سایت های وزین افغانی پرداخته ام و تا آخرین رمق حیات از آن دست نخواهم کشید. و البته زمانیکه وحدت عام و تام همه نیرو های مبارز و مترقی و صدیق حزب محبوبم تأمین شد باز هم به حیث همان سپاهی حزبم به خاطر دفاع از منافع مردم میهن محبوبم افغانستان عزیز و خلق نجیب و آزاده ای آن قرار خواهم گرفت.

 البته از حاشیه روی معذرت میخواهم ولی لازم دانستم تا سطری چندی بنگارم. آمدیم در مورد اینکه امروز وطن در چه حال است و چه نیروهای تحت نام ایجاد صلح در وطن و ایجاد دموکراسی در وطن حضور یافته اند و خلق نجیب میهن به چه چیزی ضرورت دارند، در خور تعمق است و این تعمق به کار و پیکار هر چه بیشتر و قاطع تر نیاز دارد و وظایف نه تنها سایت پُرمحتوای «اصالت» را عمده و برجسته میسازد، بلکه همه سایت های مترقی دیگر را در امر تمـــــــرکز اندیشه های انقلابی و ایجاد وحدت سازمانی و تشکیلاتی قطع نظر از هر نوع خود خواهی ها برجسته میسازد. طوریکه من از ورای بعضی نامه های هموطنان و تماس های تیلفونی و ارسال مضامین و نامه های شان در سایت «اصالت» و سایر سایت های پرمحتوا و مردمی موجود انترنتی و همچنان تماسهای شخص خودم، درمی یابم هم میهنان شرافتمند ما خصوصاً قشر جوان اعم از زنان و دختران و خاصتاً جوانان، دیگر از عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در میهن خسته شده و چشم اُمید شان همین نیروهای ترقیخواه است که تا دیروز از سر و جان و مال خود و فرزندان خود، به خاطر دفاع از ناموس وطن و ایجاد یک حکومت ملی و دموکراتیک و به خاطر یک افغانستان آزاد و مستقل گذشته صادقانه رزمیده بودند. آنها از گذشته ها و اینکه کیها دشمنان و کیها دوستان خلق زحمتکش افغانستان بوده انــــد آموخته اند و دیگر آنها کسانی نخواهند بود که تحت پوشش قلابی دین و آییــن به دام فریب دار و دسته های افراط گرایان راستگرا بیافتند. آنها دیگر دوســتان و دشمنان حقیقی شانرا شناسائی و درست درک کرده اند. پس حالا وظایف ما است که دست یاری و کمک به آنها دراز کنیم و در بسیج آنها به دور این نیروهای رزمنده ای انقلابی اقدام نماییم که خوشبختانه رفقا، مسؤولین و دست اندرکاران «اصالت» در این راستا از قبل فعالیت دارند.

 زنده باد همه نیرو های رزمی صدیق وطن محبوبم افغانستان بخاطر صلح و دموکراسی واقعی.

 زنده باد وحدت عام و تام همه اعضای پر افتخار حزب دموکراتیک خــــلق افغانستان تحت یک پرچم واحد و اهداف غایوی ثابت.

 زنده باد صلح و دموکراسی.

 آزاد و مستقل باد افغانستان عزیز!

 امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا

 

 

پیام امرالله همــــــرزم

 

 

 رفقای همرزم و دوستان گرانقدر عرض سلام و ادب دارم.

نهایت مسرور و خوشحالم ازینکه در آستانه تجلیل از پنجمین سالگرد نشراتی سایت وزین «اصالت» قرار داریم. سایت «اصالت» با رسالت و امانت داری کامل انعکاس دهنده واقعیت های جامعه انسانی و افشا کننده حقیقت و واقعیت های روز در کشور عزیزمان افغانستان میباشد با جسارت و اخلاق و حرفه خبرنگاری و نشراتی بهتر از پیش بیدون حاشیه روی و به عنوان عامل مؤثر در عرصه های سیاسی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و همچنان در ترویج و غنامندی آزادی اندیشه و بیان زمینه ساز بوده و زوایای تاریک زنده گی جامعه افغانی و انسانی را مطابق به آرمان های والای انسان دوستانه رهبرِ گرانقدر حزب دموکراتیک خلق افغانستان و همه زحمتکشان کشور شاد راوان رفیق ببرک کارمل عزیز با نشر مقالات و تحلیل های سیاسی و اجتماعی به هنگام خویش نور و روشنایی بخشیده است. بدین وسیله با ابراز شکران و قدر دانی از تلاش های شبانه روزی دست اندرکاران سایت وزین «اصالت» بخصوص رفیق گرانقدر انجنیر صاحب «همت» و همه قلم به دستان به ویژه روشنفکران متحد سرزمین آبایی مان افغانستان عزیز سپاس گذاری خویش را از خدمات روشنگرانه شما ابراز نموده و پنجمین سالگرد نشراتی سایت وزین «اصالت» را به همه خواننده گان قلم به دستان و فرهنگیان از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم.

با درود های رفیقانه،

امرالله همــــــرزم،

از جرمنی

11.08.2011

  

 

پیام محمد طاهر نسیم

 

۱۳ اگست ۲۰۰۶، آغاز مبارزۀ پایدار و اصولی سایت «اصالت» در روند پیشبرد مسئوولیت های ملی و دموکراتیک و مترقی خود در توافق با آرمانهای شادروان رفیق ببرک کارمل، رهبر برحق و مبارز خستگی ناپذیر ملی و دموکراتیک، در راه تحقق اهداف مرحلوی تحولات بنیادی به سوی جامعۀ نوین عاری از بدبختی و استثمار در افغانستان میباشد.

«اصالت» به این باور واقعبینانه بوده و است، که بدون رهائی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان هیچ گامی مثبتی به سوی دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی نمیتوان برداشت و تشدید مبارزه همه جانبه علیه اشغالگران نظامی خارجی در سطح ملی و علیه امپریالیزم جهانخوار و جبهه انحصارات سرمایه داری در سطح بین المللی، یگانه راهیست که به تحقق اهداف دموکراتیک و مترقی و به موفقیت، و پیروزی می انجامد.

لذا سایت «اصالت»، گزارشها، مقاله ها و تحلیل های علمی سیاسی- اجتماعی، مطالعات، مصاحبه ها و اسناد مهمی را در زمینه به نشر سپرده است که پرده را از چهرۀ سیاه اشغالگران، حکومت اجیران دست نشانده، امپریالیزم و متحدین شان از ارتجاع داخلی و منطقه و مافیای چندین ملیتی بین المللی با شهامت برداشته است!

البته در هر کار و فعالیتی نارسائی ها و اشتباهاتی وجود خواهد داشت اما با استفاده از تجارب و نتائیج کار خستگی ناپذیر میتوان آنرا مرفوع ساخت.

این روز پُرافتخار و خجسته را به زحمتکشان کشور، همرزمان دلیر راه ترقی سعادت و خوشبختی مردم افغانستان، ترقیخواهان، مخاطبان و همکاران   قلمی «اصالت»، مسوولین و دست اندرکاران مبارز و خستگی ناپذیر «اصالت» در مبارزه ملی و بین المللی مجهز با آرمانهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان از صمیم قلب تبریک و شادباش گفته، پیروزی بیشتر برایشان خواهانم!

 

محمد طاهر نسیم

 

۶ اگست ۲۰۱۱،

 شهر فرانکفورت جرمنی

 

 

پیام محمد عیسی فرید

 

سلام دوستان عزیز «همت» صاحب و (فضلی) صاحب!

خوشحال هستم تا بدینوسیله بهانه بدست آمد تا بنحوی از نشراتِ رسالتمند و با اصالتِ شما و زحمات شباروزی تان ابراز سپاس نموده و همزمان پنجمین سالروز  نشراتی سایت با وزن «اصالت» را خدمت شما عزیزان تبریک عرض نموده و موفقیت های هرچه بیشتر در تمام بخش ها برایتان آرزو کنم. با صراحت باید گفت که سایت وزین «اصالت» تریبونیست برای پخش و نشر اندیشه های دموکراتیک، عدالت پسند و راستین زحمتکشان کشور که در آرمانهای زنده یاد رفیق ببرک کارمل خلاصه میشد.

 

محمد عیسی فرید از هالند، ۱۲ اگست ۲۰۱۱

 

 


محمد یعقوب هادی

 

«اصالت» هدیهء برای شخصیت سیاستگذاریست که در طبیعت اندیشهء ما چون طلوع آفتابِ نظامِ طبیعت از شرق برخاسته در پهنای سر زمین غرب حقیقت را حیات می بخشد.
 (یعقوب هادی
)

 

ودیعهء سخن

در آسمان افکار و اندیشه های هست "ما" کهکشانی "هدیه" شده که درخشند گی اصالتش، بر بیشه های کدر بینش ها می تابد و تابنده است. هدیۀ این "کهکشان" (اصالت) تابش نجابت اندیشه در نظام تفکر ماست. تابشی که امروز بیشتر و بیشتر از هر وقت دیگر پرتوِگرما و روشنی آنرا برای هستی ماندگار مان نیازمند استیم.

«اصالت» هدیهء برای شخصیت سیاستگذاریست که در طبیعت اندیشهء ما چون طلوع آفتابِ نظامِ طبیعت از شرق برخاسته در پهنای سر زمین غرب حقیقت را حیات می بخشد. «اصالت» تابشگاه تفکر، اندیشه و رفتار یک ابر مرد سیاست است. سیاست گذاریکه از جایگاه طلوع بلند شد و نظام فکری "ما" را دورانساز ساخت. تجربه نشان داده هر آن که از این محور فکری بیرون رفته به کنار های ناخواسته رسیده است. بیایئد از این تجربه بیاموزیم.

امتنان و سپاسگذاری

رفقای ارزشمند، گرداننده گان سایت انترنتی «اصالت»!

«اصالت» سزوار مبارکباد است، مبارکباد. از زحمت کشی های شما به نوبه خود سپاسگذار استم. به سایت «اصالت» گذر همیشه گی دارم. میخوانم، فرا میگیرم و از شما ممنون میشوم. از رابطه رفیقانه برای تفاهم بیشتر روی مسایل مورد علاقه که با شما دارم در اینجا جداگانه سپاسگذاری میکنم.

پیشنهاد و آرزومندی

در حالیکه امکان دست رسی به مجموع بیانیه های رفیق و رهبر متوفی ما (ببرک کارمل) یک چند آگاه استم، با حفظ این مساله میخواهم آرزومندی داشتن تمام بیانات رهبر را در پلینوم های کمیته مرکزی و مناسبت های مختلف در سایت وزین «اصالت» به شما در میان بگذارم. امیدوارم رابطه های رفیقانه ودوستانهء عزیزان این آرزومندی را بر آورده سازد.

با احترامات بیشتر رفیقانه،

 محمد یعقوب هادی

 

اگست ۲۰۱۱

 

 

د «اصالت» ویب سایت د پنځمی کالیزی په ویاړ د مبارکی پیغام

 

د «اصالت» ویب سایت د قدر وړ درنو ملګرو او دوستانو او د هغه په سر کی محترم ورور او خوږ ملګری زمونږ د ګوند همت په خاص ډول انجینر همت ته د داسی تاریخی او دروند مسوولیت، په اجراء کولو کی د ویب سایت د بریالی خپرونو او نشراتو د پنځمی کالیزی په ویاړ، او ستاسو نژدی همکار ملګرو ته او په وطن مینانو ته د زړه د کومی مبارکی ډالی کوم. حقیقت دادی چه د «اصالت» ویب سایت زمونږ دی او مونږ د «اصالت» یو. او ویب سایت زمونږ ټولو سره په کالکی په معنوی شکل د زړه خواله او خبری کوی. د ویب سایت د خپرونو سره په رښتیا هم د کډوالی په دی ناخوالو کی او د جلا وطنی د ورکی مینی په ورکه مینه زمونږ د روانی او روحی امراضو ښه نسخه ده. د «اصالت» ویب سایت نن سبا د یووالی او خوږوالی په خواه درومی. په لیدلو او لوستلو مو زړه روښانه او روح مو تسل شی. د «اصالت» خپرونی او نشرات اوس یو ملی او بین المللی اړخ لګوی او په ټوله نړی کی لیدونکی او لوستونکی لری. د «اصالت» مشعل او نور دی نور هم روښانه او ځلانده وی. په پای کی باید وویل شی د ویب سایت چلول په حقیقت کی د سیاسی مبارزی نیمائی بریالیتوب دی. «اصالت» ویب سایت د حق او حقیقت ښکارندوی او تریبون آزاد «حقیقت انقلاب ثور» د ټولو ګوندی غړو د نظریو او عقایدو تمثیل کونکی دی، د منحرفینو او غیر اصولی غړو د سترګو اغزی دی. د «اصالت» ویب سایت پرچم دی څپانده او رپانده وی. او د هغه سیوری دی زمونږ په دادایی وطن او خلکو باندی ابدی او دایمی خپور وی.

 په درناوی.

  انجینر محمود صافی، ویانا ښار

 

 

پیام تبریکی بمناسبت سالگرد سایت وزین «اصالت»

عبدالواسع غفاری

 

پنجمین سالگرد تأسیس سایت روشن نگر «اصالت» را برای بنیانگذاران آن رفقا هر یک محترم انجنیر (همت) و محترم (فضلی) و سایر هموطنان خویش تبریک و تهنیت گفته و موفقیتهای بیشتر این دو پیشگامان را در تحقق آرمانهای مردم زحمتکش و بلا دیده کشور که فعلاً غرق در خون میباشند، آرزو مینمایم. کار و فعالیت مسؤولین و دست اندرکاران مبارز «اصالت» که پرچم عدالت خواهی را مانند سایر همرزمان شان از طریق ایجاد صفحات انترنتی، بلند نگهداشته اند قابل قدر و ستایش میباشد. با ارجگذاری به کار و خدمات چنین فرزندان واقعی کشور با وجودیکه در این دیار غربت و بی وطنی مجبور هستند جهت اعاشه و اباطه خود و فامیل خویش کارهای شباروزی را انجام دهند با وجود خستگی و بیخوابی باقی وقت گرانبهای خویشرا صرف تحقق آرمانهای والای بنیانگذاران و رهبران مکتب منافع زحمتکشان،ترقی، صلح و دموکراسی مینمایند.

هموطنان گرامی و پیروان مکتب زحمتکشان، ترقی و صلح!

با درک واقعی از وضع مردم و کشور خود که روزانه صدها هموطنما به اثر تحقق امیال و آرزوهای شوم دشمنان داخلی و خارجی مردم و وطنما (امپریالیزم، شرکای شان و کشور های همسایه) تلف و معیوب میگردند، ظلم و ستم، چور و چپاول، فساد در همه سطوح به اوج خود رسیده است، باید بجنبیم، بخصوص آنانیکه خارج از کشور زندگی نسبتاً آرام دارند لحظه ئی خود و اولاد خودرا در معرض بمبهای انتهاری، جنگ، فقر، بیماری، تجاوز و سایر جنایات که روزانه در وطنما صورت میگیرد قرار بدهیم و آن خصومتها و دشمنی ها را که عوامل مختلف داشت و دارد کنار گذاشته، با گذشت و ازخود گذری به عوض براه انداختن مباحثات جنجال برانگیز و سند کشیدنها برخ طرف و یا طرفهای مقابل و توهین نمودنها، منحیت یک انسان و افغان با درد در جهت بهبود شرایط فعلی مردم و کشور اقدام نموده با قلب پر از احساس و فداکاری زمینه های وحدت و همدلی را با طرح راه های معقول جستجو نمائید هدف از وحدت جمع شدن تمام همفکران و تعقیب کننده گان منافع زحمتکشان، نیروهای چپ و ترقی خواه میباشد تا در چوکات یک پلاتفورم مشترک که مورد قبول همه قرار گیرد جمع شوند (موقع طرح پلاتفورم مشترک، کشتار، خون ریزی، قتل و جنایات را که روزانه بر مردم و وطن ما تحمیل میگردد پیش نظر خود قرار داده، خورده گیریها و دشمنیهای قبلی را کنار بگذارند) و نقش انسانی و افغانی خود را در مقابل مردم و خاک خویش انجام دهند. چرا که وطن و مردم در تباهی قرار دارند. لذا وظیفه انسانی و اخلاقی همه اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) است تا با درک مطالب فوق و شرایط فعلی کشور پیشگام شده با سعی و تلاش خستگی ناپذیر و دور نمودن مریضی تفرقه و پراگنده گی از همه سلولهای بدن خود از یکطرف زمینه های تفاهم را بین خود بوجود آوردند و از جانب دیگر با تماس با سایر نیروهای مترقی در طرح پلاتفورم مشترک اقدام نمایند و با ایجاد یک تشکل ملی و مترقی مدافع و خدمتگار مردم و وطن خویش گردیم و دیگر از خارج کشور نفاق و تباهی را به داخل کشور خود صادر ننمائیم.

هموطنان گرامی! یکی از مراجع تفاهم و همدلی همه ما که همین سایت های روشنگرانه میباشد که توسط فرزندان صدیق کشور در خدمت ما قرار دارند، ما باید با استفاده مثبت در غنا بخشیدن این سایتها که شامل ارائه معلوماتهای علمی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، ادبی، هنری، تجارب کارهای انجام داده در هر رشتهء که اجرائی وظیفه نموده بودیم، اخبار کشور، جهان و سایر مطالب بشمول برملا نمودن جنایاتیکه فعلاً در وطنما توسط عمال خارجی و اگنتهای استخدام شده شان که با سوء استفاده از نام دین و مذهب، روحیه ضد اسلامی و اسلام ستیزی را در سطح ملی و بین المللی بوجود آورده اند دقیقاً با علل و انگیزه های آن توضیح باید نمود. و این خود یک نوع مبارزه است که شما دانشمندان و کادرهای با تجربه، آموخته های خود را در جهت روشن شدن اذهان عامه قرار میدهید.

در خاتمه به آرزوی اینکه شما گردانندگان سایت «اصالت» با صحتمندی و موفقیت سالهای متمادی با نشرات مطالب ارزنده و آموزنده نقش سازنده ئی را که فعلاً در تاریخ کشور دارید با توانمندی بیشتر آنرا داشته و پرچم عدالت خواهی را بلندتر در اهتزاز داشته باشید و هم حلقه اتصال بین تمام رهروان ترقی و صلح در کشور واحد ما افغانستان عزیز باشید.

با احترام

عبدالواسع غفاری

 

 

پنجسال رزم و پیکار درخشان «اصالت»

 برای آزادی و عدالت

 
زبیر شیرزاد

به جاست تا پیام شادباش خویش را به مناسبتِ پنجمین سالروز نشراتِ سایت وزین «اصالت»- سایت ترقیخواهان- که بدون ترس و هراس مقاله ها و نبشته های حقیقت گویان و انقلابیون را به نشر میرساند- به مسؤولین و گرداندده گان «اصالت» به خصوص رفیق انجنیر فضل الرحیم «همت» صاحب امتیاز و مدیر مسؤول سایت و رفیق عزیز و دوستداشتنی ام فضلی گرامی و از طریق صفحۀ وزین «اصالت» به همه فرزندان ترقیخواه، مبارزین سر به کف، شخصیت های مستقل ملی و دموکرات که در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی میرزمند تقدیم میدارم.

با اغتنام از فُرصت، در این روز خجسته، به مناسبتِ بیستمین فصل نشرات «اصالت» می خواهم چند نکتۀ را به عرض برسانم.

خوشا به حال «اصالت» و اصالتداران که پنجسال تمام را دلیرانه، مردانه وار، استوار و بدون تزلزل سپری نموده، در قسمت نشر مقالات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و فرهنگی رسالت خودرا به مثابۀ رسالتداران و اصالتداران در راه ترقی، دموکراسی وعدالت اجتماعی توسط نوک قلم انجام داده، رزمیدند و درخشیدند. ولی افسوس به حال آنهایی که جرئت نشر نبشته ها، تحلیل ها و مقاله های سیاسی ترقیخواهان را در سایت های خود نداشته، ولی در «اصالت»، که ریشه در اصل پُرافتخار خود دارد، به نشر رسید. با مسؤولیت یادآور میشوم که سایت وزین «اصالت» به مثابۀ ناشر افکار دموکراتیک خلق افغانستان شجاعت دارد و تریبیون آن حنجرۀ ترقیخواهان بوده و همیشه در خدمت هموطنان ستمدیده و مظلوم ما قرار داشته است. «اصالت» طی این مدت پنجسال واقعاً زیبا درخشید و باید زیبا می درخشید که درخشید.

در فرجام، به اُمید این که «اصالت» ما سالها به نشرات خود ادامه دهد، به گرداننده گان آن توانمندی، و آرزوی منست تا «اصالت» مانند همیشه به مثابۀ پُل و حلقۀ وصل و اتصال تمام ترقیخواهان در کشور دوستداشتنی و محبوب مان افغانستان متحد و یکپارچه باشد!

 زبیر شیرزاد

 چهارشنبه، ۱۷ اگست ۲۰۱۱

 

 


محمد عوض،

مسکو- ۱۴ اگست ۲۰۱۱

 

سایت وزین «اصالت» که به رسالت و حکمت محترم (همت) و دست اندر کاران شان روز تا روز نماینگر میشود، چشم اُمید دوستداران مکتب بزرگ مبارزهء ترقی خواهی، دموکراسی و عدالت خواهی را باز نگه میدارد و یک بار دیگر به گذشتۀ تابناک مبارزات پر خطیر دوران شکنجه و بی عدالتی اجتماعی، جعل و نادانی را که حکومات دوران سلطنت در پیش گرفته بود- ولی مبارز بی هراس، دلیر، جوانمرد و فرزند فرزانه خلق کبیر افغانستان زنده یاد ببرک کارمل عزیز مارا، با جمع از دوستان مبارز شان به مثابهء تاریخ زنده تبارز میدهید؛ شادباش گفته سر تعظیم فرود می آوریم.

به اُمید اینکه با انرژی بهتر و بیشتر که در وجود شما نهفته است این مقام انسانی و اخلاقی بالا و والای شما در دل ها حک باشد. برای دست اندر کاران و همکاران شما قوت، شجاعت و پایمردی خواسته سلامتی و موفقیت تان را دایم آرزو نموده-  پنج سالگی سایت وزین «اصالت» را به شما و جمله همکاران قلمی، دوستداران و به مردم افغانستان تبریک و تهنیت عرض میدارم.

موفق باشید،

 محمد عوض- مسکو

 

 

پیام عبدالرحیم کاروال

 

رفقای عزیز و ارجمند ویبسایت «اصالت»!

 پنجمین زادروز ویبسایت «اصالت» را به همه شما رفقای ارجمند شادباش می گویم و از صمیم قلب پیروزی های هرچه بیشتر شما رفقای عزیز را در راهی که انتخاب نموده اید آرزومندم.

سالهای که گذشت، ثابت ساخت که شما جوانان با درد و احساس عالی وطنپرستی و انساندوستی با آرمانهای مقدس ح.د.خ.ا.، که تا همین اکنون بدیل آن دیده نشده و هیچ حزبی تا اکنون آنرا ارایه ننموده، وفادار بوده و با تحلیل های علمی مسوولین ویبسایت و نویسنده گان آن ویبسایت علاقمندان و رهروان راه حقیقت را در روشنی راه پیموده ای دیروز و افق های آینده قرار داده اید.

زمینه را مساعد دیده از طریق ویبسایت «اصالت» از تمام وطنپرستان افغانستان، مخصوصاً آن نیروهای که خودرا چپ می شمارند، تمنا دارم تا تمام اختلافات و شکر رنجی هاییکه دارند یک طرف گذاشته به خاطر نجات وطن واحد مان افغانستان راه بیرونرفت را از تمام معضلات امروز که دامنگیر مردم ما گشته و دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی آنرا دامن میزنند پیدا نموده و طرح آنرا برای سران کشورهای بزرگ جهان و سازمان های بین المللی و پارلمان ها ارسال دارند. همچنان از نیروهای چپ افغانستان، بدون درنظرداشت حزب یا جریان خاص سیاسی، پیشنهادات سازنده و عملی به کنفرانس بن دوم که چند ماه بعد در شهر بن آلمان دایر میگردد پیش نمایند تا بدین وسیله دَین خودرا در برابر  مام وطن ادا نموده باشند. آرزومندم این فُرصت را رفقای چپ دموکراتیک و ملی افغانستان از دست ندهند همچنان آرزومندم که رفقای ویبسایت «اصالت» بیش از پیش در راه روشنی اهداف فوق رسالت خودرا انجام هند.

 

عبدالرحیم کاروال

 

۱۷ اگست ۲۰۱۱

 

 

پیام و. خوږمن از سویس

 

 کار روشنگری هیچگاهی گم نمیشود؛

درین آشفته بازار سیاست که از چپ گرفته تا راست همه راه گم کرده اند و هیچکسی نمیداند که ره بکجا ببرد، تنها تعداد معدودی در موضعگیری های خویش هنوز مانند صخره استوار مانده و به پیش میروند. هنگامی که تشکیلات منظم برای سمت و سو دادن مساعی انسان ها وجود ندارد و یا تشکیلات مریض که با تمام پشتواره و اندوخته های فکری و ملحوظات زمان نمیشود برآن اتکا کرد، تنها راهی که باقی میماند، کار طاقت فرسای روشنگریست که هیچگاهی نتیجۀ مستقیم و آنی ندارد اما بشکل قطره های که بالاخره دریا میشود، آینده را رقم میزند. درین راستا در چوکات کشور کوچک ما و از آنهم کوچکتر ح.د.خ.ا. در هر گوشه یی که فرزندان تسلیم ناپذیر آن حزب برای اینکار قدعلم کرده اند، نباید منتظر پاداش و نتیجهً لحظوی باشند، بلکه اینکار را باییست ادامه دهند و اذهان انسان ها را روشن کنند.

سایت «اصالت» از جملۀ همین اصالت دارانیست که پنج سال تمام درین عرصه قدم برداشته و از عهده آن تا اکنون بدرستی بدر شده است.

من برای همه دست اندرکاران این تارنما، خواننده هایش و همه استوارانیکه درین راه قدم برمیدارند آرزوی پیروزی، حوصلۀ فراخ، پایداری و دوام بیشتر مینمایم.

پنجمین سالگرد موجودیت و نشرات «اصالت» برای علاقه مندانش تبریک.

 

و. خوږمن از سویس

 

 

پیام شادباش به مناسبتِ پنجمین سالگرد سایت «اصالت»


زمان قطب یار

 رفقای عزیز!

پنجمین سالگرد تأسیس سایت وزین «اصالت» را برای تمام رفقا، دست اندرکاران سایت «اصالت» تبریک گفته به شما رزمنده گان راه حزب دموکراتیک خلق افغانستان موفقیت های مزید آرزومندم.

با تقدیم درود های رفیقانه

زمان قطب یار

هالند

 

 


انجنير ظهورالدين انديش

 

سلام و احترامات گرم رفيقانه به مسؤولين گرانقدر سايت انقلابی «اصالت»!

 نخست از همه شادباش های نيک خويش را به منظور پنج سالگی سايت «اصالت» به شما و از طريق شما به عموم رزمنده گان دلیر حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تبريک و تهنيت عرض نموده و موفقيت های بيشتر شمارا در امور محوله خواهانم .همانطوريکه رفيق عزيز زنده ياد ببرک کارمل ميگفت : بايد هميشه هوشيارانه پيش رفت و به عناصر متلون صفت نبايد اجازه داد که انديشه حزب مارا به معرض تجارت سياسی قرار دهد. من به ياد رفيق کارمل و تمام شهدای گلگون کفن و عموم رفقای انقلابی اعلام ميدارم که :انديشه های ترقیخواهانه، استقلال طلبانه، وطنپرستانه و آزادیخواهانه شما اصالتداران و رزمنده گان سرسپرده ح.د.خ.ا. ممد واقع شد تا امپرياليزم، در رأس امپرياليزم امريکا و متحدين آنرا در تمام جهان و به خصوص در افغانستان انقلابی به زانو درآورد، روح امپرياليزم به آسمانها پرواز نموده و جسد آنرا بايد طی مراسم خاصی در پای منار غازی امان الله خان به خاک سپرد.

انجنير ظهورالدين انديش، شهرويانا  

 

 تصویر یادگاری نبی غروال با زنده یاد رفیق ببرک کارمل

 

وطن عزیزمان افغانستان در مرحله نهایت دشوار قرار دارد که استقلال و تمامیت ارضی آن در معرض خطر جدی مواجه است. سایت «اصالت» به نشر و پیروی از مشی و پروگرام حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان) و رهبر خردمند و دانشمند آن زنده یاد رفیق ببرک کارمل وظایف انسانی و انقلابی خویشرا با کمال صداقت و ایمانداری انجام داده و توطئه های دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی وطن عزیزمان را افشاء نموده است و نیز در امر وحدت تمام نیروهای وطنپرست کوشیده است. بناً به رفقای گرامی انجنیر «همت»، فضلی و سایری رفقا و دست اندرکاران سایت وزین «اصالت» پنجمین سالگرد نشراتی «اصالت» را از صمیم قلب تبریک گفته، موفقیت بیشتر شانرا درین راستا خواهانم.

 با درودهای گرم رفیقانه،

 

نبی غروال از آلمان

 

 

 

رفقای عزیز و هموطنان شجاع کشور!

 نخست از همه درود میفرستم و شادباش میگویم برای تمام اصالتداران.

رفقای گرامی!

پنجمین سالگردِ سایت «اصالت» را برای همه دوستان، هموطنان عزیز، مبارزین راه آزادی ترقی دموکراسی و عدالت اجتماعی و به خصوص آن عده از اصالت داران عزیزی که این سایت را ایجاد کرده اند و برای سرنوشت و آیندهٔ درخشان فرزندان وطن دوستداشتنی مان افغانستان صادقانه و دلیرانه می رزمند تبریک میگویم، و برای ما جای بسیار افتخار است که از برکت اصالتداران عزیز دوباره در یک سنگر واحد با مردان اصالت برای اعمار جامعۀ نوین به پیش میرویم تا دشمنان ارتجاعی، و جنگسالاران را که همیشه خون مردمان ما را میمکند نابود بسازیم و وطن و زحمتکشان میهن خودرا از ظلم، ستم و اسارت آنها نجات دهیم.

با درودهای گرم رفیقانه،

کبیر مسکینیار

 

 

 
وزیر اوستا

 

تقدیم به آنهاییکه این سایت را غنا بخشیدند و آنهاییکه مستفید شدند.

مطمیناً این سایت راهی را پیمود که مورد رضایت خوانندگانش قرار گرفت .

من سالگرد این سایت وزین را به همۀ دست اندرکاران آن تبریک گفته، موفقیت های بیشتر شانرا آرزو مینمایم.

باید یاد آورشوم که: رفیق کارمل اهمیت شناخت از زمان و شرایط مسلط آنرا بخوبی درک مینمود و در جهت برآورده شدن اهداف برناموی حزب از هر امکان ولو کوچک و یا بزرگ سیاسی استفاده معقول و منطقی میکرد. او هیچگاه هدف را فدای وسیله نمی ساخت، بلکه وسیله را فدای هدف مینمود.

با هدف گرفتن خشک و خالی میدانست کاری ساخته نیست. با خودگذری میتوانست همه را بدور یک هدف بزرگ جمع کند. چیزی برای خود گفتن نداشت، مقامی را برای خود اختصاص نمیداد، و حاضر بود به صفت یک عضو عادی مبارزه و عمل کند. بخصوص در لحظات دشواری که وحدت عمل نیروهای سیاسی مطرح میشد او خودرا به صفت عادی ترین و کوچک ترین عضو حزب مطرح مینمود. این خصلت یک انقلابی، یک مبارز و یک وطنپرست است که متأسفانه ما نداریم.

عدم تلفیق اندیشه با عمل ـ با خصایص ذکر شده در بالا کمبود شدید مبارزه و سیاست جاری ماست .

دستان تا نرا به اُمید بیان این کمبود و رفع این فقدان بوسیله ای قلمی و قدمی می فشارم.

 

 

Sunday, August 14, 2011 2:53 PM

 

پیام انجینیر جمشیدی

 

سلام رفقای نهایت گرامی و عزیز و دوست داشتنی!

 زحمات شما در زمینه پیشبرد آرمان های حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اندیشه های جاودان ارزشمند رهبر گرامی آن شادروان رفیق ببرک کارمل عزیز در خور ستایش و افتخار ما است که از دیدگاه و قلب ما دور نیستید و برنامه شما روزانه تعقیب میگردد و از مطالب علمی آن استفاده و از پیامها و مضامین رفقای عزیز و سپاهیان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اندیشه های رهبر گرامی آن شادروان ببرک کارمل عزیز رنج مهاجرت را کمتر احساس مینمایم.

آنچه منحیث سپاه حزب دموکراتیک خلق افغانستان وظیفه خود میدانم لحظهء از شما دور نباشم و منحیث انجینیر الکترو تخنیک در خدمت قرار بگیرم و افتخار و احساس شادمانی داشته باشم تا رفقای خودرا در کنار خود داشته باشم. سپردن هدایات و تماسهای شما رفقا است تا بیشتر و بهتر با درک حساسیت اوضاع کشور و وضع بین المللی که به نفع و تسلط نیروهای ارتجاع داخلی و بین المللی پیش می رود، با تکتیک های مختلف مقاصد خودرا پیاده مینمایند و ضربات به نیروهای مترقی وارد می نمایند و اسلحه تیز و برنده آنها جدائی و تفرقه انداختن بین احزاب و سازمان های مترقی و ارایه اسناد جعلی و عوامفریبانه از طریق سایت ها و تلویزیون های فروخته شده گان و جواسیس شان سازماندهی مینمایند و باید که نیروهای آگاه مترقی هرچه بیشتر بسیج گردند و در حل قضایای بغرنج کشور مبارزه بی امان نموده از مایوسیت کنار روند و از تسلیم طلبی بپرهیزند و سنگر های قوی و نیرومند را تشکیل داده با مشتهای فولادین خود ارتجاع احریمنی را خورد و ریزه نمایند، حق را بر باطل به پیروزی رسانند تا مردم بی دفاع کشور که چشم امید شان به سوی نیروهای مترقی است از چنین مصیبت های موجود رهائی یابند

ضم ارایه نظریات خویش مجله الکترونیکی ماهوار (سلایت شو) که با امکانات و همکاری ارایه نظریات، مقالات رفقای گرامی و سایت های مترقی داخل و خارج از کشور در خدمت نیروهای مترقی قرار بگیرد تا توانسته باشم شمه ای از مسئوولیت ها و وظایف خویش را در معرض انجام دادن قرار بدهم

بازنمودن سایت مجله الکترونیکی (سلایت شو) با دون لود نمودن پروگرام :

Video Pad Video Editing Software for Windows

امکان دارد تا ضمیمه باز گردد.

با درود های رفیقانه،

انجینیر جمشیدی

 

 

پیام صمد راحم برومند

 

محترم انجنیر صاحب (همت) و دوست خیلی گرانقدر و شجاع کار و پیکار و مبارزه بی امان رفیق فضلی گرامی!

 ۱۳ اگست ۲۰۰۶ نقطه آغاز نشرات وبسایت مشعل فروزان (اصالت) بود. در آغاز فکر میشد که این اسلحه اندیشه مترقی و  پیشتاز، راه را بسوی کمال باز خواهد کرد؟  ولی دیری نپایید، ثابت کرد که چون کوه استوار در برابر توفان ها و  ناملایمات و حوادث و  امراض گوناگون خودخواهی ها، قرار گرفت. مردانه و شجاعانه قدم های محکم و مضبوط برداشت و ثابت کرد که علم مبارزه را باتقوای سیاسی هیچگاه بر زمین نمیگذارد. من در حالیکه منحیث یک خواننده و ادامه دهنده راه بزرگ مرد تاریخ رفیق کارمل گرامی، پنجمین زادروز (اصالت) را نه تنها به شما و همه همکاران تان تبریک میگویم بلکه به تمام اصالت داران و رسالتمندان شادباش و تهنیت گفته موفقیت های هرچه بیشتر برایتان خواهانم.

زنده باد رهروان صدیق راه بزرگ مرد تاریخ افغانستان رفیق کارمل گرامی!

با درود های بی پایان،

صمد راحم برومند

از کشور هالند

 

 

 

به مناسبت پنجمین سالگرد نشرات سایت وزین «اصالت»،

 

رفقای عزیز انجنیر «همت»، فضلی، مسؤولین و دست اندرکاران و همکاران قلمی «اصالت»،

مراتب صمیمانه ترین تبریکات قلبی و نیک این دوست وهمکار سایت خویشرا به پیشواز پنجمین سالروز پر افتخار سایت وزین « اصالت» بپذیرید.

رفقای عزیز سایت وزین «اصالت»،

پنج سال قبل، زمانیکه سایت «اصالت» رسماً به نشرات خود در شبکه جهانی انترنیت آغاز کرد، شخصآ خودم از نزدیک ناظر کار و پیکار و فعالیت خستگی ناپذیر عده ای از رفقا، مسؤولین و گرداننده گان این سایت به خصوص رفیق عزیزم فضلی بودم، و به چشمان خود میدیدم که همه رفقا مشترکاً با کار و پیکار شبانه روزی خویش و با اراده راسخ آنرا بپا استاده کردند و برایم میگفتند که رفیق دقیق، ایده های حقیقت، دموکراسی و آرمانهای رفقای شهید و سابقه داران وفادار و بزرگسال حزب محبوب مان را که در قید حیات هستند نباید گذاشت که خاموش گردد. به ارادۀ راسخ و ثابت رفقا و گرداننده گان سایت وزین «اصالت» صد آفرین گفته که بدون شک برای بسیاری انسانها یک الگو محسوب میگردد، و عملاً دیده و احساس میشود که در مبارزه به خاطر عقیده وآرمان شان مانند سخره ثابت و استوار میباشند و میرزمند و هیچگاه طی این مدت پنجسال فعالیت نشراتی تزلزلی  در اندیشه های ترقیخواهانه، هدف، مفکوره و آرمان شان رخ نداده است و بر عکس یک کمیت قابل ملاحظه و بزرگی از هموطنان ما را در چهارگوشه جهان از نگاه عقیدتی بطرف خویش نیز کشاینده اند که با گذشت هر روز به مخاطبان، بازدیدکننده گان و هواخواهان سایت وزین و پربیننده «اصالت»، که جایگاه خاص خودرا در میان لایه ها و اقشار مختلف جامعۀ افغانی و به خصوص قشر روشنفکری و ترقیخواهان دارا میباشد، افزوده میشود.

راستی، درین مدت پنج سال «اصالت» در پخش مضامین و مقالات آموزنده و انعکاس دردها، رنجهای مردم ما، واقعیتهای عینی جامعه و تاریخ پیکار پیشگامان راه آزادی، دوستی ملیتهای برادر  و تبلیغ آرمان شخصیت نستوه، رادمرد تاریخ، زنده یاد «ببرک کارمل» فقید و آرزوهایش خدمات بزرگ و فراموش ناشدنیی را انجام داده و میدهد. با اغتنام از فُرصت، از همه همکاران و دست اندرکاران «اصالت» و همکاران قلمی آن یکبار دیگر به خاطر زحمات زیاد شان قلباً تشکر میکنم و به شکل اخص و جداگانه از زحمات قابل قدر اُستاد گرانقدر (صباح) در غنامندی سایت وزین «اصالت» با مطالب و مقاله های نهایت ارزشمند تحلیلی، سیاسی، تاریخی، ادبی و فرهنگی ایشان جهان سپاس و امتنان میکنم.

 

دست های تک تک شما عزیزان سرخروی را به گرمی و محبت رفیقانه می فشارم،

استوار و جاودانه باد آرمان صلح، دموکراسی و آزادی!

نابود باد جهل، تنگ نظری، کوتاه بینی، تبعیض و نژادپرستی!

زنده باد حزب دموکراتیک خلق افغانستان، این حزب شهیدان نیاکان و پدران ما،

با درودها،

ظاهر دقیق از هالند

۱۲ اگست ۲۰۱۱

 

 

 

سلام دوستان عزیز «همت» صاحب و (فضلی) صاحب!

خوشحال هستم تا بدینوسیله بهانه بدست آمد تا بنحوی از نشراتِ رسالتمند و با اصالتِ شما و زحمات شباروزی تان ابراز سپاس نموده و همزمان پنجمین سالروز  نشراتی سایت با وزن «اصالت» را خدمت شما عزیزان تبریک عرض نموده و موفقیت های هرچه بیشتر در تمام بخش ها برایتان آرزو کنم. با صراحت باید گفت که سایت وزین «اصالت» تریبونیست برای پخش و نشر اندیشه های دموکراتیک، عدالت پسند و راستین زحمتکشان کشور که در آرمانهای زنده یاد رفیق ببرک کارمل خلاصه میشد.

 

محمد عیسی فرید از هالند، ۱۲ اگست ۲۰۱۱

 

 

پنجمین سال ات مبارک!

 

عرض سلام به همه دست اندر کارن سایت وزین «اصالت» و رفیق محترم فضل الرحیم (همت) و سایر قلم بدستان وطن عزیزم افغانستان! پنجمین سالگرد نشراتی سیات وزین «اصالت» را که در شرایط غربت رسالت روشنگری را همت گذاشته به همه دوستان تبریک و شادباش میگویم .

با حرمت،

داکتر راضیه هوتکی،

شهر ماسکو

 

 

 

هیاهوی بیستمین فصل بودن و ماندن «اصالت» - استاد (صباح)

پیام رحیم آریا از شهر کابل به مناسبتِ پنجمین سالگرد «اصالت»

 ۵ سال مبارزۀ پایدار برای رهائی افغانستان! - محمد طاهر نسیم

پنجمین سالگرد نشراتی سایت وزین «اصالت» خجسته باد! - امرالله همرزم 

 پیام امین الله مفکر امینی به مناسبتِ پنجمین سال فعالیت نشراتی «اصالت»

پنجمین سال «اصالت» را گرامی میداریم! - علی احمد (صارم)

پیام تبریکی به مناسبت سرآغاز پنجمین بهار خجسته «اصالت» - محمد عارف عرفان

به اصالتداران گرانقدر سایت وزین «اصالت» - سایت وزین میهن

«اصالت» پنجساله شد! - دکتور فرید طهماس

پیام محمد عیسی فرید از هالند به مناسبتِ پنجمین سال نشراتِ «اصالت»

پیام ظاهر دقیق به مناسبتِ پنجمین سالگرد نشرات سایت وزین «اصالت»

فرخنده باد پینجمین سالکرد «اصالت» - کبیر مسکینیار

۱۳ اگست ۲۰۰۶ نقطه آغاز نشرات وبسایت مشعل فروزان (اصالت) - صمد راحم برومند

پیام انجنیر جمشیدی به مناسبتِ پنجمین سالگرد «اصالت»

گرامیداشت از پنجمین سالگرد نشرات «اصالت» را افتخار خود میدانیم - وزیر اوستا

پنجسال مبارزه به خاطر منافع زحمتکشان - نبی غروال

 پیام شادباش به مناسبتِ پنج سالگی سایت «اصالت» - انجنير ظهورالدين انديش

پیام شادباش به مناسبتِ پنجمین سالگرد سایت «اصالت» - زمان قطب یار

پنجمین سالگرد موجودیت و نشرات «اصالت» برای علاقه مندانش تبریک - و. خوږمن

رفقای عزیز و ارجمند ویبسایت «اصالت»! - عبدالرحیم کاروال

پنجسال رزم و پیکار درخشان «اصالت» برای آزادی و عدالت - زبیر شیرزاد

پنج سالگی سایت بزرگ و وزین «اصالت» مبارک باد! - محمد عوض، مسکو

پیام تبریکی بمناسبت سالگرد سایت وزین «اصالت» - عبدالواسع غفاری

د «اصالت» ویب سایت د پنځمی کالیزی په ویاړ د مبارکی پیغام - انجینر محمود صافی

سالروز طلوع «اصالت» فرخنده و پاینده باد! - یعقوب هادی

پیام داکتر راضیه هوتکی از شهر ماسکو

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org